23948sdkhjf

Nytt senter skal gi mer bærekraftig ressursutnyttelse i metallproduksjon

SINTEF og NTNU har fått støtte fra Forskningsrådets Infrastruktur-program til utvikling av et nasjonalt senter for infrastruktur TEMP (Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling).

 

Senteret vil ha som målsetting å drive banebrytende forskning for mer ressurseffektive prosesser for framstilling og gjenvinning av metaller, som er viktig for norsk industri.

- Samfunnet trenger at vi produserer metaller mer miljøvennlig, på nye måter og at vi resirkulerer mer. For å kunne utvikle slike nye prosesser trenger vi egnet lab- og måleutstyr – som denne tildelingen fra Forskningsrådet bidrar til, sier Arne Petter Ratvik seniorforsker hos SINTEF.

 

Bærekraftig fremtid

TEMP spiller en nøkkelrolle i å forsterke den norske infrastrukturen som er rettet mot nasjonale og internasjonale forskningsinitiativer som tar sikte på å fremme bærekraft innenfor hydro-, elektro- og pyrometallurgiske prosesser. Dette innebærer å møte de økte kravene til bærekraft og samtidig bidra til en optimal utnyttelse av ressurser, noe som er helt essensielt for å utvikle innovative metoder for fremstilling og gjenvinning av metaller innenfor rammene av en sirkulær økonomi.

- Laboratorieutstyret som vil installeres i løpet av 5-årsperioden vil gi nye muligheter langt utover tradisjonelle begrensninger, blant annet ved å tillate analyser i sanntid samt nøyaktige data rettet mot prosessutvikling og måling av avgasser i sanntid. Med økt kompetanse og forskere i verdensklasse, er dette svært viktig for raskere innovasjoner mot klimavennlig prosessutvikling, påpeker Ratvik.

 

Industrielle anvendelser

Utstyret i TEMP er hovedsakelig rettet mot forsøk i laboratorier og mindre piloter, men skal også gi ny kunnskap kort vei til stor nytte for industrien. Målet med infrastrukturen er å engasjere forskere innenfor kjemi og materialteknologi fra SINTEF, NTNU, andre forskningsinstitusjoner og industrielle aktører. Investeringen forventes å gi en samfunnsnytte som langt overskrider tildelingen på 62,4 millioner kroner. Det er en klar målsetning at industrien fremover vil kunne produsere billigere produkter som får et lavere klimafotavtrykk.

TEMP bidrar til å styrke den norske infrastrukturen rettet mot nasjonale og internasjonale forskningsinitiativer for økt bærekraft innenfor hydro-, elektro- og pyrometallurgiske prosesser. TEMP-lab går utover eksisterende infrastruktur ved å omfatte hele spekteret knyttet opp mot forbedring av metallproduksjon og gjenvinning. Dette inkluderer:

 

  • Råvareutnyttelse: Utvikling av prosesser for gjenvinning og utnyttelse av verdifulle råvarer fra eksisterende prosesser samt uutforskede kilder.
  • Gjenvinning: Utvikling av prosesser som gir økt resirkulering av metaller fra utrangerte produkter for å unngå nedgradering av produkter som kan oppgraderes til mer verdifulle produkter gjennom forskning og utvikling.
  • Fossilfri produksjon: Forskning på metallproduksjon uten fossile reduksjonsmidler.

 

Økt konkurransekraft

Overgangen til en mer klimavennlig verden fører til økt etterspørsel etter metaller, spesielt i sektorer som vindenergi, solcelleanlegg, elektrifisert transport og forbrukerprodukter. Mye av dagens metallproduksjon medfører imidlertid betydelige utslipp, høyt energiforbruk og miljøutfordringer knyttet til gruvedrift. God ressurseffektivitet og lavt klimafotavtrykk vil derfor gi norsk metallurgisk industri økt konkurransekraft ved å bli fortrukne leverandør for miljøbevisste kunder. I tillegg er målet å bidra til reduserte kostnader, samt skape muligheter for flere teknologiske innovasjoner.

 

Optimalisert utvinning og gjenbruk

Utilstrekkelig prosesseffektivitet i verdikjeden fører til tap og av verdifulle materialer og bidrar til mindre lønnsomhet. I noen tilfeller resulterer dette i restprodukter som også har høyere innhold i av verdifulle materialer enn utgangsmalmen. Utstyret som det nå investeres i vil gi økt utvinning, gjenvinning og gjenbruk av metaller, noe som er avgjørende i en sirkulær økonomi med målsetning om eliminering av avfall. Gjennom det nasjonale senteret blir avansert laboratorieutstyr tilgjengelig for utdanning og forskning over hele landet.

 

For mer informasjon se: www.sintef.no og www.sintef.no/projectweb/temp

Kilde: SINTEF

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079