23948sdkhjf

Versjon 4 har nye, brukervennlige funksjoner

Siden lanseringen har flere og flere valgt Heidenhain TNC 640, den er, i følge produsenten, blitt et førstevalg når en ønsker en avansert CNC-styring med fokus på effektivt og presist fresearbeid.

Hvorfor? Den gjør fresing enkelt fordi Heidenhain har utvidet dens funksjoner på et praktisk, brukervennlig vis med fokus på verkstedets behov, og fordi den også muliggjør dreiing i tillegg til fresing på en og samme maskin.

De nye funksjonene i programvareversjon 4, er alt ifra programmering og simulering av operasjoner direkte på maskinen, til oppsett og konfigurering, så vel som flere nye maskineringsfunksjoner. Dette gjør fresing enda enklere, trygg og presis. Operatører kan også programmere dreiearbeid like lett som fresearbeid. TNC 640 mestrer begge former for maskinering uten behov for komplekse forandringer.

3D-grafikk med mange fordeler

Den mest omfattende nye funksjonen er, i følge produsenten, virkelig unik, en 3D-simulerings grafikk med virkelighetstro detaljer. Dette hjelper Heidenhain TNC 640 operatøren med å identifisere manglende informasjon eller feil i programmet før maskinering, uten risiko for emnet, verktøy eller maskinen. Den viser emnet i tilfeldige synsvinkler og simulerer både frese- og dreieoperasjoner i en visning. Ikke bare kuboider, men også sylindriske former kan bli vist.

I løpet av simuleringen eksponeres flere nye visningsalternative detaljer et presist og valgfritt bilde. Grafikksimuleringen er så detaljert at maskinoperatøren har mulighet til å identifisere uønskede maskineringseffekter fra NC-programmer, som dårlige overflater, tidlig i prosessen. Ved maks 3D-oppløsning kan styringen også vise blokk-endepunkter, med tilsvarende blokk-nummer i displayet til verktøybevegelsen som en 3D-linjegrafikk. Ved eksternlagde NC-programmer generert med CAM-systemer, letter dette analysen av fordelingspunkter og pre-evaluering av den forventede overflaten.

Visningsvalget «Transparent Workpiece» gjør det også mulig å se innvendig maskinering, til og med for rotasjonssymmetriske emner. Fargemarkering av arbeidsemnet med en ny farge for hvert nye verktøy hjelper operatøren med å identifisere individuelle steg og gjør det enklere å evaluere de brukte verktøyene.

3D-simuleringen på TNC-styringen gir operatøren en rekke fordeler. Eksempelvis kan han raskt og enkelt kjøre gjennom maskineringsprogram lagd i maskinen. Simuleringer på styringen er også veldig nyttig for programmer fra CAD/CAM-systemer, da TNC 640s 3D-simuleringsgrafikk tar med i beregningen den kinetiske modellen lagret på styringen, som er optimalt endret i henhold til maskinverktøyets faktiske geometri, for realistisk å kunne simulere maskinbevegelse.

Fresing og dreiing i et oppsett

Må emnet ditt, etter komplekst fresearbeid, settes opp i en dreiebenk for videre behandling? Her kan TNC 640 spare deg massevis av tid! En frese/dreie maskin som har TNC 640 kan behandle emnet i en og samme gjennomkjøring, den kan kombinere fresing og dreiing i alle former for sekvenser. For å gjøre dette skifter styringen enkelt mellom frese- og dreiemodus ifølge programmet og er fullstendig uavhengig av maskinen og aksekonfigurasjonen. I løpet av skiftet vil TNC 640 ta seg av alle nødvendige, innvendige forandringer (slik som skifte til diameter display, eller sette nullpunktet i senter av det roterende bordet), så vel som maskinavhengige funksjoner (F.eks. klemming av verktøyspindler). Takket være at den utfører arbeidet på en enkelt maskin vil TNC 640 gi deg mer plass og sparer deg for kostnadene med å ha enda en maskin, slik unngår du også unøyaktigheter som fort kan skje på grunn av manuell flytting av emnet.

