23948sdkhjf

CH Industry omfavner ByOptimizer

Bruk av rett programvare kan redusere laserskjæretidene betraktelig. Det har den svenske underleverandørbedriften CH Industry AB erfart. Der har man, som en av verdens første, tatt i bruk ByOptimizer – et optimaliseringsverktøy som effektiviserer tynnplateproduksjonen drastisk.

CH Industry AB er en ren underleverandørbedrift. Kundene finnes hovedsakelig innen tyngre kjøretøyer som gravemaskiner og dumpere. På sin referanseliste finner vi blant andre Scania, Volvo og Komatsu. Tynnplatebedriften produserer komponenter i godstykkelse fra 3 til 20 millimeter. Ofte kjøres prototyper, men serier fra 20 til 200 deler er vanlig. Det produseres cirka 5000 ulike artikler per år. Bransjen er konkurranseutsatt og bedriften ser stadig etter nye måter å effektivisere produksjonen på. I 2014 startet CH Industry AB med ByOptimizer.

Eksklusiv avtale med Bystronic

Det er Maskinregisteret som kontakter Bystronic Scandinavia AB i Sverige for å få besøke en av verdens første brukere av ByOptimizer. Administrerende direktør Camilla Montén i Bystronic Scandinavia AB kjører oss til CH Industry AB i Eskilstuna for å vise hvordan en underleverandørbedrift drar nytte av online-tjenesten. Bedriften har vært en av pilotdeltakerne som har fått gjøre sine erfaringer med ByOptimizer. Det svenske selskapet Tomologic AB, med grunnlegger og bedriftsleder Magnus Norberg Ohlsson i spissen, står bak teknologien som benyttes i ByOptimizer. I 2010 vant Norberg Ohlsson en Venture Cup i Sverige for beste forretningsplan, og siden har det blitt mange timers arbeid for å få produktet ut i markedet.

- Vi fikk kontakt med den sveitsiske maskinprodusenten Bystronic og inngikk en eksklusiv avtale med dem, så du kan bare få tilgang til ByOptimizer gjennom Bystronic, fortalte Magnus Norberg Ohlsson da vi besøkte Bystronics åpne hus i fjor.

Slik virker ByOptimizer

ByOptimizer er en eksklusiv online-tjeneste som gir deg «perfekt» optimaliserte skjæreplaner. Tjenesten fungerer på den måten at kunden legger inn komplette skjæredata, som materialtype, godstykkelse, alle geometrier, antall og toleranser, i programvaren og denne leverer ferdige skjæreplaner tilbake. Tjenesten er abonnementsbasert der kunden i utgangspunktet betaler for antall timer programvaren benyttes. Årsaken til at denne tjeneste er basert på abonnement er at det krever enorm datakraft for raskt å kalkulere optimaliserte skjæreprogrammer. Kundene vil nok sjelden ha økonomi til å holde maskinparken selv, og derfor har man valgt denne forretningsmodellen.

Programvaren ByOptimizer kalkulerer hvilken orientering hver eneste del skal ha på tynnplatematerialet og finner ut hvilke komponenter som eksempelvis kan ha delt skjæring, altså når to deler ligger inntil hverandre og deles med kun en skjæring. Programvaren vet også hvor det blir varmt og skjærer derfor kanskje bare en brøkdel av detaljen før den hopper over til en annen komponent og skjærer denne, før den går tilbake til den første delen. Når skjæreprogrammet er klart får kunden full oversikt over skjærejobben, inkludert en tidskalkyle.

Kundefordeler

Ved bruk av ByOptimizer hevder Bystronic at man får raskere skjæretider og at man utnytter platematerialet optimalt. Høyere presisjon og prosessikkerhet skal også være viktige fordeler. Et annet argument for bruk av ByOptimizer er at man betaler kun for bruken og ikke behøver å investere i ny programvare og maskinvare.

Opptil 50 prosent lavere skjæretid

Stemmer disse påstandene for CH Industry?

- For å svare på det vil jeg først forklare hva slags produkter vi produserer med ByOptimizer. Komponentene er i all hovedsak svart stål i dimensjoner fra 8 til 20 millimeter. Vi benytter en av våre tre Bystronic laserskjæremaskiner, en 6 kW CO2-laser. Vi var tidlig ute med laserskjæring i Sverige så vi har god kompetanse på området. Da vi fikk muligheten til å prøve ByOptimizer tenkte vi at det kan da ikke være så store besparelser å hente på «nok en ny programvare». Vi tenkte jo at dette kan vi godt fra før, men ettersom vi har jobbet med programvaren har vi sett at når vi er gode på å finne de rette jobbene for 6 kW-maskinen, så har vi mellom 22 og 50 prosent kortere skjæretid enn ved bruk av vår vanlige nesting programvare. Materialbesparelsene er på mellom 4 og 10 prosent, forteller Daniel Serrander, produksjonssjef hos CH Industry AB.

Krever god planlegging

Hvordan utnytter dere tidsbesparelsen?

- Vi får så klart mer effektiv produksjon, vi kan produsere mer med samme antall operatører på vesentlig kortere tid, men det kan i ytterste konsekvens også gi oss utfordringer. Hva skal vi anvende denne «ekstra tidsbesparelsen til»? Skal vi si opp en person? Vel, vi jobber med å finne verdiskapende arbeid for den ekstratiden vi får, noe som gjør at vi får mer tid til å vedlikeholde maskinene, lage nye skjæreprogrammer og holde orden i verkstedet. Og, det er her man vil se hvem som kan utnytte tiden best. ByOptimizer er et produkt vi vil fortsette å bruke. Kanskje vi skal ha enkelte perioder, med lite aktivitet, der vi ikke benytter programvaren, men alternativet er å selge mer og få høyere aktivitet. Nå for tiden jobber vi oss ut i nye markeder, så det kan tenkes at vi utvider med å anvende ByOptimizer også på en av de andre maskinene, svarer produksjonssjefen, og legger til:

- En av fordelene vi opplever som spesielt bra er at vi får presise tidskalkyler, noe som er bra for å lage nye jobbtilbud. Vi mister kanskje noe presisjon og skjære kvalitet under gitte forhold, derfor passer vi på at de jobbene som kjøres med ByOptimizer har toleranser som ikke berøres av det.

God mottakelse i verkstedet

Vi får omvisning i verkstedet og hilser på Håkan Frid, laseroperatør hos CH Industry.

Hva tenker du om bruken av ByOptimizer?

- Vi operatører var skeptiske til om det var noe å hente med denne programvaren, vi er erfarne operatører vet du, og mest av alt tvilte vi på at det å kjøre «common cut» (to komponenter skjæres med kun ett skjær) ville være mulig. Det er tross alt en del varme involvert i laserskjæring. Vi har sett at dette fungerer i praksis så vi er faktisk litt imponert, svarer Frid.

- Vi opplever større besparelser enn forventet. Vi hadde kanskje tenkt at optimal utnyttelse av platematerialet ville være den største besparelsen, men det viser seg å være skjæretiden. Den som vet å utnytte dette potensialet maksimalt vil oppnå store gevinster, konkluderer produksjonssjef Daniel Serrander.

For mer informasjon besøk: www.chindustry.se eller www.bystronic.se eller www.tomologic.com

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.205