23948sdkhjf

SMART Sveis konferansen 2019

Norsk Sveiseteknisk Forbund vil i 2019 gjenta suksessen med å arrangere en ny SMART sveis konferanse.Arrangementet vil finne sted den 2.-3. april 2019 på X-Meeting Point, Hellerudsletta.

Konferansen vil ha fire hovedtemaer der det vil bli presentasjoner og foredrag fra kunder av sveiste konstruksjoner som eksempelvis oljeselskap, foredrag om sveise- tekniske utfordriger innen høylegerte materialer, hvordan skal norske bedrifter hevde seg i en internasjonalt konkurranse, erfaringer med robotisering samt en rekke andre interessante foredrag.

Tirsdag 2. april

Kl 08.30

Registrering

Kl 09.00

Åpning v/NSF hovedstyrets leder Erik Fusdahl

Kl 09.15

HTS Maskinteknikk AS. Kritisk maskinering og sveis fra hjertet Subsea Valley ut til store deler av verden.

HTS Maskinteknikk AS er enn norsk produsent som har spesialisert seg innen produksjon av høyteknologiske produkter. Vi får et innblikk i hvordan deres sveiseprogram har bidratt sterkt til å løfte dem som internasjonal aktør på leveranse av kritiske deler til bl.a subsea industrien samt fly og romfartsindustrien. Lars Harvik, markedsdirektør

Harvik har jobbet for HTS siden høsten 2006 innenfor salg, prosjekt og markedsføring og har de fleste av disse årene vært ansvarlig for dette fagområdet. Var tidligere markedssjef, og er utdannet DiplomEksportØkonom fra NMH (BI).

Kl 09.45

Oppstart av nytt ekspertisesenter for sveis og materialteknologi

Oppstarten av selskapet og erfaringen rundt dette, viktigheten av samarbeid og samhandling mellom de ulike disiplinene. Sveiser/sveiseingeniør, fagarbeider/ingeniør. Dette er en undervurdert faktor for å spare penger i prosjekter.

Kathrine Molvik har fagbrev som industrirørlegger, og videreutdannet seg til rørkonstruksjonsingeniør, deretter som sveiseinspektør og sveiseingeniør. Hun har også lang erfaring som prosjektleder innenfor maritime og olje og gass. Kathrine er daglig leder og eier av FeC AS, og hun har vunnet flere priser for sitt virke og engasjement for kvinner og teknologi, samt for å våge å starte opp for seg selv i en konservativ og mannsdominert industri.

Kl 10.15

Kaffepause og besøk i utstillingen

Kl 10.30

Hvorfor er sveis en viktig produktgruppe for TESS

TESS er en meget betydelig aktør som leverandør i det norske sveisemarkedet med sine 136 servicesentre fordelt over hele Norge. Det jobbes aktivt for å systematisere hva som skal til av kunnskap og produkter for at de skal fremstå som kraftsentre for sveis.

Erik Jølberg, grunder og eier av TESS-konsernet

Erik Jølberg startet allerede som 26 åring firmaet Teknisk Service sammen med Olav Nygård. I 1976 endret navnet seg til TESS. I 2018 feiret de sitt 50 års jubileum.

Kl 11.00

Er DERE forberedt på å håndtere en krisesituasjon ?

Er dere forberedt når det som ikke skal kunne skje, allikevel skjer? Hva tenker du og ikke minst hva gjør du? Hvor skal og må fokus være? Anders Snortheimsmoen var leder for Beredskapstroppen da 22. juli-terroren rammet Norge. Selv om det heldigvis er de færreste som opplever en så krevende dag på jobben og i de påfølgende måneder, er det mye man kan lære av historien for å være forberedt på hendelser i egen bedrift.

Anders Snortheimsmoen er spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet,beredskap og kriseledelse i Sikkerhetsledelse AS Han har 35 års politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 32 år ved Beredskapstroppen - politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, instruktør divisjonsleder, nestkommanderende og 10 år som sjef - og var to år ved Politihøgskolen.

KL 12.00

Lunsjpause og tid for besøk i utstillingen

Kl 13.00

Sveiseing av Superduplex hos Worley Parsons i Stavanger

Worley Parsons Rosenberg i Stavanger, tidligere kjent under navnet Rosenberg Verft har jobbet i mange år med sveising av super duplex. De har gjort sine erfaringer på hva som er en god oppskrift for dem, hvilke sveisemetoder som gir best resultater og hvilke utfordringer de har hatt med de ulike metodene.

