23948sdkhjf

ERP-system for verkstedindustrien

I verkstedindustrien fremstilles produkter som regel i flere deler, og det foretas ofte endringer mens produksjonen allerede er i gang. Det er høye krav til kvalitet og overholdelse av tidsplaner. Programvareselskapet Monitor ERP System mener å ha løsningen for alle utfordringene i sitt ERP-system G5 ERP.

 

Produktene og prosessene innen verkstedindustri og i anleggskonstruksjon er svært komplekse fordi de må tilpasses kundespesifikke krav igjen og igjen. Dette krever et komplekst ERP-system som kan brukes til å kartlegge og koble sammen alle utviklingsprosesser. Monitor G5 ERP fungerer med individuell produksjon og komplekse produkter.

Enkelte kapasiteter og ressurser i bedrifter er knappe eller spesielt viktige. Derfor må de tildeles og brukes optimalt. De bør brukes uten avbrudd hvis mulig og ikke stå ubrukt. Dette er ofte såkalte flaskehalsressurser, som er avgjørende for hvor lenge ordrene ligger i produksjonen, hvor lange gjennomløpstider er og hvilken arbeidskapital som er bundet opp.

 

Hva er Maskinindustri?

Maskinindustri og utstyr er en gren av maskinteknikk for produksjon av spesielle enheter, apparater og spesialmaskiner. Fra planlegging til produksjon jobber ansatte fra en lang rekke områder sammen og skaper nye modeller igjen og igjen.

I motsetning til serieproduksjon er disse spesialdesignet etter kundens krav og individuelt produsert. Spekteret spenner fra den helt nyutviklede maskinen til mer eller mindre omfattende kundespesifikke tilpasninger til serieproduserte maskiner eller maskinkomponenter. Spesialmaskiner er derfor engangs- eller små serieproduksjoner som er bygget for spesielle produkt- og produksjonskrav. Utvalgte bruksområder for spesialmaskiner kan være i bilindustrien, treforedling, plastbearbeiding eller metallbearbeiding.

Relevans av ERP-programvare

Maskin- og anleggsteknikk er et høyt spesialisert marked som er avhengig av kunnskap og innovasjon. Derfor er effektivitet nøkkelen. Hver maskin er også unik. Dette byr gjentatte ganger på utfordringer for design, prosjektledelse og metallbearbeiding og monteringsteam. Strukturelle og tekniske produktdesignere jobber sammen om en CAD-modell, som de deretter overleverer til de ansatte i produksjonen. En innovativ programvare for forretningsadministrasjon hjelper til med å spare kostnader i lagerstyring og å oppnå høyere merverdi gjennom de ansatte og ressurser.

Ved hjelp av stykklister på flere nivåer kan man forkorte gjennomløpstiden i design og produksjon. Man kan administrere helhetlige komplekse  flertrinns prosesser effektivt og transparent, selv når det gjelder individuelle og små serier på kundeordrer, og beholde leveringsdatoer som man forteller kundene sine.

Med intelligente funksjoner som enhetshistorikk kan kvaliteten på service og vedlikehold forbedres og man kan spore ordrespesifikke design ned til siste detalj. Dette sikrer ikke bare kundenes tilfredshet, men sikrer også ordreuavhengig forhåndsplanlegging, som gjør at man kan optimalisere utnyttelsen av maskiner og kapasiteter.   Mestre spesialmaskinkonstruksjon

Spesialmaskinkonstruksjon og utstyr handler ikke bare om produksjon av perfekte maskiner, men også om å optimalisere tidsstyring og en Et ERP-system for maskinindustri og utstyr trenger, ifølge programvareselskapet Monitor, disse funksjonene:

En omfattende ERP-løsning som Monitor G5 ERP hjelper alle relevante områder fra salg, design og innkjøp til produksjon og service. Tverrfaglig prosjektledelse legger til rette for samarbeidet mellom design, innkjøp og produksjon. Nøyaktig produksjonsplanlegging, som også støtter effektiv ressursbruk, gir mer sikkerhet. Det muliggjør pålitelige fristforpliktelser, selv ved kortsiktige endringer.

 

Hva er produksjonsplanlegging?

Perfekt og individuelt planlagte produksjonsprosesser bidrar til lønnsomheten til bedrifter på ulike områder. Ved å planlegge komplekse produksjonsprosesser nøye, kan bedriften unngå lagermangel og maksimere salget. For å bryte opp en ineffektiv rutine i produksjon og for å kunne introdusere optimaliserte partier for produkter, trengs først og fremst én ting: regler.

Med en konsistent kalkyle holder man øye med alle kostnader, planlegger nøye og sikrer dermed en passende margin. Sist, men ikke minst, optimaliserer Monitor G5 ERP ettermarkeds servicegrad, for raskere reservedelsleveranser og unngåelse av nedetid på kundesiden.

 

Optimal tilbudsberegning og behandling

Transparente, pålitelige og individuelle tilbud gjennom integrering av alle deler av selskapet er nøkkelen til optimal tilbudsberegning og behandling. Salgsavdelingen får tilgang til informasjon fra lignende prosjekter ved utarbeidelse av tilbudet og jobber dermed enda mer effektivt.

Individuell produksjonsbehandling

Designet som følger med produksjonen fører med seg hyppige endringer i produksjonsprosessen. Med presis produksjonsplanlegging og kontroll holder man øye med effektene av denne dynamikken og sikrer også nøyaktige anskaffelsesdatoer.

Modulen kan brukes til individuell produksjon samt ordre- eller serieproduksjon og kan gradvis tilpasses kravene. Omfattende simuleringsmuligheter letter håndteringen av en kontinuerlig produksjonsprosess. Omfattende og fremtidsrettet kapasitetsplanlegging av menneskelige ressurser, maskinutnyttelse og materialbehov. Man oppnår overordnet budsjettplanlegging gjennom forhåndskalkyle, samtidig kalkyle og etterkalkyle. Man får detaljert organisering av produksjonsordren ved hjelp av strukturelle delelister. Alle dokumenter som korrespondanse, beregninger, sertifikater, bestillinger og fakturaer er tydelig dokumentert for en prosess.  

Presis prosjektkontroll

Et ERP-system som Monitor G5 ERP koordinerer alle prosesser og ressurser gjennom fullt integrert prosjektledelse – også på tvers av alle avdelinger og avdelinger. Takket være flerprosjektledelse kan ressursbruken også planlegges og optimaliseres på tvers av flere prosjekter.

Ved et knappetrykk får man en konkret prosjektoversikt med kostnad-inntekt-sammenligning. På denne måten kan man gripe inn på et tidlig tidspunkt ved overskridelser og optimalisere kostnads- og servicestrukturen i bedriften.

 

Integrert vedlikehold og ettermarkedstyring

Områdene vedlikehold og service er også avgjørende i spesialmaskinkonstruksjon. Det er derfor man bruker ERP-programvare til å administrere følgende områder på lang sikt; objekter, sporing og dokumentasjon, investeringer, vedlikeholdskontrakter, avvik, historikk, periodiske inspeksjoner/vedlikehold, vedlikeholdsanalyse og lokasjon.

Spesialmaskinkonstruksjon og utstyr handler ikke bare om produksjon av perfekte maskiner, men også om å optimalisere tidsstyring og en generell økning i effektivitet.

 

For mer informasjon se: www.monitorerp.com/no

Kilde: Monitor ERP

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093