23948sdkhjf

SmartSirk: fremtidens bærekraftige produksjon

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet. Totalt 573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter fra Forskningsrådet.

– Grønn plattforms målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet. Det skjer utrolig mye spennende, og støtte som vi nå gir til disse store prosjektene er et viktig bidrag til regjeringens mål for omstilling og næringsvekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

SINTEF Manufacturing tar føringen

Bærekraft står nå øverst på agendaen. SmartSirk (Smarte fabrikker og sirkulære produkter) markerer en satsning mot en grønnere industri. SINTEF Manufacturing AS tar prosjektansvar for en finansiering på 55 millioner kroner.

Prosjektet

SmartSirk skal designes for å omforme norsk produksjonsindustri fra tradisjonelle lineære verdikjeder til sirkulære og fleksible verdinettverk. Med en total prosjektkostnad på omtrent 100 millioner kroner, vil SmartSirk introdusere innovative løsninger som inkluderer:

Sirkulære verdikjeder

En digital informasjonsplattform

Designmetodikk for sirkulære produkter

Fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing

Disse løsningene skal ikke bare revolusjonere industrien, men også å ha en overføringsverdi som er essensiell for all produksjonsindustri.

MTNCs bidrag

MTNCs rolle i prosjektet er å tilby både testfasiliteter og ekspertise innen industrialisering og industrielle foredlingsprosesser.

– Med fokus på å utvikle kompetanse utover tradisjonell resirkulering, vil MTNCs innsats hjelpe til med å forbedre produktiviteten i de sirkulære verdikjedene. Dette er nøkkelen til å konkurrere med dagens “bruk og kast”-verdikjeder, sier Emma Østerbø som leder katapulten på Raufoss.

Økonomisk, lønnsomt og bærekraftig

En av de største utfordringene i overgangen til sirkulære verdikjeder er å sikre økonomisk lønnsomhet. SmartSirk tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan disse verdikjedene kan være attraktive også fra et finansielt perspektiv.

– Prosjektet er fundamentert på bærekraftens tre P-er; People, Planet, Profit, og sikter mot å oppnå en balanse som tjener alle aspekter, fortsetter Østerbø.

Realisere grønn omstilling

I en tid hvor grønne investeringer ofte stagnerer på grunn av manglende lønnsomhet, representerer prosjektet en løsning. Et skritt mot å realisere den grønne omstillingen på en måte som både er bærekraftig og økonomisk bærekraftig.

– SmartSirk er mer enn et prosjekt; det er en visjon om en grønnere og mer bærekraftig norsk produksjonsindustri. Og med SINTEF Manufacturing og MTNC i førersetet, skal vi nærme oss å realisere denne visjonen, avslutter Østerbø.

Fakta

Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Næringsliv, ulike forskningsinstitusjoner, offentlige aktører og katapultsentre jobber sammen for at å realisere store grønne prosjekter som bidrar til at Norge lykkes med omstillingen av økonomi og næringsstruktur. De ni prosjektene får til sammen inntil 573 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er nesten en milliard kroner.

Smarte Fabrikker og Sirkulære Produkter (SmartSirk)

Prosjektansvarlig: SINTEF Manufacturing AS

Prosjektleder: Odd Myklebust

Tildelt beløp: 55,5 millioner kroner

Prosjektkostnad: ca. 102 millioner kroner

Kort om prosjektet: SmartSirk skal støtte norsk produksjonsindustri i overgangen fra lineære verdikjeder til sirkulære, fleksible verdinettverk, gjennom sirkulære verdikjeder, en digital informasjonsplattform, designmetodikk for sirkulære produkter og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing. Løsningene vil ha overføringsverdi og være viktige for all produksjonsindustri. I dag er fokuset mye på resirkulering, men SmartSirk ønsker å utvikle mer kompetanse på andre sirkulære strategier som er høyere oppe i avfallshierarkiet.

Samarbeidspartnere: SINTEF Manufacturing AS, Brødrene Aa AS, Haugstad Møbel AS, Ignos AS, Jærtek AS, Kunnskapsparken Vestland AS, Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS, Robotic Innovation AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Vekstpartner AS, West Mekan Produksjon AS, Aarbakke AS

Kilde: SINTEF Manufacturing

For mer informasjon se: https://mtnc.no/smartsirk-fremtidens-baerekraftige-produksjon/

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094