Johar Mæhle vil vise mange eksempler på hvordan man skal arbeide med duplex materialet for å oppnå tilfredsstillende resultater. Johar Mæhle. Produksjons direktør

Har 33 års erfaring fra Rosenberg. 9 år som sveiser av alle typer offshorerelaterte materialer. Deretter tok han IWE utdanning. Han har jobbet 10 år som leder for kvalitetskontroll avdelingen inklusiv sveiseteknisk og NDT. Siste 9 år i ledergruppen ved Rosenberg som Produksjons Direktør.

Kl 13.45

Sveising av duplex, superduplex og titan med dårlig bakgass – effekt på mekaniske egenskaper og korrosjonsmotstand

Fabrikasjonssveising av rørsystemer i korrosjonsbestandige materialer fører ofte til misfarging utover det som aksepteres i Norsok M-601. Effekten av misfarging ble undersøkt ved at rørspooler av 22Cr duplex, 25Cr duplex og titan ble sveist opp med argon bakgass iblandet ulike mengder oksygen. Det ble så utført mekanisk testing og korrosjonstesting for å undersøke om egenskapene hadde endret seg.

Kristian Eriksen, Aker BP

Eriksen er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi fra Universitetet i Stavanger i 2005. Har i over 12 år jobbet med material, korrosjon og overflatebeskyttelse i ulike prosjekter i Aker Solutions og Total. Han har siden 2017 vært ansatt i Aker BP og jobber nå med material og korrosjon i drift.

Kl 14.30

Kaffepause og besøk i utstillingen

Kl 14.45

Rekruttering av sveiselærlinger. Samarbeid skolene og industribedriftene. Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland

(OFIR)

Styret i OFIR gjorde nylig et vedtak om å investere rundt 1 million kroer i nye og avanserte sveisemaskiner til hver av de 6 skolene Dalane vgs, Bryne vgs, Sola vgs, Randaberg vgs, Godalen vgs og Strand vgs. som leverer lærlinger til sveisefaget. Bakgrunnen for dette er å få løftet fokus rundt sveisefaget blant elevene, samt gi lærerne et faglig løft. Sveising har etter hvert blitt veldig avansert og kravet til digitalisert rapportering og kvalitetskontroll blir økende i tiden fremover.

Investeringen er et spleiselag fra sveisebedriftene i OFIR og OFIR som i dag har 48 aktive lærlinger i sveisefaget. Ca 30 medlemsbedrifter kan ta inn lærlinger i dette faget. Vi får også høre om andre prosjekter samt se på rekruttering av sveiselærlinger de siste 20 årene.

Ove Johan Aklestad, daglig leder i OFIR (Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland) fra 1996

Aklestad har vært styreleder for Næringslivets Opplæringshus på Forus siden 1999, og styreleder i Numerisk Bruker Fore ning siden 2018 hvor han har vært styremedlem i 10 år.

Kl 15.30

«Hva legger vi i ordet Sveisekoordinering»?

Det er mye som kan påvirke sluttresultatet til et sveist produkt. Derfor er det viktig at de ulike disipliner blir koordinert for å imøtekomme krav til kvalitet og produktivitet. Det være seg; Engineering, innkjøp, fabrikasjon, kontroll og dokumentasjon.

Eddie Flatås. Tidligere fagansvarlig sveiseteknisk avdeling Kværner Stord

Kl 16.15

Fra lodding via TIG sveis til laser

Sole AS produserer en million meter rør pr år. Her får vi høre historien om hvordan bedriften har utviklet produksjonsmetodene fra lodding via TIG sveising til dagens helautomatiserte lasersveis. Thor Reidar Braathen, Adm. direktør og eier av Sole AS

Kl 19.00

Middag

Onsdag 3. april

Kl 08.30

Rørtekniske entreprenører – hvor er dere?

Fortum Oslo Varme AS, Fjernvarmeleverandør i Oslo. Selskapet leverer varme til mange bygg i Oslo og Oppegård. Varmen produseres fra 99% grønn energi, i hovedsak fra forbrenning av avfall på forbrenningsanlegg på Klemetsrud, men også fra varmepumper, el-kjeler og bio-kjeler rundt om i Oslo.

Fjernvarmebransjen er relativt ung i Norge, men nå er det etablert produksjon og distribusjon i nær sagt alle byer. Varmen distribueres i lukkede rørnett hvor varmen sirkulerer mellom produksjonsenheter og forbrukere. I Oslo ligger det over 60 mil med slik rørtrase nedgravd, i Norges desidert største fjernvarmenett. Foredraget vil gi en kort innføring i hva fjernvarme er, for deretter å ta for seg status på entreprenørsiden. Det bygges ut i alle byer, men det er få entreprenører som interesserer seg for markedet. Det er hvert år mangel på nok sveisere med rett kompetanse. Fjernvarmebransjen trenger flere aktører som vil levere rørtekniske entrepriser og som har sveiseteknisk kompetanse. Petter Vestli, Leder Prosjekt Nett og Kundesentraler

Petter Vestli har 6 års erfaring fra utbyggingsprosjekter innen fjernvarme for energiselskap som Fortum Oslo Varme og Akershus Energi Varme. Han har tidligere også jobbet for Hydro, Alstom og Backe Romerike, til sammen 23 års erfaring med prosjektgjennomføring. Årene fordelt omtrent 50/50 mellom entreprenør og byggherre.

