23948sdkhjf

Secos maskinovervåkning øker effektiviteten

Produksjonsverksteder har behov for å måle og kvantifisere årsakene til uproduktiv tid slik at de kan optimalisere driftseffektiviteten. Maskinovervåkning fra Seco gir tilgang til databasert kunnskap de trenger for ikke bare å kontrollere produksjonseffektiviteten, men også oppnå høyere produksjonsvolum og produktkvalitet.

 

Secos maskinovervåkning gjennomgår produksjonsdata kontinuerlig og i sanntid for å kunne gi brukeren en fullverdig oversikt over hva som skjer ute i verkstedet og ellers på anlegget. Disse dataene legges til grunn for en grundig profilering av de daglige aktivitetene og kan brukes til å varsle om behov for lokal inngripen eller sende eksterne rapporter om produksjonskritiske parametere.

 

Færre flaskehalser og økt effektivitet

Detaljert innsikt i maskindriften på alle bemannede eller ubemannede skift, gjør det enkelt for produksjonsverksteder å overvåke den totale utstyrseffektiviteten (OEE, Overall Equipment Effectiveness) og

gjøre kontinuerlige forbedringer av driften, noe som forenkler både planlegging og kommunikasjon. Slik databasert oversikt vil etterhvert avsløre de grunnleggende årsakene til at produksjonsproblemer oppstår.

 

Kostnadseffektiv datainnsamling

Begrensninger i tilgang til sanntids produksjonsdata forsinker produsentens evne til å respondere på problemer tilknyttet individuelle oppgaver, maskiner, enheter og den generelle arbeidsflyten. Secos

maskinovervåkning har en lav startpris og sørger for en bedre kommunikasjonsflyt mellom operatører og ledelsen ved å legge til rette for databasert smartproduksjon.

Fargekodede matriser på sanntids kontrolltavler gir produsentene dataene de behøver for å kunne forbedre effektiviteten. De ansatte kan også enkelt legge inn data og observasjoner, kategorisere maskin avbruddstid

og bidra til å fastslå årsaken til problemene. Disse ledende tjenesteløsningene er mulige takket være samarbeid med et eksklusivt nettverk av ledende programvareleverandører og teknologipartnere, som Machine Metrics.

 

Nyttige løsninger

I stedet for å bare tilby kundene datainnsamlingsløsninger som utelukkende samler inn informasjon fra produksjonsprosessen, er Secos tjenesteportefølje allsidig og bred. For ethvert problem som kan har

innvirkning på produksjonseffektiviteten, gjør Secos lange erfaring og enestående kunnskapsoppbygging innen produksjon oss i stand til å finne frem til effektive løsninger i samarbeid med kundene.

Selv om data og analyser er viktige for verkstedene, blir disse verktøyene enda viktige innenfor rammen av et bredere spekter av Seco-støtteløsninger, som tar for seg alt fra teknisk opplæring av de ansatte til optimalisering av verktøybruken. Et slikt globalt fokus – bygget opp gjennom et samarbeid med kunden om kontinuerlige forbedringer – fører til et godt partnerskap og full oversikt over maskinkapasiteten.

 

For mer informasjon se: www.secotools.com

Kilde: Seco Tools

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156