23948sdkhjf

Odda Technology investerer for fremtiden

Industrioptimismen er stor i Odda og hos Odda Technology skjer det mye spennende om dagen. Digitalisering, nettverksbygging og satsing på grønn industri gjør at fremtidsutsiktene ser lyse ut, og med stor ordreinngang er det nylig investert i nytt Fermat bor- og freseverk levert av P. Meidell AS.

 

Det opprinnelige selskapet ble startet i Odda i 1977, og ble deretter etablert som en del av Kongsberg Våpenfabrikk (KV), med det formål å produsere roterende deler til gassturbiner og jetmotordeler til F16- produksjonen.

Da den norske regjeringen tidlig på 1970-tallet etablerte Statoil og Kongsberg Offshore, for å løfte subseanæringen, hadde KV-miljøene en sentral rolle i utvikling og produksjon av subsea-systemutstyr. Gjennom denne perioden var KV Odda også en nøkkelaktør i utviklingen av subsea-produkter med høy nøyaktighet, og bidro mye til fødselen av subsea-systemindustrien, nå en global industri og fortsatt en av Norges største industrigrener.

 

Godt rustet

Odda Technology er i dag en global produsent og leverandør av koblingsprodukter til olje & gass-subseaindustrien med over 40 års erfaring innen produksjon av høynøyaktighetsprodukter.

Selskapet består av mange personer med lang industrierfaring pluss en spesialtilpasset maskinpark for maskinering, sveising, montasje, kontroll, testing og overflatebehandling. Dette kombinert med egenutviklete digitale prosesskontrollsystemer for å håndtere styring og sporbarhet ned til hver minste operasjon. Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 3834-2: 2021 og ISO 9001: 2015.

 

‍Stor bredde

Odda Technology produserer alt fra gassturbindeler til trykkbærende produkter brukt i subsea koblingssystemer for olje og gass. Nå satser bedriften også på produkter til lagringssystemer for hydrogen. Kundene er verdensledende systemindustrikunder, både nasjonalt og globalt.

Med grunnlag i sin lange industrihistorie kan Odda Technology, ved å tilby tekniske tjenester innen tidlig fase, prosjekt-, innkjøps- og produksjonskompetanse, innen sveise- og maskinbearbeiding, opprettholde en ledende posisjon innen alle fagområder.

Selskapet og lederteamet er et bredt sammensatt kollegium, med en kombinasjon av personer med over 40 års industrierfaring til yngre krefter, som alle deler ønsket om å være på topp innen den globale høynøyaktighetsproduksjonen.

 

Fremoverlent

- Vi er veldig stolte av våre lange industritradisjoner her i Odda og vi i Odda Technology ser på oss selv som en viktig bidragsyter for fremoverlent norsk industri, sier Ingvald Torblå, adm. direktør i Odda Technology AS.

Han kan fortelle at maskinparken er nå full av produkter til internasjonale olje og gass-prosjekter.

 - Noe av det vi syns er gøy er at den tidligere «KV gjengen» i Odda, kombinert med mange nye, nå videreført som Odda Technology, har drevet spennende utvikling gjennom mange år for å holde på denne type produksjon i Norge. Det kan nevnes alt fra nye egne produkter innen digital prosesstyring, 3D-utvikling på «design to print», til fornybar-prosjekter som har i seg store potensialer for norsk leverandørindustri, forteller Torblå.

 

Grønn plattform

Bedriftslederen iverer etter å fortelle om de spennende prosjektene som selskapet og det lokale industrimiljøet holder på med.

- Som eksempel på hva vi jobber med innen fornybart i Odda, er kanskje det viktigste overordnete prosjektet kvalifisering av TechnipFMC’s nye lagringsteknologi inne i prosjektet Hardanger Hydrogen HUB, der deres teknologiprosjekt Deep Purple piloteres og skal kvalifiseres gjennom en grønn plattformprosess, sier Torblå.

 

3D digitalisering

Odda Technology har initiert et prosjekt der de vil digitalisere prosessen fra design til produksjonsstart for produkter med lavt produksjonsvolum. Innovasjon Norge har støttet prosjektet og medspillerne er de store ingeniørselskapene som designer utstyr og komponenter til olje- og gassindustrien. Med seg på laget har de også hatt samarbeidspartneren ( Clevr Digitread). Målet er at kundene, når de først designer nye produkter, legger alle kravene de har til produktene sine inn i 3D-modeller som kan brukes som produksjonsgrunnlag uten videre bearbeidelse.