Kl 09.00

Equinor – En sluttbrukers erfaringer med sveiste konstruksjoner offshore – kvalitet på leveranser og utviklings muligheter Foredraget vil belyse Equinor’s erfaringer med forskjellig sveiste konstruksjoner etter lengre tids bruk

Det vil bli vist statistikker over feil mekanismer relatert til materialer. Videre planlegges det å vise eksempler på kvalitet på leveranser, både gode og dårlige eksempler. Til slutt vil foredragsholderen prøve å se litt inn i fremtiden mhp nye metoder og teknikker som kan bli aktuelle for bruk offshore.

Lars Magne Haldorsen, ledende ingeniør innen fagområdene metalliske materialer og sveising

Haldorsen innehar Dr-grad innen materialer og engineering. Han er utdannet siv. ing. Material teknologi og IWE.

Han har mer enn 30 års erfaring med materialteknologi og sveising innen landbruksindustri, skipsbygging, off shore verft, rørlegging og oljeselskap. Han har jobbet de siste 5 årene som fagleder i Equinor innen metalliske materialer og sveising, og har nå gått over i en ny jobb innen disiplinen forskning og teknologi med fokus på metalliske materialer og sveising for dypt vann, hydrogen transport og undervannsveising.

Kl 09.45

Digitalisering av sveiseprosessen

I dette foredraget vil det vektlegges de praktiske sider ved Welding Management og de muligheter digitalisering, brukerplattformer og ikke minst integrering mot andre relevante hardware og softwareløsninger gir i dag. Fagområdet sveis er veldig konservativt og utføres av en liten gruppe fagpersonell i Norge. Ledelsen i mange bedrifter kan vesentlig forbedre konkurransekraft, effektivitet og kvalitet i produksjon ved å synliggjøre den verdi sammenføyningsteknologi tilfører sluttproduktet og samtidig lede dette i tråd med tidens krav.

Karl Einar Tronrud, Technical Product Manager i Weldindustry AS

Tronrud har lang erfaring fra bransjen. Teknisk Fagskole, Maskiningeniør, arbeidserfaring fra TI, Kværner, etablerte Weldindustry i 2001 i samarbeid med flere kjente navn fra sveisebransjen.

Kl 10.30

Kaffepause og besøk i utstillingen

Kl 10.45

OSO Hotwater Group AS satser sterkt på å øke sin konkurransekraft gjennom robotisering og prosesskontroll

OSO Hotwater Group AS har de siste årene satset sterkt på å øke sin konkurransekraft for å nå ut i det internasjonale markedet. En visjon om å kunne levere rustfrie trykktanker med uovertruffen kvalitet til en konkurransedyktig pris, er realisert gjennom en styrking av organisasjonen, god prosessforståelse og egenutviklet produksjonsteknologi. Ved å innføre Lean prinsipper og SixSigma metodikk har OSO styrket sin organisasjon og gjort produksjonen mer effektiv og fleksibel. Den høye automasjonsgraden med over 40 roboter, kombinert med god prosesskontroll og kontinuerlig forbedring gjør OSO til Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsbeholdere.

Steffen Overaa, Quality & Welding Manager

Overaa har vært ansatt i selskapet i 16 år. Han er utdannet IWS (International Welding Specialist), og en av svært få personer i Norge med utdanning som

IWSD (International Welded Structure Designer): konstruksjon, laster, fabrikasjon, statisk beregning & analyser. Han jober også innen LeanSixSigma Black Belt: prosessforbedring, DMAIC, data innhenting, statistikk, kapabilitet, Design of Experiments, statistisk prosesskontroll.

Kl 11.15

En innblikk i digitaliseringssatsingen i Aker Solutions, med spesielt fokus på sveiserelaterte prosesser

I dette foredraget vil de vise hvordan de har gått fra manuelle og papirbaserte arbeidsprosesser til heldigitale løsninger hvor de bygger inn det kvalitetsnivået som bransjen krever.

Åsmund Andersen, Aker Solutions AS, Digitaliseringsleder innen fabrication and offshore construction

Har bakgrunn fra IT bransjen og har de siste 8 årene jobbet med IT, forbedringsarbeid og digitalisering på Aker Solutions verft i Egersund.

