23948sdkhjf

Videre vekst i norsk forsvarsindustri

Veksten i norsk forsvarsindustri fortsatte i 2021. Dette viser FFIs årlige rapport om utviklingen i norsk forsvarsindustri fra 2022.

 

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet sammenstiller FFI statistikk med oversikt over nøkkeltall i norsk forsvarsindustri. Årets rapport gir et bilde på tilstanden i 2021. Statistikken er innhentet fra 91 virksomheter og presenterer en rekke nøkkeltall og utviklingstrekk.

I rapporten konkluderer forskerne med at det var en vekst i forsvarsrelatert omsetning (åtte prosent) fra 2020 til 2021.

–  Statistikken viser at forsvarsindustrien i Norge hadde fortsatt vekst i 2021 målt etter det vi kaller forsvarsrelatert omsetning, sier forsker Mari Paulsrud.

 

Nye arbeidsplasser

Det som kjennetegner norsk forsvarsindustri er at de fleste virksomhetene opererer i flere markeder. Derfor definerer rapporten forsvarsrelatert omsetning som inntekter fra salg av militært utstyr og tjenester og andre varer tilpasset forsvarsformål.

Økt omsetning betyr også at det skapes nye arbeidsplasser. Statistikken viser at antallet forsvarsrelaterte årsverk i Norge økte videre med tre prosent fra 2020 til 2021 og målte over 8000 årsverk. 

Virksomhetene rapporterte at eksporten var tilnærmet uendret i 2021. Rapporten viser også en meget sterk vekst i ordrereservene (opp 28 prosent fra året før) ved utgangen av 2021.

 

Stor sikkerhetspolitisk betydning

I den forsvarsindustrielle strategien understreker myndighetene målsettingen om å legge til rette for å videreutvikle en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Konkurransedyktighet i forsvarsmarkedet innebærer evne til å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell, systemer og tjenester innenfor prioriterte produktområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets og nære alliertes behov. En nasjonal forsvarsindustri er derfor av stor sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Det henger blant annet sammen med behovet for å opprettholde leveransesikkerhet og nasjonal handlefrihet.

Rapporten viser at det 2021 ble eksportert for i overkant av åtte milliarder kroner. Det er om lag 35 prosent av den totale forsvarsrelaterte omsetningen på nær 23 milliarder kroner.

 

Forventer fortsatt økt omsetning i 2022

To av tre virksomheter svarer at de venter økt omsetning i 2022. Dette må tolkes i lys av den generelle sikkerhetspolitiske situasjonen. En rekke virksomheter opplever nå en sterk økning i etterspørsel etter deres produkter. Tilsvarende venter litt over halvparten en fortsatt økning i ordrereserven. I tillegg er det forventning til økt behov for STEM-kompetanse (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

 

For mer in formasjon se: www.ffi.no

Kilde: FFI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.192