23948sdkhjf

Historisk pilotprosjekt innen additiv produksjon!

Den 7. september 2016 starter et pilotprosjekt innen additiv produksjon. Dette er det første prosjektet i sitt slag som inviterer hele den norske industrien, akademia og det offentlige til felles løft på tvers av industriklynger.

Ideen til pilotprosjektet kommer fra Maskinregisterets redaktør (undertegnede) som i flere år har sett hvordan internasjonale aktører fosser frem med additiv produksjon mens vi her til lands sliter med å samle kreftene til et felles løft. Noe måtte gjøres!

NTNU med positiv respons

Etter å ha reist land og strand og utland for å få mest mulig informasjon fikk jeg på fagmessen FormNext i Frankfurt i fjor, et tips som ledet meg til det nederlandske konsulentfirmaet Berenschot. Har utvekslet jeg ideer med Onno Ponfoort, som er konsulent med spisskompetanse inn mot additiv produksjon og har en rekke spennende og vellykte prosjekter bak seg.

Sparringen med Ponfoort ledet til et møte i Nederland der vi besluttet å invitere NTNU Gjøvik til å holde et sonderingsmøte for å kartlegge interessen for et pilotprosjekt innen additiv produksjon. Tanken er å tenke bredt, slik at hvilken som helst industribedrift eller innovatør skal kunne være med. NTNU Gjøvik responderte positivt og forberedte seg på et lite møte den 16. juni i år.

40 deltakere på Gjøvik

Innledningsvis snakket vi om å arrangere et uforpliktende sonderingsmøte for et titalls personer i våre nettverk. Det ble fort flere som ville delta og før vi visste ordet av det fikk vi samlet 40 personer fra nær sagt hele landet. I tillegg deltakere fra Maskinregisteret og Berenschot stilte representanter fra NTNU, Sintef, Universitetet i Stavanger, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kjeller Innovasjon, Forsvarets Forskningsinstitutt, Innovasjon Norge, Norsk Industri, Norges Forskningsråd, CIAM - Cluster for Industrial Asset Management, NAM - Norwegian Additive Manufacturing, Haram Business & Innovation Forum. Dessuten en rekke fagfolk fra industribedrifter landet rundt samt en gruppe representanter fra maskinleverandørene.

NTNU Gjøvik stilte med omvisning i sitt nyåpnede Addlab og lunsj. Etterpå ble deltakerne samlet i et møterom der NTNU Gjøvik fortalte om hvorfor de ønsket å være med i pilotprosjektet og om virksomheten ved Addlab. Deretter var det presentasjon av pilotprosjektet etterfulgt av et par konkrete prosjekter innen additiv produksjon som er gjennomført i Rogaland.

På spørsmål til de fremmøtte, om noen kunne tenke seg å delta i pilotprosjektet, svarte samtlige ja!

Felles tankegang – må samarbeide bredt!

På mine reiser rundt om i Norge fant jeg en meningsfelle som opplevde den rådende situasjonen i Norge på samme vis undertegnede; Egil Brastad Hansen, teknisk direktør hos Kverneland Group Operations Norway AS og styreleder i CIAM - Cluster for Industrial Asset Management. Våre diskusjoner er fruktbare og her kan du lese med Egils ord det mange i Norge tenker:

- Jeg mener at industrien har dårlig tid, og derfor kan vi risikere at det kommer en del prosjekter uten at akademia og forskningen ser snurten av dem. Dette er ikke ønskelig og derfor bør alle parter bli invitert til bredt samarbeid på tvers av industriklynger og bransjer.

Norge er et lite miljø i internasjonal sammenheng, både akademisk, forskningsmessig og industrielt. Skal vi klare å løfte teknologien fram her til lands er vi avhengige av å stå sammen, jobbe i samme retning og mot felles mål. Det vil da være naturlig å legge en utviklingsstrategi hvor vi plasserer deler av det meget omfangsrike teknologiområdet som additiv produksjon er, på de geografiske stedene som allerede har etablerte fagmiljøer. Ved brede samarbeid kan alle dermed bistå hverandre med utviklingen da ingen er konkurrenter, men har hvert sitt spesialfelt de er alene om.

Kom til Stavanger 7. september!

Mye av Eglis tanker kom også til uttrykk under møtet hos NTNU Gjøvik i juni, og derfor er det besluttet at stafettpinnen skal gå videre, i første omgang til Stavanger, der CIAM - Cluster for Industrial Asset Management og Universitetet i Stavanger er vertskap.

Den 7. september i år arrangeres det et seminar som har som mål å få på bordet konkrete prosjekter innen additiv produksjon. Tanken er at hvert prosjekt inneholder deltakere som sikrer hele verdiskapingskjeden, fra ide til ferdig produsert produkt.

Prosjektledelsen ved dette pilotprosjektet blir ved Berenschot, som har ti års erfaring med prosjekter innen additiv produksjon. Valget av Berenschot er gjort for å få en «nøytral» start på pilotprosjektet. De har ingen annen agenda enn å bistå deltakerne med å få suksess med sine prosjekter. Fungerer dette kan man duplisere prosjektmetoden slik at hvem som helst kan drive frem nye prosjekter i sin regi.

Hva kan du oppnå i prosjektet?

Målsettingen for pilotprosjektet er å få fokus på bruk av additiv produksjon i industrien. Prosjektet i seg selv er en viktig møteplass for å hente faglig inspirasjon og bygge relasjoner til fagmiljøer som har erfaring med teknologien.

Pilotprosjektet består av fire faser, der første fase er gjennomført med møtet hos NTNU Gjøvik i juni.

Neste fase er seminaret i Stavanger den 7. september. Hensikten med dette møtet er å finne frem til prosjektdeltakere og etablere prosjekter.

Fase tre blir oppstart og gjennomføring av de prosjektene som blir etablert den 7. september.

Fase fire blir å presenteres prosjektene for industrien, akademia og myndigheter.

Prosjektdeltakere får svar på mange problemstillinger innen bruk av additiv teknologi. Gjennom prosjektene, det blir inntil fire prosjekter i denne omgang, ønsker vi økt bevissthet og få konkrete erfaringer av bruken av additiv produksjon. Deltakere kan være alle som spiller en rolle i hele verdikjeden fra ide til ferdig produkt.

Dette skjer den 7. september

Alle som vil kan delta. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller erfaring innen additiv produksjon. Vil du bare delta på møtet den 7. september for å sondere er det helt i orden. For deg som gjerne vil se om det er muligheter å delta videre i prosjekter husk å forberede deg godt. Ta med underlag eller fysiske komponenter som kan være relevant for din deltakelse.

Agenda for dagen blir omtrent som dette:

Start klokken 08.30

Velkommen og info om dagens program

Presentasjon av pilotprosjektet

Informasjon om CIAM

Konkrete bedriftscase

Presentasjon av mulig samarbeidspartner og ny teknologi (les egen artikkel om Tecnalia og Ibarmia i dette bladet)

Fordeling av grupper som skal jobbe med prosjekter

Konklusjon og informasjon om veien videre

Avslutning klokken 16.00

Møtet holdes i Måltidets Hus Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger.

Påmelding finner du på: http://vision-aeam.com

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094