23948sdkhjf

Norske bedrifter stiller sterkest innen digitalisering

Den globale kompetansebristen påvirker ikke norske selskaper som vil investere i ERP, SaaS, IoT og kunstig intelligens viser en undersøkelse utført av programvareselskapet IFS.

IFS presenterer resultatet av den globale undersøkelsen �?Digital Change Survey�? som ble gjennomført med selskaper innen produksjon, olje og gass, luftfart, bygg og anlegg, samt service-bransjen. Studien er basert på svar fra mer enn 750 beslutningstakere i 16 land og er utført av Raconteur.

Høy investeringsvilje 89 prosent av de spurte selskapene har svart at de har «tilstrekkelig» eller «mer enn tilstrekkelig» finansiering avsatt til digitalisering, noe som indikerer en sterk investeringsvilje i digital teknologi for å utvikle selskapet og dets konkurranseevne. De norske selskapene som ble forespurt er oppe i hele 95 prosent. De tre områdene som rangeres høyest globalt, av en liste på 14 teknologiområder, når det gjelder fremtidige investeringer i digitalisering i løpet av de neste tre årene er: Big Data og analyseverktøy (47 prosent), Enterprise Resource Planning (ERP) (38 prosent) og Internet of Things (36 prosent). De norske selskapene prioriterer annerledes om man sammenlikner med det globale gjennomsnittet: ERP prioriteres høyest (54 prosent), deretter Software as a Service (45 prosent), og til slutt IoT og Artificial Intelligence (begge på 37 prosent). – Dagens virksomheter forstår tydelig viktigheten av å fokusere på digitalisering for å styrke fremtidig konkurranseevne. Teknologi som Big data og analyseverktøy, ERP og IoT spiller en avgjørende rolle i utviklingen av bedrifter. Bedriftene må bruke disse innovative teknologiene kombinert med relevant bransjekunnskap for å lykkes med digitaliseringen, sier Antony Bourne, Vice President Global Industry Solutions, IFS.

Norske selskaper best forberedt Det er bekymringsfullt at mer enn en tredjedel av selskapene på globalt nivå (34 prosent) er litt eller helt uforberedt på å håndtere en digitalisering grunnet manglende kompetanse. Blant de norske selskapene er tallet imidlertid bare 16 prosent, og hele 84 prosent angir at de er «forberedt» eller «svært godt forberedt» kompetansemessig. Dette topper listen av alle landene der undersøkelsen er gjennomført.

- Resultat er i tråd med de trendene vi ser hos våre norske kunder. De har vært tidlig ute med å investere i digital kompetanse og er uredde når det gjelder å prøve ny teknologi. Et eksempel er riggselskapet Songa Offshore som nylig digitaliserte sine oljerigger med hjelp av vår IoT-løsning, som tilrettelegger for nye måter å jobbe på og resulterer i økt driftseffektivitet, sier Glenn Arnesen, adm. direktør i IFS Scandinavia.

På spørsmål om hvilke områder som vil bli mest berørt av den manglende kompetansen svarte 40 prosent globalt «Business Intelligence (BI)», 39 prosent «IT-sikkerhet», og 30 prosent «AI og robotteknologi�?. De norske selskapene mente disse områdene ville berøres; IT-sikkerhet (50 prosent), BI (42 prosent) og Cloud (29 prosent).

Direktør for Enterprise Software i analyse selskapet, ARC Advisory Groups, Ralph Rio, legger til: - Investeringer i industriell IoT gir ofte en svært høy avkastning, noe som øker bruken av denne typen teknologi. Mangelen på kompetanse kan imidlertid skape en barriere, viser undersøkelsen. Derfor ønsker selskaper som benytter seg av IoT å samarbeide med selskaper som IFS, som tilbyr ledende IoT-løsninger.

Store forskjeller mellom de ulike bransjene På spørsmål rundt reelle fremskritt rundt digitalisering, svarte 31 prosent av de spurte at de var modne når det gjaldt digitalisering, deres bedrifter befant seg på en av de to høyeste nivåene på en fempunkts skala. Innenfor flyindustrien svarte hele 44 prosent at de anså seg selv som modne og at de ser gevinster av digitalisering i dag. På andreplass rangerer bygg- og anleggsbransjen, med tilsvarende tall på 39 prosent. Nederst på skalaen finner vi olje- og gassbransjen, der bare 19 prosent av de spurte anså seg selv som modne til å dra nytte av digitalisering.

– Skillet mellom de som anser seg selv som digitalt modne blant de ulike bransjene er påfallende. Flyindustrien er sterkt konkurranseutsatt og selskapene har kommet langt i å benytte seg av ny teknologi, som for eksempel forbyggende vedlikehold og produksjon av reservedeler ved hjelp av 3D-printing, noe som bidrar til en vellykket digitalisering, sier Antony Bourne.

Intern effektivitet den primære driveren 43 prosent av de spurte nevnte «intern prosesseffektivitet» som den viktigste drivkraften bak digitaliseringen. «Akselerrere innovasjon» (29 prosent) og «tilvekstmuligheter i nye markeder» (28 prosent) ble angitt som den andre og tredje viktigste driveren. For de norske selskapene er de viktigste driverne: intern prosesseffektivitet (42 prosent), tilvekstmuligheter i nye markeder (34 prosent) og overholdelse av juridiske krav og standarder (34 prosent).

Motstand mot endring største barriere Til tross for de praktiske og tekniske utfordringene rundt digitalisering anses den største barrieren globalt å være den menneskelige faktoren: «motstand mot endring» rangeres høyest (42 prosent) av en liste på fjorten mulige barrierer. På andre og tredjeplass rangeres: «sikkerhet» (39 prosent) og «fravær av nødvendig organisatorisk styringsmodell» (38 prosent). Blant de norske selskapene anses «motstand mot endring» som nummer en med 45 prosent, fulgt av «mangel på standardiserte prosesser og kompetanse på implementering av ny teknologi» (40 prosent) og «sikkerhet» (37 prosent).

Om undersøkelsen Denne undersøkelsen ble gjennomført av IFS for å vurdere graden av modenhet rundt digitalisering. Undersøkelsen ble gjennomført som dybdeintervjuer av Raconteur Custom Publishing og er basert på svar fra 750 beslutningstakere i 16 land innen olje og gass, luftfart, bygg og anlegg, produksjon og service. Undersøkelsen omfatter USA, Canada, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Australia, Norge, Danmark, Nederland, Spania, Polen, Midtøsten og India.

Kilde: IFS

For mer informasjon besøk: www.ifsworld.com/no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062