23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Resirkulering av plastflasker med vakuumpumper fra Busch

Plastavfall blåses ut i vannet og forurenser verdenshavene. Dyrene dør av den eller spiser små partikler av plast, og plast kommer til slutt inn i menneskematkjeden. En kunde hos Busch Vacuum Solutions USA produserer fiber til tekstilindustrien fra plastflasker som har blitt kastet ut i miljøet.

Mellom 100 og 142 millioner tonn avfall finnes i verdenshavene. Det tilsettes anslagsvis ti millioner tonn mer hvert år. 75 % av dette søppelet består av plast som så vidt brytes ned i havet. Når det brytes langsomt ned, blir det mindre og mindre partikler. Disse inntas til slutt som mikroplast av fisk, krepsdyr og andre skalldyr og dermed også kommer inn i menneskematkjeden. Rundt 80 % av alt plastavfall i havet ble opprinnelig blåst fra land til elver, innsjøer og hav. 

Siden 2007 har kunden hos Busch USA produsert fiber til tekstilindustrien av resirkulerte plastflasker. Plastflaskene knuses, rives, vaskes, smeltes og behandles til granulat. Granulatet smeltes til en flytende polymer og ekstruderes gjennom små åpninger i en spinner, noe som skaper tekstilfibre og til slutt blir til garn.

Til dette formålet bruker selskapet R5 RA-vakuumpumper fra Busch i to forskjellige prosesser. Seks vakuumpumper brukes i fire ekstrudere, der hver linje bruker én til to vakuumpumper, avhengig av prosesskrav. R5-vakuumpumpe brukes til avgassing gjennom ekstruderingsprosessen. Dette bidrar til å fjerne alle uønskede forurensninger, som luft eller damp, fra smeltet plast og sikrer et produkt av konsekvent høy kvalitet.

En annen del av en produksjonsprosessen bruker åtte R5 RA-vakuumpumper i to polymeriseringslinjer for faststoff, som ytterligere avgasser plastpelletsene før den endelige ekstruderingen. Solid-state polymerisering utføres ved høye temperaturer og null oksygennivåer med dypt vakuum. Prosessen fremmer ytterligere kryssbinding av polymerene, noe som absorberer flere koblinger mellom polymerkjedene. Dette resulterer i et produkt av høyere kvalitet. 

Busch Vacuum Solutions Norway AS
Holterkollveien 3
1448 Drøbak
Frogn
Norge
Org. nr.: NO958931344

Send til en kollega

0.047