23948sdkhjf

Nytt fagmiljø på vernede mekaniske konstruksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet to nye studier innen «Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner» og «Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss». De er på 30 studiepoeng og går over ett år. Det blir i løpet av året syv praksisnære helgesamlinger på objekter over tre dager. I tillegg er det forelesning på nett med opptak en gang per uke. Begge studier starter opp med en fysisk samling august-september 2023.

 

Søkerne hittil har vært forskjellige kategorier håndverkere og ledere i bedrifter som eksempelvis jobber med kulturminnevern, rådgivende ingeniører, konsulenter og lærere.

Begge disse utdanningene skjer i nært samarbeid med dyktige lærere og erfarne håndverkere. Det skal utarbeides fagrapporter fra hver samling. I tillegg skal studentene skrive egne læringsnotater. Veiledningen og en del av undervisningen vil foregå på nett. Sluttvurderingen er en presentasjon av fagrapportene og læringsprosessen gjennom året.

 

Viktig utdanning

Utviklingen av metallurgi og teknologi for metallbearbeiding skjøt fart i annen halvdel av 1800-tallet. Dette var en viktig forutsetning for den andre industrielle revolusjon og utviklingen av industri, skipsfart og infrastruktur det påfølgende hundreåret. Mange av de tidlige konstruksjonene vurderes nå som verneverdige og mange er fredede. Etter hvert som materialer og produksjonsteknikk er videreutviklet, er kunnskapen om tidligere teknikk og håndverk i ferd med å bli glemt. Utdanningens hovedmål er å opprettholde kompetanse om produksjons- og håndverksteknikker som er viktige for å ivareta og vedlikeholde disse konstruksjonene. Fagområdet spenner vidt, og består av temaer som vernefilosofi, regelverk, undersøkelser, tilstandskontroll, nedbrytningsmekanismer, materialkunnskap og materialbruk, HMS, samt reparasjonsmetoder og –teknikker.

 

Øke bevisstheten

Utdanningen for «Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner» skal utvikle kompetanse innen praktisk rehabilitering av mekaniske konstruksjoner som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i kjente utdanningstilbud. Ved arbeid på konstruksjoner som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet som kommer ansvarlig eier til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere, materialleverandører og antikvariske myndigheter. Utdanning skal øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

Dette studiet retter seg mot yrkesutøvere som arbeider med prosjekter innen restaurering og rehabilitering av mekaniske konstruksjoner innen industri, skipsfart og teknisk infrastruktur knyttet til jernbane og øvrig samferdsel, samt mekaniske bygningskonstruksjoner.

 

Fornuftig utdanning

Restaurerer du vernede mekaniske konstruksjoner, da er det smart å ta Norges eneste utdanning. Den gir deg mange fortrinn og muligheter framover. Det sier Norges første fagrådgivere i metallrestaurering, snart med eksamen i lomma fra Fagskolen i Vestfold Telemark og landets eneste utdanning innenfor «Rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner».

 

For mer informasjon se: Fagskolen Vestfold og Telemark

Kilde: Fagskolen Vestfold og Telemark

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063