23948sdkhjf

Digitale forsyningsnettverk – Grunnlaget for bærekraftig produksjon

Mulighetene ligger åpne i Norge til å etablere mer innovativ og hardfør produksjon av produkter dersom vi er villig til å ta digitale forsyningsnettverk i bruk i stor skala.

 

Digitale forsyningsnettverk er en samhandling mellom spesialiserte bedrifter der alt fra design, verifikasjon, produksjon og leveranse er støttet av integrerte digitale produktmodeller. Sentrale komponenter er industriell 3D-print og digitale lagre der fysiske deler produseres på forespørsel nært konsumenten.

 

Strategisk tilnærming

Digitale forsyningsnettverk er det Norge behøver for å ta hjem mer produksjon, sikre bedre kontroll på utslipp fra produksjon og transport og bli mer motstandsdyktig mot sviktende leveranser fra globale forsyningskjeder. Dette er særlig aktuelt for energibransjen, forsvaret, marine næringer og helsesektoren.

Selv om gevinstene er store er det i dag enkeltsaker og teknologisk utprøving til læringsformål som dominerer i Norge. Skalert bruk av industriell 3D-print og digitale lagre krever koordinert strategisk tilnærming fra både leverandører og kunder slik at digitale forsyningsnettverk etableres, skaleres og gjøres til foretrukket anskaffelsesmåte.

 

Store fordeler

Ny design av deler konstruert for 3D-print forbedrer ytelse til utstyr og reduserer energiforbruk. Material kan skiftes ut i den fleksible produksjonsprosessen som 3D-print tilbyr, der eksempelvis metall erstattes av produksjon- og karboneffektive plastmaterialer. Pumpedeler som før ble fremstilt i metall kan nå produseres i høykvalitet plastmaterialer. Dette reduserer utslipp fra både tilvirking og bruk av deler i utstyr grunnet lavere energikonsum.

En stor fordel for opprinnelig produsent av industrielt utstyr er innen ettermarked. Med digitale forsyningsnettverk er det ikke i like stor utstrekning behov for underleverandører i tradisjonelt format. Opprinnelig produsent har nå mulighet til å sikre sine reservedelforpliktelser overfor sluttbruker i digitale forsyningsnettverk der reservedeler effektivt produseres på forespørsel av industriell 3D-print nært konsumenten.

 

Hva må til?

Det er på sin plass å gi de ansvarlige i industrien noen konkrete råd.

Bygg kompetanse om digitale forsyningsnettverk hos alle beslutningstakere. Slik dannes felles forståelse for hvordan teknologien settes i arbeid for å gi best avkastning.

For deg som er ansvarlig for bedriftens strategi, gjennom roller i styret og toppledelsen, er det avgjørende å ta valg som tar i bruk ny teknologi som industriell 3D-printing i stor skala. En digital modell av prosesser, systemer og maskiner i produksjonen må etableres og danne basis for styring av alle deler av produksjonsmidlenes livssyklus. Her inngår industriell 3D-print og digitale lagre som sentrale teknologier i digitale forsyningsnettverk.

Motkrefter i eksisterende målstyring må fjernes. Eksempelvis får ikke innkjøpere bonus ved volumrabatter når reservedeler fremstilles ved behov med 3D-print i lave kvanta og uten lagerhold. Leverandørenes selgere kan ikke insentiveres etter volumsalg, men må flytte fokus over på verdiskaping, tjenestesalg og innovasjon.

Bærekraft stimuleres gjennom redusert materialforbruk ved 3D-printing fra både tilvirking, bruk og transport. Omfang av fysisk lagerhold avstemmes med ledetid for produksjon ved 3D-print ut fra en digital modell i digitale delelager.

Innkjøpere må gjøre bedriften i stand til å kjøpe deler til industrielt utstyr fra bedrifter med nye forretningsmodeller der betaling eksempelvis utføres per abonnement, ytelse eller som en tjeneste.

 

Samordnet etablering

Vi kunne under pandemien se resultatet av koordinert overgang til ny teknologi. Implementering av digitale møter skjedde i rekordfart der alle ble sendt på hjemmekontor samtidig. Nå behøves implementering av digitale forsyningsnettverk ved en tilsvarende synkronisert samhandling i Norge. Her vil aktiv næringspolitikk på både nasjons- og lokalplanet spille en sentral rolle. Felles investering i kompetanse, standarder, forskning på materialanvendelser, utdanning og åpen deling av design og innsikt vil skalere utviklingen.

Produkter fremskaffet med 3D-print og digitale lagre bidrar til bærekraft og innovasjon og gir mer effektiv produksjon nært behovet i industrien i Norge. Forsvaret, helsesektoren og energibransjen har demonstrert verdi av industriell 3D-print ved utprøving i en årrekke. Nå gjenstår det for utstyrsleverandørene å ta tjenestene inn i sine leveranser med et helhetlig levetidsperspektiv i sin produktstyring der deler ikke «går ut av produksjon», men alltid kan bestilles fra digitale lagre ved industriell 3D-print.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109