Kl 12.00

Lunsjpause og tid for besøk i utstillingen

Kl 13.00

Digitalisering 4.0 hos Aarbakke

Et foredrag om hvordan Aarbakke har utviklet seg og hvordan de tenker digitalisering 4.0, og utvikling for å være rustet til å møte fremtidens krav fra kunder og samtidig være konkurransedyktige i et presset marked.

Ved å kombinere sofistikert utstyr, kompetent personell og et bredt spekter av sveiseprosedyrer, utfører bedriften sveising av lavlegerte karbonstål og eksotiske materialer. De produserer i samsvar med ISO3834-2. Inge Brigt Aarbakke er leder og eier av Aarbakke AS

Han startet bedriften i 1981 og sysselsetter i dag 280 ansatte i en meget avansert produksjonsbedrift med bl.a. 55 CNC maskiner og mer enn 20 avanserte sveisemaskiner.

Kl 13.30

Sveising, en viktig anvendelse av industriroboter

For små sveisefuger i store produksjonsserier kan det brukes nøyaktig oppspenning av delene og standard robotløsninger. En trend er at offline programmering brukes i større grad. Ved sveising med usikker geometri og små serier vil kostnader til programmering av sveisebaner kunne bli et problem, og det kan være nødvendig med avanserte sensorsystemer for korrigering ved følging av sveisefugen. I dette tilfelle kan det være behov for spesialutviklede løsninger. Industri 4.0 er et rammeverk som skal gjøre det enklere å koble sammen sveiseutstyr, robotsystemer og sensorer over åpne protokoller, og som gir muligheter for digital simulering, planlegging og dokumentasjon. Dette vil gjøre det mulig å realisere avanserte systemer for robotsveising.

Olav Egeland er professor i produksjonsautomatisering ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU

Egeland er gruppeleder i faggruppen for robotteknikk og automatisering. Faggruppen har et stort robotlaboratorium hvor robotisert sveising er en viktig aktivitet. Han er utdannet ved teknisk kybernetikk ved NTNU, hvor han var professor i 15 år før han forlot NTNU i 7 år for å jobbe som en av gründerne i et oppstartselskap.

Kl 14.15

Kaffepause og besøk i utstillingen

Kl 14.30

Manufacturing Technology Norwegian Catapult (MTNC) skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdannings- institusjoner

Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt. MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor de skal bygge flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.

Jon Sandvik er utdannet metallurg fra NTH i 1982. Han er forsker og utvikler innen materialteknologi for produkt i bil, forsvar, romfart og offshore

Sandvik har arbeidet 26 år som forskningssjef i Raufoss ASA og SINTEF. Nåværende stilling er rådgiver i SINTEF, og prosjektleder i Omstillingsmotor Manufacturing og Daglig Leder i NCE Raufoss.

Kl 15.15

Hva skal til for at norsk leverandørindustri skal overleve i et internasjonalt konkurransemiljø» Herunder digitalisering og robotisering

Kvaerner Verdal. Hva har Kvaerner gjort for å øke konkurransekraften og hva tror de kan gjøres for å øke konkurransekraften fremover.

Arve Sørgjerd. Responsible welding technology Kværner Verdal (M.Sc., IWE)

Arve Sørgjerd er sveiseansvarlig i Kvaerner og er prosjektleder for AutoKons (Automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner). Har jobbet i Kværner i tilnærmet 30 år og har erfaring fra fabrikasjon og er utdannet som Elektronikk Ingeniør (Bch), Master i material (Siv. Ing.) og IWE utdannet.

Kl 15.45

«Her står vi, hvor går vi»

Her får vi en kort intro om innføring og etterlevelse av NS-EN 1090-2. Etablering av kvalitetsikringsystemet for CE-merking (NS-EN 1090-1). Overgang til nyrevidert NS-EN 1090-2.

Rune Vestbekken, Sveisekoordinator og kontrollør hos Contiga AS

Vestbekken jobber til daglig som sveisekoordinator og kontrollør. Han tilrettelegger sveiseprosedyrer for verksted og montasje og foretar sveisekontroller inne og ute. Kontrollene blir utført visuelt (VT), magnaflux (MT) og ultralyd (UT).

Kl 16.15

Oppsummering / Avslutning.

Tone M.Lindberg Grøstad. Direktør Maskingrossistenes Forening.

Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening – en bransjeforening for importører av verktøymaskiner, kompressorer, gaffeltrucker og anleggsmaskiner. I tillegg er hun styremedlem i AIM Norway AS og Forsvarets Forskningsinstitutt. Lindberg Grøstad har 20 års erfaring fra operativ ledelse i forsvars- og olje og gassindustrien og har hatt styreverv i blant annet Avinor, Innovasjon Norge, Flytoget og Nammo.

Informasjon om konferansen med detaljert program og påmeldingsskjema finner du HER.

For mer informasjon se: www.sveis.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094