23948sdkhjf

Toksikologisk database i REACH mer brukervennlig

Nå blir det lettere å finne informasjon om 120.000 kjemikalier som er i bruk i Europa.

Det europeiske kjemikalibyrået ECHA driver en database hvor alle stoffer som produseres eller importeres til europeiske land skal registreres. Databasen ble opprettet ved innføringen av kjemikalieregelverket REACH. Her skal også data på stoffenes toksikologiske og fysikalsk-kjemiske egenskaper registreres. Basen er ennå ikke komplett, men er allerede nå den største databasen som finnes over stoffers toksikologiske egenskaper.

I tillegg til informasjon om 120.000 kjemikalier, inneholder databasen opplysninger om:

Farer og sikker anvendelse for 14.000 kjemikalier Data om 168 kjemikalier som er i høyrisikoområdet for skadelighet Data om 64 kjemikalier som EU-reglementet begrenser bruken av

Ny måte å hente ut informasjon

Fra januar 2016 blir informasjon om stoffers egenskaper presentert slik at brukeren kan velge grad av detaljer vedkommende vil se. En enkel og oversiktlig oppsummering finnes i Infocard, beregnet for vanlige forbrukere og brukere i kjemisk industri. Her finnes bl.a. informasjon om klassifisering og merking, skadelige effekter, hvordan stoffet kan brukes sikkert og regulatoriske bestemmelser. I Infocard finnes også link til mer detaljinformasjon som ligger i BriefProfile, som har henvisning til datakildene.

All informasjon i systemet hentes automatisk ut fra ECHA sin store database over kjemikalier. Det betyr at mangler og feil i databasen vil komme frem også her. Det pålegger da særlig profesjonelle brukere, for eksempel toksikologer, et ansvar for å sikre korrekt bruk av data. For disse er det viktig å være klar over at ikke alle tester og studier som finnes for et stoff er tatt med i den registrerte dokumentasjonen. Det er derfor viktig å ha kompetanse på bruk av lignende globale databaser over kjemikaliers egenskaper.

Se databasen her: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062