Operatør kan lage dreie konturer i Heidenhain-dialog, han har også mulighet for dreiespesifikke konturelementer som gjenging, avtrapping, innstikk og skjæroppdeling. Han kan også benytte fri-FK kontur-programmering for enkelt å kunne lage konturelementer eller enkelt importere konturer i DXF-format med hjelp av DXF-konverter. For mer sofistikerte dreiesykluser bruker TNC 640 samme teknikker som ved fresing. Også her behøver ikke operatøren å lære seg ny programmering, han bygger på hva han allerede kan og finner raskt veien inn til en verden med dreiing på en fresemaskin.

Et annet høydepunkt fra TNC 640 er funksjonen: “blank form�?-oppdatering. Med utgangspunkt i det definerte råemnet, kalkulerer styringen ved hvert skjær maskineringsdata og tilpasser bearbeidingssyklusene. Det forhindrer skjæring i luft og optimerer matingen.

Optimert bevegelseskontroll for høy overflatenøyaktighet

Utilstrekkelig datakvalitet i NC-programmer er ofte grunnen til en dårligere overflatekvalitet på freste arbeidsemner. ADP-funksjonen (Advanced Dynamic Prediction) utvider muligheten for forhåndsberegninger av maksimalt tillatte matingsbevegelser. Det gjør det mulig å optimere bevegelseskontroll kontinuerlig ved 3 og 5-akse fresing. På dette viset kan overflater med høy nøyaktighet freses med kort maskineringstid, selv på konturer karakterisert av høy punktfordeling i avgrensede verktøybaner. Styresystemet kalkulerer konturen på forhånd og kan derfor bruke akselerasjonsbegrenset bevegelseskontroll med jevnere bevegelse for å overføre aksens hastighet til konturoverganger i god tid. ADP viser sine styrker ved bidirektional finfresing, med å gi et symmetrisk matingsforhold ved fram og tilbake-bevegelser så vel som jevne og presise matingsforhold på parallelle fresebaner.

Finjustering med vekt på detaljer

TNC 640s brukergrensesnitt er lettforståelig og sikrer et bedre overblikk i løpet av programmering og oppsett. De individuelle skjermområdene er klart adskilt og arbeidsmodusene indikeres av entydige symboler. Innlagte verdier, kommentarer og syntax-elementer er fargekodet, og feilmeldinger kategoriseres med farger etter hvor viktige de er.

Den nyeste programvareversjon 4 forenkler oppretting av program og inntasting av teknologidata i TNC 640. Med dialogstyrt skjæredatakakulator kan operatøren enkelt beregne spindelturtall og mating for pågående bearbeiding, og legge verdiene direkte inn i de åpne dialogvinduene. Kalkulatoren gjenkjenner åpne dialogvinduer automatisk og spør bare etter nødvendige verdier.

Overflatefresesykluser har selvsagt lenge vært en del av Heidenhain TNC-styringens muligheter, men dette betyr ikke at kjente funksjoner ikke kan forbedres. For eksempel, en ny overflatefresesyklus gjør det mulig å definere opptil tre sider for begrenset overflatemaskinering på sidevegger eller utløpere. For nærliggende hjørner kan til og med hjørneradius spesifiseres etter ønske. Overflater kan freses med forskjellige maskineringsstrategier: meander, linje for linje (med eller uten overløp), eller helically. Operatører kan også spesifikt definere maskineringsretning, ved eksempelvis å forandre maskineringskreftene mot fiksturet.

I tillegg til slike utvidelser og optimeringer, er andre detaljerte oppgraderinger blitt integrert som er for omfattende til at vi kan ha de med her. Den nye programvareversjon 4 for TNC 640 virkelig-gjør flere funksjoner ønsket av brukere, til gode verkstedrettede løsninger.

For mer informasjon besøk: www.heidenhain.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078