Målet er også å etablere en bransjestandard der data fra flere systemer kan konverteres slik at produsentene kan lese dem direkte og de som produserer kan levere tilbake «as-built»-data i 3D-modellene.

Under omvisningen i verkstedet stopper Ingvald Torblå opp ved montasjeavdelingen.

- Når du ser på hvor store prosjekter vi får inn døren her, vi snakker om opp mot 50.000 samtidig i produksjon, skal jo alle delene ha full sporbarhet. På dette feltet er ikke vanlige ERP-systemer gode nok, så vi har laget en overbygning av ERP-systemet for prosesstyring og sporbarhet, forklarer Torblå og legger til:

- Dette har vist seg så vellykket at det er noe vi kan tilby andre virksomheter.

Odda Technology har QR-koder på alle deler, papirløs styring og rapportdokumentasjon, samt at CNC-maskinene får sine programmer fra sentral CAM-programmering.

- Vi søker løsninger som gir best mulig prosesstabilitet og færrest mulige feil, kommenterer Torblå.

 

Satser på Fermat

I maskineringsavdelingen står det et titall CNC-maskiner og vi stopper opp ved den nyeste.

- For å møte stor etterspørsel, og å være beredt til å kunne ta nær sagt alle typer oppdrag, har vi investert i et nytt bor- og freseverk type Fermat for store komponenter. Her kan vi bearbeide 3000mm i X-aksen, 2000mm i Y-aksen og 1500mm i Z-aksen. Bordet tar opptil 20 tonn emner, forteller Reidar Aga, produksjonsansvarlig og teknisk sjef i Odda Technology, og legger til:

- Vi brukte litt tid på å finne ut av hvilken produsent vi ville lande på og kravene var blant andre stor fleksibilitet, 5-akse-bearbeiding og mulighet for flere frese-borehoder, sier Aga og gir ordet videre til Esben Vikne Ribesen som opererer maskinen.

- Her kan du se hvordan vi kan benytte oss av PMI-data (Product Manufacturing Information) inne i CNC-styringen, som i dette tilfellet er Heidenhain. PMI-data lages i Siemens NX når komponenten konstrueres, og/eller når CAM-filene og postprosessorene gjøres klare for CNC-maskinen. Dermed følger de riktige dataene prosessen fra «tegnebrettet» gjennom produksjonsprosessene og til kvalitetskontrollen når de ferdige delene måles opp mot 3D-modellen. Fiffig, ikke sant, sier Ribesen.

På spørsmål om hvilke erfaringer han har med den nye maskinen svarer han kort:

- Veldig fornøyd.

Reidar Aga nikker bekreftende.

- Vi har kjørt maskinen et år nå og mener vi har gjort en god teknologiinvestering. Vi er også fornøyd med den jobben maskinforhandler P. Meidell har gjort, kommenterer Aga.

 

Veien videre

Fra maskineringsavdelingen går omvisningen gjennom hele verkstedet, forbi det nye anlegget for overflatebehandling, spesielt dimensjonert for krevende industri som offshore og subsea, og vi får en oppsummering om bedriften på et møterom. Her presenterer Ingvald Torblå flere av bedriftens satsinger.

- Vi liker å kalle oss innovative og kanskje også bransjeledende. Uansett, vi mottok nylig 400.000 kroner fra Vestland Fylkeskommune til forprosjektet «Hardanger Hydrogen Hub». Odda Technology skal i samarbeid med klyngepartnerne TechnipFMC, Statkraft, Tizir Titanium & Iron og Fluorsid Noralf etablere et tverrfaglig konsortium for utvikling av industriprosjektene under paraplyen «Hardanger Hydrogen Hub», forklarer Torblå og fortsetter:

- Med oss i dette arbeidet er de lokale aktørene Hardanger Industri, Næringshagen i Ullensvang og Kongsberg Klyngen, sistnevnte støttet fra Viken Fylkeskommune. Målet er også samtidig å motivere norsk leverandørindustri til å være med å utvikle nye leverandørkjeder for H2-produkter basert på de forskjellige systembehovene i delprosjektene, mange vil være basert på kompetanse og erfaring fra olje og gass bransjen, spesielt innen subsea.

Bedriftslederen er optimistisk med tanke på fremtiden.

- Det er så mange muligheter for norsk industri i fremtiden, men også i dag. Vi vil invitere norske aktører til å besøke oss og diskutere mulige samarbeidsformer, for med felles satsing kan norske bedrifter gjøre stor suksess i det globale markedet, avslutter Ingvald Torblå.

 

For mer informasjon se: www.oddatechnology.no og www.meidell.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.25