23948sdkhjf

Få «stålkontroll» på materialsertifikatene

Med HADocs fra Theta Development kan OCR (Optical Character Recognition), data-uttrekk og åpne data muliggjøre digitalisering og automatisk kontroll i HADocs, og frigir viktig tid som kan brukes til kvalitet og god kundeservice.

 

Materialsertifikater utstedes typisk av metallprodusentene og skal deretter følge varene gjennom hele verdikjeden. Metall produseres etter gitte standarder der både de kjemiske og mekaniske testverdiene skal være innenfor gitte minimum- og maksimumsverdier.

Sertifikatene inneholder informasjon om de kjemiske verdiene for materialet som er laget, samt resultater av mekaniske tester som er gjort på metallet. Standardene de lages etter definerer bare hva som kan være med (EN10204), og hvordan innholdet kan merkes (EN10168).

 

Ikke felles standard

- I verdikjeden for salg av metaller er det en forventning om at alt metall som blir solgt, skal være kontrollert at er i henhold til de standardene som er bestilt. Dette kan være NORSOK, TR2000, ASTM, UNS, eller de mange andre som finnes, forklarer Vidar Lund, daglig leder hos Theta Development.

- Denne jungelen av standarder, som gjerne refererer til hverandre, medfører en tidkrevende kontroll. Det at det ikke finnes en felles standard for utforming gjør det ikke enklere. Produsenter lager sine egne varianter, gjerne en variant for hvert metallverk eller materialtype, samt at enkelte sertifikater leveres i en ikke direkte lett lesbar utforming, forklarer Lund videre.

 

Forenkler kontorarbeid

Vi i Theta Development AS utvikler og selger et spesialsystem for å håndtere blant annet materialsertifikater; HADocs som er en forkortning for Handling Automation of Documents, sier Lund og fortsetter:

- De siste par årene har vi jobbet med å utvikle en ny tjeneste som henter ut informasjonen som er oppgitt på materialsertifikater. Deretter transformerer den dataene til vårt åpne JSON-dataformat for å sende de tilbake til våre kunder. Når sertifikatene mottas gjøres det en mapping slik at de ulike test-typene blir enhetlige på tvers av ulike leverandører. Våre kunder kan da maskinelt sjekke dataene mot sin egen database for testkrav. Når disse dataene er registrert sendes de også ut til våre kunders kunder, i det samme åpne dataformatet – HADocs Open Data. Dette for å kunne la hele verdikjeden forenkle sitt kontrollarbeid. Om ønskelig er det også mulig å hente dataene ut som Excel-rapporter, direkte fra HADocs, fortsetter Lund

 

Kunders erfaringer

En tidlig versjon av den nye tjenesten ble satt i produksjon i mars 2021, og fra september 2021 har Theta Development kjørt med full versjon for sertifikater direkte fra stålverk. I 2022 hadde utviklingen et sterkt fokus på å også kunne håndtere e-poster fra grossister ved å identifisere hvordan man skulle tolke de ulike sertifikatene direkte fra filenes innhold.

- Våre kunder har til nå fått automatisk registrert og kontrollert mer enn 50.000 ordrelinjer, som igjen har gitt de ansatte bedre tid til andre oppgaver, forteller Lund og fortsetter:

- Norsk Stål AS, E.A. Smith AS og Promas AS er de av våre kunder som har brukt tjenesten siden startfasen. Norsk Stål, som nå har tilgang på over 50 ulike maler i vårt system, er den som har kjørt flest sertifikater gjennom systemet. Gunnhild Bratset i Norsk Stål, forteller at de har avdekket flere partier som ikke har vært i henhold til standardene og derfor har måttet bli skrotet eller returnert. De har også oppdaget at sertifikatene har hatt mangler, slik som verdier ikke har vært oppgitt eller at tester ikke har vært utført. For grossistene regnes disse som mindre feil, da verkene kan utføre tester, oppdatere og sende dokumentasjonen på ny. Blir dette først oppdaget i siste ledd av transporten til reparasjon av en plattform, kan denne forsinkelsen bli veldig, veldig kostbar, påpeker Lund.

- I samtaler med prospekter på og etter OTD2022 (Offshore Technology Days) møter vi i hovedsak tre nivåer av interesse for denne tjenesten. De som ønsker å bruke dette til å få automatisk registrert sine sertifikater, de som ønsker å bruke dette til stikkprøver, og de som ønsker å bruke dette fullt ut for å kontrollere så mye som mulig. Sistnevnte prospekter omtalte gjerne dette som «Vi ønsker ikke å bli tatt med buksene nede igjen…», og det forstår jeg godt, sier Lund med entusiasme.

 

Usikkerhet

For flere høres den nye løsningen ut som bare en ny løsning for å lese ut informasjon fra fakturaer og kvitteringer, men realiteten er at dette er mye mer komplekst, mener Lund. Fakturaer og kvitteringer har i hovedsak informasjon om order og linjer. Materialsertifikatene har ordre- og linjeinformasjon, gjerne fra flere ulike ordrer på samme dokument. I tillegg kommer de kompliserte dataene, som flere sett med kjemiske data per ordrelinje, gjerne 5 til 15 ulike tabeller med mekaniske test-resultater. - Hos noen er disse samlet, mens andre har én tabell per test som er gjort, andre igjen har tabeller i tabeller. I det hele tatt, det er en del som veldig ofte gjør det vanskelig å forstå og at det blir veldig tidkrevende, forklarer Lund.

Hvilke tester som er gjort kan ofte variere fra sertifikat til sertifikat, også fra samme leverandør. I tillegg kommer noen tabeller som «vanlige» rader med overskrifter, mens atter andre i samme sertifikat er transponert.

 

Utfordringer

- Vi i Theta Development har nå over 100 maler for utlesing i vårt bibliotek. Arbeidsmengden for å lage hver av disse har variert fra et dagsverk til et månedsverk.

Fra noen leverandører ønsker våre kunder å registrere mer informasjon enn det som står i sertifikatene, forteller Lund og legger til:

- Dette har vi løst ved å lese ut informasjon fra e-postene de kommer i, og fra pakksedler eller fakturaer som leveres sammen med dem. Til slutt slår vi disse dataene sammen, før sertifikatene sendes til våre kunder.

Lund sier at på toppen av dette kommer utfordringer med OCR. Er det dårlig kvalitet på bildene i PDF-ene kan det godt være at det blir vanskelig å skille på ting som 0 (tallet) og stor O (bokstaven); Rm har vi flere ganger sett lest som Rrn eller Rrnm.

- Dette blir løst som en del av mappingen våre kunder gjør for å få testenes navn enhetlige, slik at de kan utføre den maskinelle kontrollen.

 

Digitaliserer stålindustrien

Utlesingen av disse dataene har vært kjernen i prosjektet som Theta Development har kjørt de siste to årene, med støtte fra Skattefunn. Både det å kunne håndtere de mange ulike måtene dataene blir representert på, å kunne koble disse korrekt sammen med ordredataene, men også en del arbeid for å kunne identifisere hvem som har utstedt de ulike sertifikatene.

- Vi får ofte spørsmål fra kunder og prospekter om hvordan de kan bli mer effektive og utnytte de ansatte sin kompetanse på en bedre måte. Bransjen er under press, både i forbindelse med leveringssikkerhet, dokumentasjon og inntjening. Vi i Theta Development er glad for at vi får være med våre kunder på denne reisen og skal fortsette vår reise for å digitalisere stålindustrien i Norge, avslutter Vidar Lund.

 

For mer informasjon se: www.hadocs.com og https://github.com/ThetaDev/HADocsOpenData

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062