23948sdkhjf

DNB PMI markert opp i juli

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,0 poeng fra juni til 63,3 i juli i år.

Det var positive bidrag fra indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting. Disse tre indeksene steg med 3,0 poeng til et gjennomsnitt på 62,2, og alle indeksene var over 60. I tillegg avtok indeksen for lager av innkjøpte varer, noe som også var med på å trekke hovedindeksen
opp. Indeksen for innkjøpspriser, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 10,2 poeng, men hadde likevel en indeksverdi på meget høye 81,4. De aller fleste bedriftene rapporterer derfor fortsatt om prisoppgang på innkjøpte varer. Det var kun 45 bedrifter som leverte svar i juliundersøkelsen. Det var om lag som normalt for juli, men den lave svarandelen tilsier at usikkerheten omkring utviklingen i juli er stor.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,4 poeng til 60,9 i juli. En beregnet trend indikerer at toppen er passert.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 5,2 poeng, til 63,6 i juli. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, avtok hjemmemarkedsordrene med 0,1 poeng, mens eksportordrene steg med 1,2 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,8 poeng til 61,8 i juli. Det er et svært høyt nivå.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 3,0 poeng i juli, ned fra rekordhøye 83,1. En lavere indeks betyr kortere leveringstid. Det er normalt assosiert med lavere aktivitet, men kan også for eksempel skyldes noe mindre leveringsproblemer. Leveringstiden er fortsatt svært høy. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 1,8 poeng til 53,9 i juli. Normalt antas det at lavere lager reflekterer økt etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en høyere totalindeks.

Kilde: NIMA

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094