23948sdkhjf

Etablerer nasjonalt nettverk for additiv produksjon

Som en direkte reaksjon på undertegnedes utspill om behov for et nasjonalt nettverk for additiv produksjon tar Høgskolen i Gjøvik bladet fra munnen og kommuniserer tydelig at de ønsker å ta rollen som nettverkspådriver.

Professor Roald Karlsen ved Høgskolen i Gjøvik uttaler:

- ADDlab er vårt første skritt på veien for å etablere et nasjonalt kompetansesenter innenfor Additiv tilvirkning. Gjennom dette initiativet ønsker HiG å hjelpe alt fra privatpersoner til bedrifter med å ta i bruk additiv tilvirkning uten å måtte kjøpe inn dyrt utstyr for så å måtte lære seg å bruke det (ca ett års innkjøringstid). Vi er ingen butikk, men ønsker selvfølgelig å gå i null når det gjelder driftskostnader. ADDlab er også et viktig bidrag for å kunne være en attraktiv partner i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. I tillegg til avanserte industrielle maskiner for Additiv tilvirkning, driver ADDlab en studentlab med 3D-printere. Her gjennomfører studentene obligatoriske øvinger, men kan også realisere egne design hvis de ønsker de, uttaler Karlsen, og fortsetter:

- Min rolle som professor er å sikre at miljøet ved HiG holder er internasjonalt nivå når det gjelder FoU innenfor additiv tilvirkning. Vi er i ferd med å bygge opp dette miljøet nå, og søker personer med relevant bakgrunn. Jeg vil ha et ansvar for at HiG (snart NTNU) deltar i forskjellige prosjekter, der EU-prosjekter er 1. prioritet. Jeg vil også være med på å utforme labben vi nå etablerer. Jeg mener den bør utformes, så langt det er mulig, som et industrielt produksjonsmiljø uten at det går på bekostning av FoU-arbeidet. HiG ligger midt i et av Norges største industriklynger, så jeg mener vi har alle forutsetninger for å lykkes med våre planer.

For deg som er interessert i å vite mer besøk: www.addlab.no

PS. Norsk Industri tar også grep og har nylig endre navn på en av sine bransjefora fra Maskineringsforum til Forum for maskinering og additiv tilvirkning. I tillegg arrangerer de seminaret Maskinering og additiv produksjon i Drammen 4. og 5. november: http://www.norskindustri.no/medlem/Konferanseoversikt/maskinering-og-additiv-tilvirkning/

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.218