23948sdkhjf

Numerisk Bruker Forening Brukermøte

Flagger hjem for å overleve!

Høstens Brukermøte bød på spennende foredrag og interessante bedriftsbesøk. Tema denne gang var Produksjon i Norge og hvordan møte internasjonal konkurranse.

Høstens Brukermøte, som samlet 86 deltakere, satte fokus på forutsetninger for å få til oppsving og økt verdiskaping i produksjonsindustrien i Norge. Dette handler om status og fremtiden, om betingelser, strategi og samarbeid for å opprettholde og øke produksjon, om effektivisering og omstilling i hjemlig industri samt erfaringer med å hente hjem produksjon fra lavkostnadsland. Vi er i en tid hvor vi står overfor flere og krevende utfordringer hvor nettopp samarbeid, bruk av ny produksjonsteknologi, kompetanse og det å ta hjem produksjon er viktig.

Sats på digital produksjon!

Brukermøtet er vanligvis todelt; første dag med foredrag og andre dag med bedriftsbesøk. Etter åpning og velkomst av Leif Estensen, sekretær i Numerisk Bruker Forening, holdt Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, et forfriskende innlegg om hvor norsk industri står i dag og hvilke utfordringer vi vil møte i fremtiden. Mye vil avhenge av hvor gode vi er til å tilpasse oss den digitale hverdagen. Lav oljepris kompenseres til dels med lav kronekurs, og lavere aktivitet innen oljesektoren møtes med kraftig vekst innen fiskeoppdrett.

- Digitalisering av industrien er i gang, men jeg vil anbefale økt interesse for å ta i bruk digitale verktøy for å skape mer effektiv produksjon. Vi snakker i samme åndedrag om mer automasjon, økt bruk av roboter samt satsing på additiv produksjon. På en rekke områder må vi forvente en bratt læringskurve og at maskiner i større grad tar over menneskelig aktivitet. Dette er noe industriledere bør merke seg og gjøre noe med, uttalte Sunde.

Hjemflagging ga god PR

Jon Aksel Brynildsen, adm. direktør hos Teknotherm Marine AS, en av de tre bedriftene som ble besøkt på dag to av Brukermøtet, kunne fortelle om hvordan bedriften har hentet hjem produksjon fra lavkostland som Kina.

- Lav kronekurs og økte lønninger er noe av grunnen til at vi valgte å flagge hjem produksjon fra Kina. Naturligvis er det mer sammensatt enn som så, men skal vi være ærlige så var den norske kronen dobbelt så sterk i 2008 som i 2016, forteller Brynildsen, og fortsetter:

- Vår produksjon er basert på få standardprodukter med høy kvalitet, korte leveringstider og stor grad av kundetilpassete produkter. Skal du få det til må du ha høyt kompetente folk som kan snu seg fort, samtidig som det er en stor fordel å drive forskning og utvikling i eget hus med kundene tett på. Dette virker også inn på vår evne til å beholde kompetansen i firmaet samt unngå at produktene våre blir kopiert. For i andre kulturer virker det som om «copyright» er synonymt med «right to copy».

Bedriftslederen på pekte at det er også andre faktorer en bør se nærmere på.

- Vi fant ut at det å ha egne folk på plass i Kina langt fra er en billig affære, men skal du produsere kvalitet i Kina må du ha dine egne folk på plass. Et annet aspekt er CO2-avtrykket når man sender komponenter fra Europa til Kina, for så å frakte det ferdige produktet tilbake. Det er meningsløst, og noe vi må slutte med for miljøets skyld, understreker Brynildsen, og avslutter med:

- Hjemflagging er en omfattende prosess der det er viktig å evaluere tiltak for å sikre at dette er et riktig valg. Automatisering er det viktige stikkordet, og gjør man det riktig vil vi være konkurransedyktige også i fremtiden. Jeg vil bare legge til at da lokalavisen fikk nyss om hjemflaggingen laget de en reportasje om det som satte i gang en snøball av positiv omtale, noe som igjen har gitt oss viktige forretningsforbindelser.

Teknotherm Marine har nylig fått en viktig kontrakt med Hurtigruten.

Satser sterkt på innovasjon

Direktør Dag Arthur Aasbø hos Borregaard AS snakket om nødvendigheten av fornyelse.

- Vi lager produkter av trestokker, i alt 500 ulike produkter. Dette som følge av en innovasjonskultur gjennom mange år og ikke minst sterkt fokus på salg og markedsføring, innledet Aasbø.

Fornyelse går hånd i hånd med produktivitet mener direktøren. Fem prosent av omsetningen går med til FoU og hele 18 prosent av omsetningen kommer fra nye produkter.

- Sats på nisjer! Globalt marked krever spesialisering og produksjon i verdensklasse, og da må vi sikre oss topp kompetanse som er gode til å se viktigheten av hverandre på tvers av avdelinger, sier Aasbø og legger til:

- Vi er nøye med å prise verdien på produktet gjennom hva det er verd for kunden. Her henter vi inn viktige marginer. Og vi mener at innovasjon først eksisterer når det er implementert i markedet.

Samarbeid gir økt konkurransekraft

Bedriftsleder Inge Brigt Aarbakke presenterte Jærsamarbeidsprosjektet Alloyance, et bedriftsnettverk bestående av 16 bedrifter med over 1000 ansatte. Nettverket er åpent for andre, men skal i utgangspunktet skaffe mer arbeid til de 16 medlemsbedriftene.

