23948sdkhjf

Viktig å investere i ny teknologi

Sikret tilgang til oppdatert teknologi opprettholder høy effektivitet og produktivitet for brukere av maskinverktøy, mener artikkelforfatteren.

I et konkurransedyktig globalt produksjonsmarked er økt produktivitet alfa omega. Industriell produktivitet er et sentralt mål i økonomier over hele verden. Fremstilling av segmenter som produserer høyverdiskapende, sofistikerte varer, har en tendens til å ha spesielt høye marginer. De kan derfor gjøre et uforholdsmessig stort bidrag til BNP i forhold til industrien som helhet. En økende andel av denne bransjen - både i modne og i raskt voksende økonomier - er nå svært spesialisert innen produksjon av produkter og komponenter til ekstremt krevende spesifikasjoner for høyteknologiske applikasjoner som bil, fly, medisin, vitenskap, forsvar og så videre.

Avhengig av presisjonsverktøy

Forsyningskjeden for disse næringene har en spesielt høy konsentrasjon av landbaserte selskaper som driver høypresisjonsbearbeiding. De aller fleste av deltakerne har en tendens til å være små og mellomstore bedrifter (SMB, definert som 50-249 ansatte) og er ofte svært dyktige nisjebedrifter som produserer avanserte produkter på en «akkurat-i-tide»-basis.

Dette fellesskapet av komponentprodusenter er avhengig av presisjonsverktøy og verktøysystemer for å produsere produktene sine, som for eksempel maskineringssenter, dreiebenker, driller, boreverktøy, freseverktøy, slipemaskiner, poleringsmaskiner, presser og arbeidsverktøy i stein/tre/metall.

Må ha oppdatert teknologi

Komponentleverandører i en slik forsyningskjede har en tendens til å være kritisk mot leverandøren til den store kjøperen i enden av kjeden. Produktiviteten til komponentleverandørene har med andre ord innvirkning på produktiviteten (og kostnadene) til sluttbrukeren, og påvirker dermed også kjøpernes konkurranseevne i sine markeder. Økt produktivitet kan imidlertid oppnås via en bedre kvalifisert arbeidskraft og gjennom mer effektivt utstyr, som maskinverktøy. Produktivitetsnivået i forsyningskjeden til maskinverktøybrukere er derfor avhengig av tilgang til slik oppdatert teknologi.

Reduserte verdier

Den globale økonomiske nedgangen i 2008-11 førte til en dramatisk nedgang i utstyrsproduksjon og investeringer hos maskinverktøybrukere. Eksempelvis falt produksjonen i verkstedindustrien med over 20 prosent fra 2008 til 2009[1]. Slike tall er med på å understreke det faktum at europeiske SMB maskinverktøybrukere har hatt en tendens til å "svette" utstyret, i et forsøk på å beholde det lengre i møte med budsjettbegrensninger. Den høye restverdien av spesialmaskinverktøy har ført til at de har hatt tilgang til en verdifull ressurs som de er i stand til å refinansiere for å øke arbeidskapitalen. Men etter hvert som verktøymaskinflåten har blitt eldre, har de resterende verdiene naturlig blitt redusert over tid, noe som begrenser muligheten for denne tilnærmingen som et middel for å øke arbeidskapitalen.

Økonomisk belastning

Presset for å oppdatere utstyret har blitt ytterligere forsterket av den nye generasjonen av maskinverktøy som ikke bare gir større produktivitet og flere muligheter, men som ofte bidrar med sterkt forbedret energieffektivitet. Ved ikke å være i stand til å oppgradere maskinverktøysystemer, vil stigende strømpriser gjøre at bedrifter pådrar seg direkte overforbruk på strømutgiftene. Dette er en stor økonomisk belastning over levetiden til maskinverktøyet ettersom kraftkostnader vanligvis er mange ganger høyere enn den opprinnelige prisen av systemet.

Finansieringsmetode viktig!

Industrien i Europa kan spare milliarder av euro i løpet av de neste fem årene bare ved å bytte til utstyr som benytter frekvensomformere for å styre energibruken av industrimotorer innebygd i slike systemer. Et konservativt anslag antyder at frekvensomformere kan redusere strømforbruket med minst 25 prosent, og i noen tilfeller det dobbelte.

