23948sdkhjf

Enova-støtte til over hundre industriprosjekter

I fjor lanserte Enova en storstilt satsing på effektiv og fornybar energibruk i industrien. Halvannet år senere har 111 prosjekter blitt tildelt til sammen 184 millioner kroner i støtte.

 

De over hundre prosjektene som så langt er innvilget støtte skal til sammen bidra til et samlet energiresultat på 238 GWh og kutt i klimagassutslipp på 56.000 tonn CO2. 62 av prosjektene angår landstrømtilknytning i oppdrettsnæringen, mens 23 prosjekter skal utnytte spillvarme som ellers ville gått tapt.

 

Vilje og evne til omstilling

– Vi har jo støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været. Spesielt gledelig er det at responsen var god selv da vi åpnet for søknader godt inne i koronaperioden. Det viser at det både er vilje og evne til grønn omstilling også i det som er en utfordrende tid for industrien, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

 

Raskere markedsutvikling

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

 

Støtter også utredninger

Neste søknadsfrist er 17. august. Temaer denne gangen er utnyttelse av spillvarme, utfasing av fossil varme, elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser samt batteripakker og landstrøm til fôrflåter. I tillegg åpner Enova nå for utredningsstøtte. Det er ikke noe krav om at prosjektet skal kvalifisere for investeringsstøtte i etterkant, men målet er at industrien og kompetansemiljøene rundt dem benytter denne muligheten til å utrede grønne investeringer og bringe dem nærmere realisering.

 

For mer informasjon se: www.enova.no

Støttetilbudet Energi- og kilmasatsinger i industrien

Kilde: Enova

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094