23948sdkhjf

Hjelper mindre bedrifter å starte med strømsparing

Den nye standarden ISO 50005 er laget for å hjelpe SMB (små og mellomstore bedrifter) å komme i gang med energiledelsessystemet ISO 50001. En stegvis metodikk gir organisasjoner besparelser på kort sikt samtidig som grunnlaget legges for å oppfylle alle kravene i ISO 50001.

 

Å implementere et energiledelsessystem basert på ISO 50001 er en effektiv måte å bli mer energieffektiv på – og i prosessen spare penger. Men, standarden er omfattende og det kan være vanskelig å komme i gang. Derfor lanserer Standard Norge nå standarden ISO 50005 som hjelper organisasjoner med en stegvis implementering av ISO 50001.

Standardens fulle navn er NS-EN ISO 50005 Energiledelsessystemer – Veiledning for en stegvis implementering (ISO 50005:2021), og er tilgjengelig både på engelsk og norsk. Det er ikke nødvendig å kjøpe NS-EN ISO 50001 for å ta i bruk NS-EN ISO 50005.

 

På norsk

– ISO 50005 som nå foreligger på norsk, er svært nyttig standard for å tilrettelegge for energieffektivisering for små og mellomstore bedrifter som tross alt er hovedvekten av alle virksomhetene i Norge, sier Jens Gran, prosjektleder for energiledelse i Standard Norge, og legger til:

– Det er en kjensgjerning at det er et betydelig løft å implementere et komplett energiledelsessystem for en bedrift. Ved å bruke denne nye standarden kan dette gjøres stegvis i samsvar med virksomhetens ressurser.

 

Metoden har tolv steg

Standarden forklarer en metode for stegvis iverksettelse ved bruk av tolv kjerneelementer basert på NS-EN ISO 50001:2018. Det er fire modenhetsnivåer for hvert element.

 

Organisasjonens kontekst

Lederskap

Ressurser

Energikartlegging

Energiytelsesindikatorer og basislinjer for energi

Mål, energidelmål og handlingsplaner

Kompetanse og bevissthet

Drift og vedlikehold

Anskaffelse og utforming

Prosess for kommunikasjon og kontroll av dokumentert informasjon

Overvåking, måling, analyse og evaluering av energiytelse

Ledelsens gjennomgåelse og forbedring

Fordeler ved stegvis iverksettelse

Den stegvise iverksettelsen beskrevet gir en fleksibilitet som gjør det mulig for en organisasjon å:

 

  • Bestemme omfanget og hastigheten for iverksettelsen av sitt EnMS, slik at den tilpasses tilgjengelige ressurser og organisasjonens behov
  • Bestemme hvilke elementer den skal ta sikte på, og et eller flere ønskede modenhetsnivåer
  • Begynne med områder som viser seg å ha det største potensialet for forbedring av energiytelse, foravkastning på investering eller for samordning med nå værende driftspraksis
  • Stimulere en positiv kultur når det gjelder miljøledelse
  • Gi enkle og/eller lavkostnads forbedringer av energiytelse og tilhørende energikostnadsbesparelser, reduserte utslipp og andre fordeler
  • Oppnå suksess på et tidlig stadium for å øke troverdigheten, og dermed sikre forpliktelse og støtte til ytterligere utvikling av EnMS
  • Bygge et sterkt fundament for å utvide et eksisterende EnMS slik at det oppfyller kravene i NS-EN ISO 50001

 

For mer informasjon se: www.standard.no

Kilde: Standard Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094