23948sdkhjf

Mer miljøvennlig stål på gang

Er det mulig å kjøpe stål produsert uten CO2-utslipp? Svaret er nei, ikke ennå, men nå gires HYBRIT-prosjektet opp, et prosjekt som skal føre til fossilfri produksjon av stål og dermed redusere Sveriges CO2-utslipp med hele ti prosent.

Stål er et fantastisk materiale, men dessverre står produksjonen for hele syv prosent av det totale CO2-utslippet i verden. Grunnen er kullet og koksen som brukes i produksjonsprosessen, og når etterspørselen etter stål nå stiger, er det fare for at CO2-utslippet også gjør det.

HYBRIT-prosjektet, som ble startet for å finne en løsning på dette problemet, har vært i gang siden 2016. Tanken er å undersøke hvordan kullet og koksen som tradisjonelt brukes i stålproduksjon, kan erstattes med hydrogengass, noe som vil gi et helt unikt resultat: en fossilfri stålproduksjonsprosess nesten uten CO2-utslipp. Vattenfall, LKAB og SSAB står bak HYBRIT-prosjektet.

Kan bli dyrere

Etter en forstudie utført i 2016–2017 ble neste fase innledet våren 2018 med planleggingen av et, i verdenssammenheng, unikt pilotanlegg i svenske Luleå og Malmfälten (det gruvetette området i Nord-Sverige). Pilotfasen er beregnet å vare til 2024, deretter er planen at det skal gå over til en demonstrasjonsfase i perioden 2024–2035. Det endelige målet er at den nye teknologien skal være i bruk i 2035. Våren 2018 undersøkte man også muligheten for å utvide prosjektet til Finland, der stål står for syv prosent av de nasjonale CO2-utslippene.

Det fossilfrie stålet anslås til å bli cirka 20–30 prosent dyrere enn stålet fra tradisjonell produksjon. Synkende priser på fossilfri elektrisk kraft og økende priser på CO2-utslipp som følge av EUs utslippsregler innebærer imidlertid at fossilfritt stål likevel vil kunne konkurrere prismessig på et fremtidig marked.

HYBRIT

Hva? Et joint venture-prosjekt igangsatt av SSAB, LKAB og Vattenfall. Den svenske statlige Energimyndigheten bidrar med finansiering, hittil 60 millioner SEK til forskning og utvikling og nærmere 20 millioner SEK til planlegging av et nytt pilotanlegg.

Formål? Erstatte kull og koks i stålproduksjonen med hydrogen og dermed kunne tilby stål produsert uten CO2-utslipp.

Mål? Tilby en fossilfri produksjonsprosess i år 2035.

Kilde: Tibnor, som er et datterselskap av SSAB.

Les mer: www.hybritdevelopment.com

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063