23948sdkhjf

DigiFab vil digitalisere norske SMB’er

DigiFab ønsker å utvikle tjenester som gjør digital fabrikk rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er. Gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift lages et digitalt bilde av produksjonen. Videre skal det «digitale bildet» danne grunnlaget for en bedrifts veikart frem til Industri 4.0.

Veikartet skal vise bedriften hvordan de mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0 nivå, dermed også ta hensyn til begrensede ressurser.

DigiFab skal:

Etablere metodikk for å bygge strategisk veikart – Prosess og metoder for å nå en Industri 4.0 målsetting. Benytte verktøy for høyest mulig grad av automatisert fabrikk-digitalisering (Etablering av Digital Tvilling). Skape et DigiFab-rammeverk for simulering og produksjon (Simulering og bruk av Digital Tvilling).

Bedrift og strategi

Industri 4.0 gir mulighet til/motiverer til at et komplett kommunikasjonsnettverk vil eksistere mellom ulike selskaper, i og mellom fabrikker, leverandører, logistikk, ressurser, kunder, etc. Hver seksjon optimaliserer konfigurasjonen i sanntid basert på datasamling og -analyse, avhengig av kravene og statusen til tilknyttede deler i nettverket, noe som gjør at maksimalt overskudd for alle kooperativer med de begrensede delingsressursene.

I tillegg gis mulighet til at kostnadene og forurensningen, råvarene, CO2-utslippene, etc. blir redusert. Med andre ord kan det fremtidige bedriftsnettverket påvirkes av hver samarbeidsavdeling, som kan oppnå en selvorganiserende status og sende sanntidsresponsene.

Produkt

Smarte produkter vil bli en ny type produkt generert i produksjonen som drar nytte av Industri 4.0. Disse produktene kan bruke smarte materialer og være innebygd med sensorer, identifiserbare komponenter og prosessorer som bærer informasjon og kunnskap for å formidle den funksjonelle veiledningen til kundene og overfører brukerens tilbakemelding til produksjonssystemet.

Med disse elementene kan mange funksjoner legges til produktene, for eksempel måling av tilstanden til produkter eller brukere, bære denne informasjonen, spore produktene og analysere resultatene avhengig av informasjonen. På denne måten kan det legges opp til ett-stykks flytt og direkte kundetilpasning. I tillegg kan en full produksjonsinformasjons-logg være innebygd i produkter som kan assistere produktutviklere i optimalisering av design, prediksjon og vedlikehold av nye produkter.

Kunder og underleverandør

En ny innkjøpsmetode kan leveres til kundene. Det tillater kundene å bestille hvilken funksjon av produkter man vil ha, uansett antall produkter eller funksjoner. I tillegg kan kundene endre deres ordre og ideer når som helst under produksjonen, selv i siste øyeblikk, uten kostnad. Dette ved en digital forsyningskjede.

I tillegg gjør fordelene ved de smarte produktene at kunden ikke bare kan vite produksjonsinformasjonen til produktet, men også få råd om utnyttelse avhengig av egen oppførsel.

Produksjonsprosess

Mange produksjonsprosesser, for eksempel produktdesign, produksjonsplanlegging, produksjonsingeniør og produksjon og tjenester, kan simuleres som modulære, og deretter kobles tett ende-til-ende ved bruk av en digital tvilling.

Det betyr at disse prosessene ikke bare styres av et desentralisert system, men også kontrolleres gjensidig av hverandre. Denne typen fremtidige fabrikk er kjent som «Smart Factory.»

I produksjonsprosesser er samarbeidet mellom menneske og maskin optimalisert ved hjelp av automatiserte systemer, gjerne basert på kunstig intelligens.

Fabrikk (infrastruktur)

Et av hovedelementene av Industri 4.0. Fremtidens’ fabrikk skal være integrert. Produksjonsressurser (sensorer, aktuatorer, maskiner, roboter, transportør) skal være tilkoblet og utveksle informasjon.Ved siden av det skal fabrikken være bevisst og smart nok til å forutsi og vedlikeholde maskiner, kontrollere produksjonsprosessen, og lede fabrikksystemet.

DigiFab – Intensjon

Å utvikle tjenester som gjør digital fabrikk rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er, gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift for å gi et digitalt bilde av produksjonen.

Videre skal det ‘digitale bildet’ danne grunnlaget for en bedrifts veikart frem til Industri 4.0.

Veikartet skal vise SMB-bedriften hvordan de mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0 nivå, dermed ta hensyn til begrensede ressurser.

Hovedmål for DigiFab

DigiFab, tjenester for å hjelpe din bedrift med å skape veikart til Industri 4.0

Beslutningsstøtte for bedriftens ledelse til å ta riktigere beslutninger for videreutvikling av deres bedrift

Hva er sterke og svake sider i hvordan bedriften er fysisk organisert – Den “Digitale Tvilling�?

