23948sdkhjf

iKuben med forprosjekt innen additiv produksjon

iKuben starter opp forprosjekt på additiv produksjon. Målet er å kartlegge hva denne teknologien kan ha å si for den fremtidige industrien i Møre og Romsdal.

Additiv produksjon, som blant annet omfatter 3D-printing i stål, vil ha stor innvirkning på lokale produksjonsbedrifter og deres verdikjeder. Prosjektet ønsker å kartlegge behovet for og definere innholdet i et regionalt senter for additiv produksjon.

Prosjektet skal se på hvilke endringer av verdikjeder additiv produksjon vil påvirke, og hvilke muligheter og trusler dette representerer for lokale underleverandører. Et slikt senter skal basere seg på nettverksbygging og utnyttelse av utstyr og kompetanse på tvers av regioner.

Bakgrunn for prosjektet

Produksjonsbedrifter, uavhengig av hvilke materialer de benytter, har en stor utfordring i at eksisterende produksjonsmetoder vil bli utfordret av nye teknologier og dermed også få helt nye aktører inn på sine områder. Samtidig, dersom de holder seg oppdatert og i forkant på de nye teknologiene, vil de både kunne adaptere de nye teknologiene til sine produksjonsprosesser, så vel som utvikle nye forretningsmodeller til å nå helt nye markeder. Møre og Romsdal har en representasjon av sysselsatte i industrien som er nesten dobbel så stor som for resten av landet (Møreforskning rapport 1702. Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal, 2017). Resultatet av en vellykket omstilling til nye produksjonsmetoder får derfor langt større betydning her enn for landet forøvrig.

Løsninger for fremtiden

Additiv produksjon er en prosess som involverer produksjon av deler ved suksessive tilsetninger av lag, som er det motsatte av tradisjonell subtraktiv produksjon, hvor deler og stykker blir fjernet under konstruksjon av et produkt. Det er forskjellige måter en additiv produksjonsprosess gjennomføres, og en stadig mer populær metode er 3D-printing. En annen fremgangsmåte omfatter å smelte suksessive lag av materialer for å skape et produkt. Den viktigste fordelen med additiv produksjon er at det kan skapes geometrisk komplekse former uten å kaste bort overflødig materiale. En annen fordel ved fremgangsmåten er at den ikke krever mange verktøy, og er en meget kostnadseffektiv prosess for produksjon.

Denne typen industri er energieffektiv, så vel som miljøvennlig. Materialene som er brukt, spesielt i 3D-printing, ender opp med å ha mindre materialbruk i design av enkelte sluttprodukter. Ved hjelp av additiv produksjon, er det en reduksjon i fysiske verktøy og økt vekt på konstruksjonsprogrammer som gir ingeniørene mer frihet i ideer til å konstruere og lage visse produkter uten begrensninger av tradisjonell maskinering. Reduksjon i separate deler av ett produkt er også en av fordelene. Teknikken kan også gå så langt som å tilpasse visse elementer for enkeltpersoner, for eksempel medisinsk utstyr eller klær. Digitalisering åpner en verden av muligheter. For produksjonsbedrifter kan det bety effektivisering som løser dagens behov, men ser man på digitalisering i et tverrindustrielt bilde, med implementering av muliggjørende teknologi på tvers av bransjer, så handler dette om løsninger for, og muligheter i, morgendagens utfordringer.

Kortere tid til markedet

iKubens innovasjonslab, ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Prosessene ledes gjennom metodikk som bygger på Rapid Prototyping, Human Centered Design og bærekraft i alle deler av prosessen. Målet for bedriftene er å korte ned tiden fra idé til marked. Siden oppstarten i januar 2016 har mer enn 170 workshops blitt gjennomført med over 60 bedrifter, og involvert nærmere 2000 personer i innovasjonsprosesser. Metodikken utviklet i ProtoMore Innovasjonslab og erfaringen fra industrielle innovasjonsprosesser kan direkte anvendes inn i et senter for additiv produksjon.

Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kilde: www.ikuben.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.218