23948sdkhjf

FFI har åpnet ny innovasjonsarena

ICE worx Rena skal teste og eksperimentere med fremtidige operasjonskonsepter i Hæren. – Vi gjør dette først og fremst for å styrke norsk forsvarsevne, sier Stein Gundersrud, leder for innovasjonssenteret ICE worx.

Gundersrud mener den akselererende teknologiutviklingen gjør det nødvendig å finne metoder som gjør at Forsvaret raskere klarer å dra nytte av ny teknologi.
– Innovasjon har først oppstått når vi har klart å nyttiggjøre oss av ny teknologi på en måte som bidrar til økt operativ evne for Hæren og Forsvaret. At brukermiljøer i Forsvaret tidlig eksponeres for teknologi og prototyper har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å utvikle relevante løsninger hurtig. Ved å drive målrettet uttesting i felt, slik vi planlegger på denne arenaen, kan forskere, forsvarspersonell og industri utvikle felles problemforståelse og felles teknologi, sier Gundersrud, og legger til: 
– Vi har valgt å åpne denne arenaen på Rena for å komme nærmere Hærens våpenskole og alle de andre brukermiljøene i Østerdalen. Vi vil bringe FFI-forskningen ut til dem som eier de operative behovene og gjøre brukermedvirkning enklest mulig.

Nytt bygg på Rena
FFI har allerede en fast ansatt representant tilstede i Rena leir. Arenaen skal få infrastruktur, utstyr og fasiliteter slik at forskere og andre kan teste teknologi uten å pakke med seg hele kontoret. Det satt opp en midlertidig containerløsning på arenaen. Neste år skal den erstattes av et permanent bygg.

Tilgjengelig for hele forsvarssektoren
Aktivitetene på arenaen vil bli en blanding av arrangementer, eksperimenter, tester og demonstrasjoner. 
- Noen vil gå over flere uker, andre vil kun vare et par timer, forklarer forskningsleder for Katrine Mygland Dybwad, forskningsleder for landdomene på ICE worx Rena, og fortsetter:
– Arenaen er ikke bare FFIs, den skal være til for hele forsvarssektoren. Det vil si at også avdelinger i Forsvaret, brukerne som holder til i Rena leir, Forsvarsmateriell og ulike industriaktører kan få tilgang til å bruke arenaen. 

Faste arrangementer
FFI vil legge opp til noen faste årlige arrangementer av en viss størrelse, men vil dessuten støtte opp under tester og demonstrasjoner som dukker opp i regi av avdelinger og prosjekter på FFI og andre i forsvarssektoren. 
Et arrangement kalt LandX blir en av de faste store hendelsene på arenaen. Her jobber FFI-forskere intenst over et par uker hver høst med å programmere og teste ny teknologi. I årets LandX demonstrerte forskerne og ingeniørene hvordan soldater kan bruke ubemannede kjøretøyer, droner og sensorer på nye måter.
– Framover vil vi i større grad legge opp til at brukerne i Forsvaret får delta enda tettere i eksperimenteringen på LandX, sier Dybwad.

Fem arenaer
Arenaen på Rena er den andre i rekken. I vår åpnet FFI en tilsvarende arena på Setermoen/Bardufoss. Den skal se spesielt på innovasjon og bruk av teknologi for Forsvaret i arktiske forhold. 
På sikt skal det åpnes ytterligere tre arenaer: ICE worx Rygge (luftforsvar og baseforsvar), ICE worx Horten (maritime systemer) og ICE worx Kjeller (cyber og IKT-systemer).

For mer informasjon se: www.ffi.no


Fakta:
Hva er ICE worx?
ICE worx er et felles innovasjonssenter for hele forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger om å teste og utvikle ny teknologi.
ICE worx Rena er opprettet for å støtte utviklingen av fremtidige operasjonskonsepter for Hæren.

Målet med arenaen er:
● Enklere eksperimentering, forskning og innsamling av data.
● Legge til rette for samarbeid mellom forskere, brukere og teknologibedrifter/industri.
● Gjøre demonstrering enkelt og profesjonelt.
● Skape en møteplass for å bygge innovasjonskultur.

Aktuelle temaer er samarbeid menneske-maskin og bemannet-ubemannet, blandet virkelighet, moderne soldatutrustning, soldatsystemer, distribuerte sensorer og autonome plattformer.

For mer informasjon se: www.ffi.no

Kilde: FFI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.704