23948sdkhjf

Kværner og Aker Solutions slår seg sammen

Aker Solutions utnevner ny administrerende direktør og lanserer transformasjon og fusjonerer med Kværner.

 

Aker Solutions lanserer en serie strukturelle og strategiske endringer for å transformere selskapet, skille ut vind og karbonfangst i egne selskaper og slå sammen Aker Solutions ASA med Kværner ASA. I følge en pressemelding fra selskapet vil man skape et «optimalisert leverandørfirma». Kjetel Digre er utnevnt til administrerende direktør i Aker Solutions, med virkning fra 1. august 2020, og han skal lede det fusjonerte selskapet.

 

Vil være foretrukket leverandør

- Aker Solutions har utviklet teknologi og tatt sterke posisjoner i markeder for offshore vind- og karbonfangst, både innen utnyttelse og lagring, sier Øyvind Eriksen, styreleder i Aker Solutions, og legger til:

- Det har imidlertid blitt stadig tydeligere at disse virksomhetene representerer muligheter for verdiskaping i en verden som går over til grønne løsninger med akselerert hastighet og har mer potensiale som frittstående selskaper enn som en integrert del av en oljeservicevirksomhet. Fornybar energi og grønne teknologier har helt forskjellige verdikjeder, kunder, investorbaser og finansieringskilder. Å kapitalisere og skille offshore vind og CCUS forretningsområder (Carbon Capture, Utilization and Storage) fra Aker Solutions gir en unik mulighet for vekst og verdiskaping, sier Eriksen.

Aker Solutions vil være en alliansepartner og foretrukket leverandør til begge selskaper for å skape inntekter og kundeverdi innen vind- og CCUS-markedet.

 

Fusjonerer med Kværner

Kværner og Aker Solutions har inngått en fusjonsplan, der de to enhetene skal slå seg sammen for å opprette et nytt leverandørfirma med en sterkere posisjon som en solid utføringspartner, noe som muliggjør bærekraftig olje- og gassproduksjon med lite karbonavtrykk og akselererer veksten i fornybar energibransjer. Aker Solutions og Kværner har blitt enige om å fusjonere selskapene basert på prinsippet om likeverdige parter. Navnet på det nye selskapet vil være Aker Solutions ASA. Kværner og Aker Solutions har i mange år vært vellykkede leverandører til kunder som driver energiproduksjonsanlegg, spesielt til oljeselskaper med olje- og gassfelt. Kunder i dette markedet spør i økende grad om løsninger med redusert miljøavtrykk, og nye kunder ber om løsninger for fornybar energi.

- Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære ressurser, vil vi kunne levere et mer komplett tilbud til en global energibransje, sier Leif-Arne Langøy, nåværende styreleder i Kværner og foreslått ny styreleder i Aker Solutions.

 

Om det fusjonerte selskapet

Aker Solutions hadde ved inngangen til 2020 cirka 16.000 ansatte, og Kværner hadde om lag 2.800. Som en tilpasning til skiftende markeder har begge selskaper før fusjonen startet nødvendige reduksjoner av kapasitet og kostnader. De fleste av de pågående reduksjonene i personalet vil være fullført før fusjonen gjennomføres. De kombinerte kostnadsbesparende tiltakene tar sikte på å redusere det faste kostnadsnivået med rundt 1,5 milliarder kroner på årsbasis, fra 2019 til 2021.

Det kombinerte selskapet vil ha rundt 15.000 ansatte på mer enn 50 lokasjoner i hele verden, inkludert rundt 8000 ansatte i Norge. Kombinerte inntekter fra 2019 for selskapene var om lag 38 milliarder kroner, med en EBITDA på 2,7 milliarder kroner. Det fusjonerte selskapet vil ha virksomhet i rundt 25 land. Dette inkluderer kontorer for konseptutvikling, prosjektering og prosjektgjennomføring, samt effektive fabrikasjonsverft og anlegg for produksjon av avansert utstyr.

 

For mer informasjon se: www.akersolutions.com

Kilde: Aker Solutions

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078