23948sdkhjf

DNB PMI: Noe lavere aktivitetsvekst i juli

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,4 poeng til 54,6 i juli. Oppgangen i juni ble dermed reversert og indeksen var på samme nivå i juli som i mai.

 

Det var nedgang i indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene gikk ned med 1,5 poeng til 53,9, noe som fortsatt er litt høyere enn normalt.

Indeksen for leverandørens leveringstid avtok litt, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen har likevel trukket ned over tid og indikerer dermed at stadig færre rapporterer om økt leveringstid.

Indeksen for lager av innkjøpte varer steg litt i juli. Noen rapporterer her om redusert produksjon, mens andre viser til at de har mottatt varer som har ligget til bestilling.

 

Høyere priser

Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, og små endringer siden juni. Prisoppgangen er bredt basert, men noen trekker frem nedgang i prisene for trelast og metaller. Kun 43 svar for juli gjør indeksen særlig usikker, noe som ikke er uvanlig for juli måned.

 

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 0,8 poeng til 56,9 i juli, etter en oppgang på 7,6 poeng i juli.

 

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 2,8 poeng, til 50,4 i juli. Ordrene for hjemmemarked falt med 1,2 poeng, mens eksportordrene falt med 0,6 poeng.

 

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt videre, med 0,5 poeng til 55,4 i juli. Indeksen har falt tre måneder på rad, men var likevel høyere enn ved starten av året.

 

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,6 poeng til 65,2 i juli. Det er fortsatt en høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer økte med 0,1 poeng til 56,1

i juli. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks, men lite utslag denne gangen.

For mer informasjon se: www.nima.no

Kilde: NIMA

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14