Hvordan er det fatt på IT-siden

Hvordan er informasjonsflyten Kunde – Bedrift – Underleverandør = Verdikjeden

Produksjonsplanlegging

Produksjonsstyring

Hva og hvordan skal vi investere for fremtiden

Delmål for DigiFab

Etablere metodikk for å bygge strategisk veikart – prosess og metoder for å nå en Industri 4.0 målsetting

Verktøy for automatisert fabrikk-digitalisering (Etablering av Digital Tvilling)

DigiFab rammeverk for simulering og produksjon (Simulering og bruk av Digital Tvilling)

Dette innebærer blant annet følgende aktiviteter:

Tilrettelegging av et system for automatisert digitalisering av en komplett produksjonsprosess (maskiner/mennesker) og tilhørende data.

Tilrettelegging av simuleringsverktøy

Tilrettelegging av roadmapping for metode og prosess

Tilrettelegging av tjenesten �?Automated Factory Digitalization as a Service�?

Tjenesten kombinerer det automatiserte digitalisering systemet og prosessen for å ta fram veikartet i en kombinasjon av konsulentvirksomhet, app, online plattformer som er rettet mot norske SMB’s

Mye av vårt arbeid kommer til å skje i samarbeid med tilsvarende aktiviteter hos Digital Norway og forskningsprosjekter som

KATAPULT. (Forskning og deltakerbedrifter, mottaker av resultater)

DigiFab har et forhåndstilsagn fra Forskningsrådet på 4,5 MNOK og trenger bedrifters deltagelse tilsvarende bedriftsinterne kostnader for 4,5 MNOK.

DigiFab har 1 primær bedrift for prosjektet, Knudsens Dørfabrikk i Skånevik og 3 deltagende bedrifter for å teste og kvalitetssikre resultater: ERTEC, Gilje Trevare og Molstad Modell & Form.

Håpet er at dette kan være noe for dere eller noen av deres underleverandører.

Prosjektet fokuserer på å utarbeide tjenester, kosteffektive verktøy og metoder som støtter SMB’er i å bevege seg mot Industri 4.0 nivå gjennom bruk av tilgjengelige teknologier og strategiske metoder for å lage veikart til Industri 4.0.

Fire arbeidspakker støtter hovedmålet til prosjektet:

1. automatisert digitalisering av en komplett produksjonsprosess,

2. rammeverk for simulering og produksjon,

3. strategisk veikart; prosess og metoder og

4. utvikling av tjenesten ‘Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker’.

Tjenesten som skal utarbeides kombinerer automatisert digitalisering og bygging av veikart i en kombinasjon av konsulentvirksomhet, app-utvikling av online plattformer som er rettet mot norske SMB’er. Veikartet vil inneholde forslag til maskininvesteringer, prosessforbedringer, endringer i måte å lede/styre fabrikken, digitale endringer osv., med tanke på selskapets ambisjonsnivå, behov og ressurser. Denne servicen kan fungere som “bedriftens fastlege�? og bistå med kunnskap og kontakter til andre nødvendige tjenester på veien til målet, Industri 4.0.

Prosjektet følger en iterativ prosess med konsepter, demonstrasjoner og pilottester i bedrifter med stigende grad av detaljering gjennom de forskjellige prosjektfasene. Resultatene av prosjektet skal kunne selges til SMB’er som en kombinasjon av verktøy, metoder og tjenester: Automatisert Digitalisering for SMB-fabrikker “Som en Tjeneste�?.

Skanning av fabrikken og veien til en 3D representasjon

DigiFab sine ambisjoner er å etablere kost-effektive skannemetoder for å lage 3D-modeller av fabrikken med inventar. Denne delen av prosjektet er avhengig av lovende teknologi som må prøves ut før de tas i bruk. DigiFab valgte derfor å benytte etablerte metoder for denne første skanningen. Lidar er teknologien som ble benyttet – også kalt Laser-Scanning. Metoden måler plasseringen og fargen på punkter i rommet. Nøyaktigheten er sagt å være meget bra.

Selve skanningen tok en dag å utføre og datamengdene var enorme, 8 GB laserdata. Punktene kan igjen bli til 3D-modeller. Her er det forskjellige metoder og verktøy for å generere fabrikken og alt som er i den. Slik ser fabrikken ut i laserskannet versjon.

DigiFab presenterer sine resultater på konferansen «Smart Produksjon» i Kristiansand 14-15 november.

Mer info om konferansen HER

Fakta:

Detter er DigiFab:

I juni 2017 arrangerte Norges Forskningsråd et såkalt Idelab med tittelen «Industri 4.0 på norsk». Målet var å få de 28 håndplukkede personene fra norsk industri og akademia, gjennom tre intensive dager på et hotell på Fornebu, til å komme med nye grensesprengende ideer for morgendagens industri. Fokus var konkurransefremmende digitalisering for små og mellomstore bedrifter. DigiFab, som startet med prosjektnavnet «Automated SME factory digitalisation and roadmaps towards industry 4.0�?, var et av tre prosjekter som fikk tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet. Et prosjekt fikk midler til forprosjekt mens to andre ble refusert. For mer informasjon se: www.digifab.no og www.forskningsradet.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093