23948sdkhjf

Ecoclean åpner nytt testsenter

I slutten av november 2022 innviet Ecoclean GmbH offisielt sitt nye testsenter for høy renhet på produksjonsstedet Dettingen. Selskapet har der skapt muligheter og forutsetninger for å gjennomføre rensetester for høyteknologiske komponenter med ekstremt høye renhetskrav.

 

Ecoclean GmbH har diversifisert sin produkt- og tjenesteportefølje i større grad i tråd med de endrede og bransjespesifikke kravene innen rengjøring av industrielle deler. Disse inkluderer renseanlegg og systemer spesialdesignet for såkalte rengjøringsapplikasjoner med høy renhet, hvor ekstremt høye renhetskrav til metalliske og optiske komponenter kan oppfylles pålitelig.

Slike komponenter kreves blant annet av produsenter av produksjonsutstyr til eksempelvis halvlederindustrien, innen presisjonsoptikk, laser, måling, analyse og høyvakuumteknologi. Det var derfor en logisk og konsistent beslutning å gi kunder fra disse markedssegmentene passende kapasiteter og teknologier for rengjøringstester under ultrarene forhold i rentrommet.

Dette ble implementert med det nye High Purity Test Center på produksjonsstedet i Dettingen, hvor Ecoclean investerte rundt fire millioner euro.

 

Mer enn et alternativ til interne prøver

I det nye testsenteret er det totalt fem rengjøringssystemer som er tilgjengelige med utstyr som er spesielt nødvendig for rengjøring med høy renhet. De dekker teknologiene, media og prosessene som brukes i våtkjemisk komponentrengjøring, som ultralyd, injeksjonsvasking, plasmarensing, pulsert trykkrensing (PPC) og ultralyd pluss.

For kunder som produserer presisjonskomponenter for applikasjoner med høy renhet, har muligheten for å utføre rengjøringstester i Ecoclean Test Center flere fordeler:

Komplekse prosessvalideringer og rengjøringstester kreves vanligvis for nye deler. Disse ville belaste interne, for det meste fullt utnyttede og validerte rengjøringssystemer.

Renseprosessen og prosessparametere, som vaskemekanikk, kjemikalier, vannkvalitet, syklustider og rengjøringsresultater, kan utformes optimalt for den respektive komponenten uavhengig av eventuelle prosesser som allerede eksisterer i bedriften.

Testene gjør at nødvendig prosess og resultat av rengjøringen kan estimeres bedre på forhånd, noe som resulterer i risikominimering for teamet som består av kunden og systemprodusenten.

I tillegg kan tester og mulighetsstudier på rengjørbarheten til nye presisjonskomponenter utføres uten å måtte gripe inn i validerte produksjonsprosesser.

Sist, men ikke minst, kan kundene støttes av jobbrengjøring ved behov.

 

Utstyrt for de høyeste krav

Det nye testsenteret har to renholdsområder med ulike renhetsklasser. Den første er plassert i et rent rom, hvor et løsningsmiddelkammerrengjøringssystem med integrert lavtrykksplasmarens og et kammersystem for vannaktige medier er integrert. Dette området brukes til forhåndsrengjøring for å klargjøre deler for sluttrengjøring i rentrommet. Den er også egnet for å møte de høyere renhetskravene til mange klassiske ultrafine rengjøringsoppgaver i sektorer som sensorteknologi, luftfart, e-mobilitet og malingindustrien.

Sluttrengjøringsområdet er plassert i et validert klasse ISO 7 rentrom med sone ISO 6. Utstyret inkluderer et løsemiddelkammersystem, et kammersystem for vannbaserte medier og et multi-bad ultralydrensesystem med ni våt- og to tørkestasjoner.

Her kan blant annet ulike ultralydfrekvenser, rengjøringskjemikalier, PPC og passivering testes. Ulike alternativer er også tilgjengelige for tørking – også i kombinasjon.

Behandlingsløsningene for osmose (RO), avionisert (DI) og ultrarent vann (UPW) integrert i det nye teknologisenteret muliggjør bruk av alle vannkvaliteter som brukes i ultrafin og høyren rengjøring. Med dette utstyret kan ekstremt høye renhetskrav oppfylles, for eksempel i henhold til grad 2 og 1. Siden alle systemer er koblet sammen via skyløsningen Ecoclean Connect, er dataene fra systemene og rensetester tilgjengelig i digital form.

Testsenteret er utstyrt med ulike måleteknologier for å kontrollere oppnådde rengjøringsresultater. En spesiell pakkestasjon for de rensede produktene er også integrert.

Johan Nordstrøm Verktøymaskiner er agent for Ecoclean i Norge.

 

For mer informasjon se: www.jnmaskiner.no og www.ecoclean-group.net

Kilde: Ecoclean

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079