- Vi har samlet oss fordi vi er sterkere sammen. Totalt sett har vi et bredere spekter av maskinteknologi, kompetanse og med en dedikert person som skal ut i verden og selge oss tror vi på suksess, forklarte Aarbakke.

Alloyance har til nå hatt mest fokus på olje og gassindustrien, men ser nå til industrisegmenter som grønn energi, forsvar og gjenkjøpsavtaler.

- Vi har i alt for liten grad sett på gjenkjøpsavtalene. Her tror jeg hele den norske industrien har mye å hente. Uansett er våre medlemsbedrifter forberedt på å møte de strengeste krav til kvalitet og ytelse så vi er fremtidsoptimister, sa Aarbakke.

Gode råd

Under det faste innslaget «Leverandørenes time» startet Aril Digernes, daglig leder i Digernes AS, å snakke om mulighetene for store besparelser hvis man velger å slipe om verktøy istedenfor å kaste brukt verktøy.

Et initiativ fra Aarbakke ledet til selskapet Slip & Spesialverktøy AS, som er et selskap i EGE-gruppen.

- Hvis du gjør det til en rutine å sende brukte verktøy til omslip og nybelegging kan bedriften din spare store summer. Det tipper jeg kommer godt med for en del bedrifter i disse tider, mener Digernes.

Fra Sandvik Coromant Norge snakket både salgssjef Rolf Olsen og teknisk sjef Gunnar Rustad om Industry 4.0 og hvordan Sandvik Coromant møter den digitale hverdagen med smarte verktøy. Skjærende verktøy og verktøyholdere som gir tilbakemelding til operatøren underveis i bearbeidingsprosessen.

Salgssjef Per Bryntesson fra Index-Traub viste hvordan komplekse maskiner kan nyttiggjøres gjennom nytenkning og optimal utnyttelse. Selv om den tyske maskinfabrikken er mest kjent for maskiner egnet masseproduksjon kan man likevel utnytte mulighetene for avansert produksjon i disse maskinene hvis man vet å utnytte teknologien på en optimal måte.

- For å få til det vi like å kalle «bedre deler raskere» kreves topp skolerte operatører og programmerere, men også et tankesett om produksjonsprosesser. For å utnytte eksempelvis våre flerspindelmaskiner optimalt kreves det en litt annerledes tilnærming enn for en vanlig dreiebenk. Her kan norske bedrifter hente en del hva produktivitet angår, uttrykte Bryntesson.

Få ned kostnadene

Etter pausen kom adm. direktør Kåre Stokkeland, fra Depro AS, opp på podiet og fortalte om hvordan man kan gå frem for å få ned kostnadene:

- En viktig del av det store bildet er å få ned kostnaden på hver enkelt del av prosessen. God kommunikasjon er avgjørende for å redusere antall feil og tidstyver. Automasjon er naturligvis en viktig faktor for å senke kostnadene i egen bedrift, men det er også nødvendig å få en tett dialog med underleverandører slik at disse også er en del av «besparelsesteamet» og kan redusere sine kostnader.

Depro AS ferdigstilte i fjor et nytt bygg med omfattende testfasiliteter både inne og ute.

- Vi som driver med innovasjon, konstruksjon, design og produksjon har stort behov for testing og derfor satser vi tungt på det. Det er også en medvirkende faktor når man skal ta hjem produksjon til Norge. Kompetanse må vi være best på og da må vi ha høyere kunnskap enn konkurrentene, mener Stokkeland.

Samlebånd for økt kompetanse

Fra opplæringskontoret OK Industrier presenterte daglig leder Terje Skarsvåg et samlebåndsprosjekt som man har fått til gjennom samarbeid med bedriften Dynatec og Glemmen videregående skole.

- Industrien har etterspurt kompetanse som vi nå kan levere takket være at vi har fått på plass en mini produksjonslinje der elevene kan lære alt om reguleringsteknikk, logistikk og produksjonsteknikk. Dette er forankret i læreplanen og brukes i forbindelse med eksamen på VG2 industriteknologi, forklarte Skarsvåg.

All produksjon i Fredrikstad

De to siste innleggene var presentasjon av besøksbedriftene: Seal AS, som utvikler og produserer tetninger i mange varianter samt Sleipner Motor AS som utvikler og produserer trustere til båter fra 50 til 200 fot. Begge bedriftene har all sin produksjon i Fredrikstad og jobber intenst med å utvikle nye innovative produkter. Seal har satset på å utruste eget laboratorium med avansert testeteknologi for å ligge i forkant av utviklingen. Sleipner Motor har eget fartøy som de tester nye løsninger på. Begge bedriftene mener det er avgjørende å ha kompetansen i eget hus og være tett på kundene. Fleksibilitet og kompetente medarbeidere er også viktige suksesskriterier.

Tre bedriftsbesøk

Tradisjonen tro var det middag og sosialt samvær på kvelden.

Andre dag av Brukermøtet var det tre bedriftsbesøk i Østfold. Første stopp var Seal AS. Neste besøk var hos Sleipner Motor AS, og siste bedriftsbesøk var hos Borregaard AS. Her fikk deltakerne guidet tur, først med buss, siden fikk vi se det avanserte kontrollrommet der fire operatører fjernstyrer 20 produksjonsanlegg.

For mer informasjon om Numerisk Bruker Forening besøk: www.nbf-forum.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078