23948sdkhjf

Produktivitetsspranget i gang

Produktivitetsspranget er endelig i gang, og tidlig i juni i år er det signert avtaler med fem deltagerbedrifter i løpet av de siste to ukene. Oppstart av prosjektet i bedriftene er også i gang.

"Produktivitetsspranget" er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing. Øvrige partnere er NTNU, Swerea IVF, Chalmers, C2U og Kiwa. Styret i Lean Forum Norge er styringsgruppen for Produktivitetsspranget.

Om Produktivitetsspranget

Lean Forum Norge har siden oppstarten i 2009 analysert et stort antall vellykkede og mindre vellykkede omstillings- og forbedringsprosesser i norsk næringsliv, som har hatt til hensikt å styrke produktivitet og innovasjonsevne. De beste eksemplene finnes i hovedsak innen den globalt konkurranseutsatte industrien. Gjennom dette arbeidet er det blitt klarere at den store gruppen av små og mellomstore virksomheter (SMB), som ofte er mindre konkurranseutsatte, henger etter i produktivitets-utviklingen.

Utdanning

Kurs som gir 7,5 studiepoeng, og som handler om Lean produksjon og fokuserer på prinsipper og teknikker som inngår i bedriftens styringssystem og prosesser. Dette henger nøye sammen med bedriftens virksomhetsstrategi.

Kurset gir en god forståelse for grunnleggende strategier og prinsipper innen lean produksjon. Det gir også en grunn til å fortsette studier på hvordan verdensledende selskaper som arbeider med lean virksomhetsstrategi bedriver sitt daglige arbeid.

Coaching

I programmet på 18 måneder gjennomføres coaching og workshops hos deltagerbedriften cirka annen hver uke det første året. Deretter cirka 1 gang i måneden.

På noen av disse treffene vil det være to coacher fra Produktivitetsspranget med behovsstyrt tilstedeværelse for coach nr. 2. To personer fra deltagerbedriften tilbys et kurs som gir 7,5 studiepoeng. Kurset går over 5 ganger a 2 dager, i tillegg gis det hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. Alle deltagerbedrifter skal signere på en konsortieavtale.

Prosessen er i gang

Furnes Jernstøperi var først ute og der er også gjennomført 1. workshop sammen med coach fra Produktivitetsspranget. På løpende bånd startes prosessen i de andre deltagerbedriftene som er Dokka Fasteneres på Dokka, Bussbygg fra Skåla, Brødrene Midthaug fra Kleive, begge like utenfor Molde og Partner Plast fra Åndalsnes.

Den sjette bedriften er forventet å være på plass innen kort tid. Bedriftene som deltar er fra forskjellige bransjer og er gode ambassadører for SMB i Norge.

18 måneders program

- Vi har møtt entusiastiske ledere, tillitsvalgte, ansatte og leankoordinatorer som brenner for forbedringsarbeid og som gleder seg til å jobbe sammen med våre erfarne coacher i Produktivitetsspranget. I denne fasen av Produktivitetsspranget vies all oppmerksomhet mot styringsgruppene i deltagerbedriftene, sier Tor Giæver, prosjektleder i Lean Lab Norge, og legger til:

- Vi skal benytte 11 uker for å skape samsyn og etablere nødvendig drivkraft for å gå inn i prosessen. Andre fokusområder er utfordringer og ambisjoner, etablere nøkkeltall og mål, utarbeide viktige og veiledende prinsipper for gjennomføringen, skape god retning og handlingsplan samt forberede neste fase i prosessen.

Hva er veien videre?

- Våre coacher er godt samkjørte da vi alle sammen deltar på kurs gjennom det svenske Produktionslyftet. Vi har gjennomført tre krevende kursdager og har fått en god plattform for det videre arbeidet som ligger foran oss i dette 18 måneders programmet. Utover sommeren og høsten skal vi jobbe videre med forberedelse av videreføring av Produktivitetsspranget. Vi jobber for å få en finansieringsmodell på plass og har et godt samarbeid med styret i Lean Forum Norge og styringsgruppen for Produktivitetsspranget for å identifisere samarbeidspartnere, svarer Giæver.

For mer informasjon se: http://leanforumnorge.no/

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109