23948sdkhjf

Flytte fokus?

Få mer ut av dine ansattes kompetansenivå. Nedgangstider krever nytenkning og kompetanseheving vil betale seg mener artikkelforfatteren.

Fra oljeindustriens nedtur til mulighetenes opptur. Kanskje har det vært nødvendig med en justering i markedet for leverandørindustrien. Der prisene ikke før var tema er de nå gjenstand for harde forhandlinger. Resultatet er at de som kan produsere mest rasjonelt og lønnsomt, fortsatt kan holde trykket i produksjonen oppe.

Hev kompetansen!

Den mest naturlige tanken i nedgangstider er at nå må vi kutte på utgiftene, og stoppe alle investeringene som ikke er tvingende nødvendig. De økonomiansvarlige i bedriftene setter nå lås på investeringsbudsjettene. Utfordringen er at de kanskje ikke forstår følge-resultatet av hva de gjør.

Det er når produksjonen har «lite trøkk» at en kan ta folk ut for å heve kompetansen. Min påstand er at det også er i slike tider det er mest lønnsomt å investere i den nyeste teknologien. Da kan en sette fokus på de områdene som har det største forbedringspotensialet. Tiden kan nyttes optimalt til å innføre ny teknologi, teste og igangkjøre uten å redusere produksjonen, og samtidig heve kompetansen og redusere brukerterskelen.

Tjen mer på hver jobb!

La oss følge den tanken videre, at en tar tak i de mulighetene som er en utfordring når produksjonen går for fullt, og gjør noe med det i dagens situasjon når ordretørken gir rom for det. For det første vil en straks en slik prosess er gjennomført kunne lese av resultatet på bunnlinjen. En vil kunne tjene mer på hver jobb i forhold til tidligere, og grunnlaget for å konkurrere om prisene svinger i positiv retning. Vi forventer at markedet skal ta seg opp igjen, og da vil en kunne høste med god avkastning.

Passivitet er farlig

Jærtek selger både teknologi og kompetanse mot den CNC-bearbeidende industrien. At investering i ny teknologi og kompetansebygging begrenses er klare faresignaler. Vi må i Norge forvente å måtte konkurrere med utlandet i økende grad. De landene vår leverandørindustri møter størst konkurranse fra er virkelig på «alerten». Norge har kunnet rose seg av å ligge fremst i å ta i bruk ny teknologi, og høste følgegevinstene av det. Nå ser vi at for eksempel Edgecam samarbeider med forskjellige verktøyleverandører, i utlandet, og det utvikles nye verktøy på løpende bånd. Edgecam utvikler i dette samarbeidet nye sykluser som er optimalt tilpasset verktøyene.

Skremmende er det da å oppleve at selv bedrifter som har teknologien ikke finner det nødvendig å oppdatere brukerne slik at de kan høste resultatene som er tilgjengelige.

Beholder konkurransefortrinnet

Vi har eksempler på at bedrifter som har tatt skrittet melder tilbake helt utrolige gevinster. I enkelte tilfeller dokumenterer de flere hundre prosent inntjening i både medgått tid og sparte verktøyutgifter. Men, som en bruker fra en av våre kundebedrifter uttalte: «Dere trenger ikke stresse for å selge inn teknologien – vi er såre fornøyd med å kunne beholde konkurransefortrinnet.»

Her finner du mer informasjon: jcam.no/fokus

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062