23948sdkhjf

Katapulten på Raufoss - en viktig ressurs

MTNC - Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre - på Raufoss tilbyr ungdom, studenter, industrien og forskningsmiljøene økt kompetanse innen ny teknologi, produksjon og digitalisering. - Vi bidrar til at norsk industri får bedre lønnsomhet, uttaler Emma Østerbø, daglig leder for MTNC.

MTNC har sitt hovedsete på Raufoss og eies av industriklyngene NCE Manufacturing og TotAl-gruppen samt forskningsinstituttet SINTEF Manufacturing. Nylig ble aksjesalget klart så NCE Manufacturing og TotAl-gruppen eier nå 25 prosent hver av Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS mens SINTEF Manufacturing beholder 50 prosent.
Kjernepartnerne er industribedrifter i NCE Manufacturing, Fagskolen Innlandet, Raufoss videregående skole, NTNU, SIVA og Innlandet fylkeskommune.
Formålet til MTNC er å bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.
Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner.
MTNC tilbyr lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere ny teknologi og opparbeide seg erfaringer og ny kompetanse.

Stort behov
Maskinregisteret besøker MTNC og møter Emma Østerbø som er daglig leder for MTNC. Hun er opptatt av å vise frem mulighetene MTNC byr på.
- Kompetanse er nøkkelordet, og norske industribedrifter, oppstartbedrifter og forskere møtes hos oss på en måte som ingen andre tilbyr i Norge, sier Østerbø, og fortsetter:
- Hos oss utvikler og demonstrerer vi innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt. Behovet for mer kompetanse er stort.
I skrivende stund jobber Østerbø og MTNC med 60 katapultprosjekter.

For hele Norge
Ambisjonen er at norsk katapult Manufacturing Technology skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor det bygges flere minifabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.
- Hensikten er å gi bedriftene en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess, gjennom å gjøre det enkelt å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, rimeligere og med mindre risiko, forklarer Østerbø, og legger til:
- I senteret i industriparken skreddersys denne tjenesten, enten behovet er bistand gjennom innovasjonsprosessen, eller til en spesifikk, avgrenset utfordring. 

Helhetlig miljø
Østerbø tar oss på en omvisning i lokalene i Bygning 5 i Raufoss Industripark. 
- Her ser du en celle som tilhører Raufoss videregående skole. Siden de har maskiner og teknologi her, som driftes av Nammo, får de også muligheten til å møte de andre aktørene i huset og i industriparken på en uformell måte. Det kan bidra til inspirasjon og kunnskapsoverføring, forteller Østerbø.
I et eget rom er det en del 3D-printere VR-utstyr og CNC-simulatorer.
- Her jobber blant annet TIP-elever, men vi får også besøk av ungdomsskoleelever som får prøve seg på 3D-printing, Østerbø viser veien videre til en produksjonscelle.
- Her, i «Læringsfabrikken», får studenter og elever i oppgave å programmere en hel produksjonscelle med automasjon og roboter. Oppgavene tilpasses kompetansenivå og behov.
- I rommet ved siden av holder SINTEF Manufacturing på med en robotløsning for en kunde, men la meg ta deg med til LeanLaben.
I et stort lokale står en rekke trillevogner med små hus oppå. Her er det også kanban-reoler med innsatsdeler. Det er digitale tavler som viser produksjonstakten.
- Ja, her kan hvem som helst bestille tid i laben, små eller større grupper kan trene på å forbedre produksjonsflyten. LeanLab stiller med alt av utstyr og kompetanse som skal til for å få realistisk trening i forbedring, forklarer Østerbø.
Hun understreker at dette ikke er alt, for Bygning 5 er bare en liten del av hele Manufacturing Technology-katapulten. Så langt er også minifabrikker på plast- og komposittproduksjon i bygning 68, additiv produksjon samt friksjonssveising i bygning 100 etablert og klare til bruk for å kaste raufosskompetanse ut til Norges mange små og mellomstore bedrifter. I tillegg kan Katapultsenteret i prinsippet spille på all infrastruktur og kompetanse i NCE Manufacturing-bedriftene inkludert SINTEF Manufacturing.
- Vi har helheten, verktøyene og utviklingsmiljøet som den norske industrien kan ta i bruk, velkommen til å kontakte oss eller komme på besøk, inviterer Emma Østerbø.

For mer informasjon se: https://mtnc.no/

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094