Ettersom kapitalinvestering kan være kostnadseffektivt, spiller alternative finansieringsteknikker en stadig mer kritisk rolle i å hjelpe maskinverktøybrukere med å anskaffe/oppgradere utstyr for å øke produktiviteten, redusere kostnader og for å opprettholde konkurransefortrinn. Dette er vist ved et tidligere SFS-studie utført blant de topp 80 globale OEM-leverandører innen maskinverktøy.

Studien viser at:

84 prosent av respondentene rapporterer at deres kunder opplever vanskeligheter med å få tilgang til finanser for å kunne betale for utstyrskjøp.

64 prosent sier at utstyrsfinansiering har spilt en "svært viktig" rolle i å gi deres kunder muligheten til å anskaffe utstyr over de siste to årene.

Leasing spiller en spesielt viktig rolle i oppkjøp av maskinverktøyutstyr. 55 prosent av respondentene markerer leasing som hovedfinansieringskilde brukt av maskinverktøybrukerne. Disse tallene viser til den økende populariteten til utstyrsfinansiering generelt, og leasing i særdeleshet, som en form for skreddersydd finansiering. Dette legger til rette for salg av OEM-maskinverktøy, og gjør det samtidig rimelig for sluttbrukere å oppgradere sin teknologi for å bli mer produktive, forbruke mindre energi og bli mer konkurransedyktige.

Spesialtilpasset finansiering en løsning

Spesialfinansieringsleverandører, - særlig de med industriell bakgrunn - har en tendens til å ha en mer inngående forståelse av maskinverktøy som et aktivum, så vel som forretningsmodeller, fordeler og forretningsrisikoer involvert i maskinverktøyapplikasjoner. Denne inngående forståelsen av maskinverktøyteknologi bidrar til at disse spesialiserte finansleverandørene leverer mer informerte, fleksible og skreddersydde finansieringsbeslutninger til brukerne av maskinverktøy. De er dermed mer tilbøyelige og bedre i stand til å lage finansieringsordninger som passer sluttbrukerens særlige omstendigheter og kontantstrømbehov. Slike skreddersydde finansieringsordninger kan justeres av finansleverandøren for å møte de spesielle behovene til hver kunde. På denne måten kan den vanlige (månedlige eller kvartalsvise) leien være relatert til forventet nytte-over-tid fra oppgradert og utvidet verktøymaskineri. Disse fordelene kan variere fra økt produktivitet, tilgang til nye markeder for multitasking og driftskostnadsbesparelser fra energieffektivitet.

Spesielt utformede og energieffektive finansieringsplaner dukker stadig oftere opp på markedet. I et nøtteskall pakker disse ordningene alt inn i én enkelt finansieringspakke, herunder vurdering av energieffektivitet, selve utstyret, installasjon etc., alt via lån, leasing, leie eller kjøp med avbetalingsordning. Betalinger er designet for å være lik eller lavere enn energibesparelsen og gir i mange tilfeller umiddelbar besparelse og positiv kontantstrøm.

Større finansieringsvilje
Produsenter av OEM-verktøy blir stadig mer interesserte i å integrere finans i deres salgsfremlegg. Dette tillater dem å ha salgssamtaler der kundene deres i stor grad er frigjort fra bekymring over kapitalbudsjetter. Spesialistfinansfolk er stadig mer aktive i å støtte maskinverktøysalg, enten finansiering av sitt eget utstyr eller tredjepartsteknologi. Disse spesialiserte finansleverandørene har ekspertinnsikt i markedsdynamikken og faglig kunnskap innen anvendelse av utstyr, og kan derfor validere levedyktigheten til maskinverktøyet. De er også i stand til nøyaktig å vurdere panteverdien av maskinverktøyet og ta hensyn til dette når de gjennomfører kredittvurderingen. Som et resultat av dette viser de ofte større vilje til å imøtekomme finansieringsbehov som tradisjonelle banker nødvendigvis ikke er i stand til å gjøre.

Ettersom høyverdiskapende industri krever stadig mer avansert utstyr og maskiner, trenger aktører i bransjen å sikre seg tilgang til oppdatert teknologi for å opprettholde høy effektivitet og produktivitet. Men, investeringene må gjøres under forutsetning av økonomisk bærekraft og kostnadseffektivitet slik at produsentene kan oppnå fremragende operasjonell og finansiell effektivitet gjennom bruk av innovativ finansiering.

For mer informasjon besøk: http://finance.siemens.com/financialservices/nor/pages/hjem.aspx

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062