23948sdkhjf

Betydelig potensial for elektrisitetseffektivitet

En undersøkelse fra Siemens Financial Services(SFS), utført blant verdens 20 ledende produsenter av industriutstyr, viser at nordiske land har et overforbruk på industriell elektrisitet på 15,6 prosent.

Elektrisitetsbruk i produksjon har vokst betydelig de siste 40 årene. Installasjon av elektrisitetseffektivt utstyrt har blitt viktig for alle sektorer. Teknikker for aktivafinansiering kan være en finansiell bærekraftig investeringsaktivator mener Siemens Financial Services.

Stort besparingspotensial

En ny undersøkelse fra SFS (Siemens Financial Services) viser at et betydelig uutnyttet potensial for elektrisitetsbesparelse er tilgjengelig for produksjonsindustrien over hele verden. Undersøkelsen beregner potensialet for industriell industrieffektivitet, som defineres som andelen av nåværende elektrisitetsforbruk som kan spares inn hvis mer elektrisitetseffektivt utstyr installeres. Blant de geografiske områdene i undersøkelsen varierte tallene for potensiell energibesparelse fra cirka 14 prosent til rundt 20 prosent. I Norden* er potensialet for industriell elektrisitetseffektivitet rundt 15,6 prosent. Det er høyere enn tallene for Tyskland (14,5) og Spania (14,2), men lavere enn for utviklingsøkonomiene Kina (17,2) og Russland (19,1).

Avgjørende for sunn økonomi

Dette viser at det finnes ytterligere potensial for å redusere elektrisitetsforbruk i Norden og at dette kan utnyttes ved å sette inn energieffektivt utstyr i produksjonsprosessen, enten for strømgenerering eller å redusere elektrisitetsforbruket. Spanias ledende posisjon kan delvis tilskrives at spanske produsenter er spesielt aktive når det gjelder å generere solcelleenergi for å subsidiere elektrisitetsbehovet på anleggene. Tysklands rangering antas å være et direkte resultat av entusiastiske og effektive tiltak når det gjelder energieffektivitet – både investering og implementering. I Russland kjennetegnes den etablerte industrisektoren ofte av eldre utstyr som er mindre energieffektivt. Derfor er det store muligheter for besparelser når det gjelder elektrisitetseffektivitet ved oppgraderinger og utskiftninger på anleggene.

Siden elektrisitet utgjør en stadig større andel av industriens energiforbruk, har spørsmålet om optimalisering av elektrisitetsforbruket blitt en stadig større utfordring for produksjonssektoren. Elektrisitetsforbruk innen produksjon har økt tre ganger raskere enn det totale energiforbruket de siste 40 årene. Det utgjør nå over en fjerdedel av industrielt energiforbruk. Samtidig har enhetskostnaden for elektrisitet økt betydelig det siste tiåret. Reduksjon av elektrisitetsforbruket er derfor avgjørende for at produksjonssektoren skal ha en sunn økonomi.

Forbedrer konkurransekraften

Produsenter over hele verden fokuserer på å installere mer elektrisitetseffektivt utstyr for å redusere elektrisitetsforbruket og kostnader. Dette kan variere fra optimaliserte motordrevne systemer og automatiseringssystemer til utnyttelse av varme fra produksjonsprosesser for elektrisitetsgenerering.

- Investeringer i teknologier for elektrisitetseffektivitet bidrar ikke bare til å redusere energiforbruket, produksjonskostnadene og karbonutslipp, kommenterer salgssjef Industri Norge SFS, Bent Erik Laustsen. - Nytt utstyr gir ofte produksjons- og kapasitetsforbedringer som bonus, noe som forbedrer forretningsresultatene og konkurransekraften.

Balanserer månedlig kostnad

Etter hvert som økonomisk bærekraft blir en stadig viktigere faktor når det gjelder teknologiinvesteringer, har teknikker for aktivafinansiering vist seg å være kostnadseffektive, rimelige metoder for å finansiere investeringer i og oppgraderinger til energieffektivt utstyr, mener Siemens Financial Services. Denne formen for «betal-når-du-sparer»-finansiering er utformet for å balansere den månedlige kostnaden til nytt utstyr mot energibesparelsene som utstyret gir. Dette vil være svært viktig for å utvikle og øke energieffektivitetsmarkedet innen global produksjon.

Kan komme i posisjon

I følge Siemens Financial Services vil aktivafinansieringsløsninger, som leasing og leiebaserte modeller, tilby en stor grad av fleksibilitet for virksomheter, da betalingsvilkår kan endres for å møte klientens behov. Slike finansieringsløsninger kan føre til en spredning av kostnader for utstyr over en avtalt periode, med månedlige innbetalinger arrangert for å koordinere med forventede fordeler av bruk, slik som økt operasjonell effektivitet. Dette fjerner behovet for en opprinnelig stor betaling, og muliggjør kontantstrøm samt frigir kapital. Forretninger og virksomheter er dermed i en posisjon hvor de har råd til nytt utstyr, samtidig som de bevarer økonomisk fleksibilitet.

For mer informasjon besøk: www.siemens.com/finance

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.203