23948sdkhjf

Industriaktiviteten holder seg oppe inn i 2024

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 50,7 i januar og indikerer dermed at industriaktiviteten økte litt fra desember. Indeksen avtok likevel med 0,8 poeng fra desember.

 

Det var særlig delindeksen for nye ordre som falt tilbake, etter oppgang de siste månedene. For øvrig var det en nedgang også for indeksene for produksjon og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene avtok med 2,9 poeng til 47,8. Lavere lager av innkjøpte varer assosieres med økt etterspørsel og bidrar til å øke hovedindeksen. Flere kontakter viste imidlertid til et ønske om å redusere lagerbeholdningen og noen trakk frem kapitalkostnader eksplisitt. Dette peker mot at det underliggende bildet kanskje er litt svakere enn det hovedindeksen gir uttrykk for. Indeksen for priser på innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 58,6. Det var 65 bedrifter som svarte i undersøkelsen i desember.

 

Produksjon

Produksjonsindeksen ble 49,3 i januar, ned fra 50,0 i desember. I 2023 var denne indeksen i gjennomsnitt 51,1.

 

Ordre

Indeksen for nye ordre ble 43,8 i januar, ned fra 49,3 i desember. Indeksene for hjemmemarked og eksportordre endte på henholdsvis 46,7 og 43,8.

 

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen ble 51,7 i januar, ned fra 53,5 i desember. Med unntak for juli har denne delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020.

 

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 7,2 poeng til 56,0 i januar. En høy indeks betyr lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med økt aktivitet og bidrar til en høyere hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 35,0 i januar, ned fra 37,4 i desember. En lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 5,3 poeng til 38,8 i januar.

Kilde: NIMA

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079