23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Effektivisering med ERP system – veien til økt konkurransekraft

Effektene av økt digitalisering og nettverksbygging har gjort intern effektivitet avgjørende for bedrifters konkurranseevne. Implementeringen av en ERP-løsning kan bidra til å optimalisere bedriftsprosesser og øke effektiviteten. Sentralisert datahåndtering reduserer feil og inkonsekvenser, samtidig som det gir tids- og kostnadsbesparelser. Moderne ERP-systemer som MONITOR ERP tilbyr omfattende funksjoner og bedrer datasikkerheten. Oppdatering av programvare og maskinvare er viktig for optimal ytelse av ERP-systemene.

Effektene av økt digitalisering og nettverksbygging blir nå synlige på alle områder av økonomien. Hvert selskap som deltar i nasjonal eller internasjonal konkurranse om markedene, må på et tidspunkt tenke på intern effektivitet. Bedrifter som er avhengige av avanserte løsninger for å optimere arbeidsprosesser og øke effektiviteten på et tidlig tidspunkt, har en avgjørende fordel fremfor sine konkurrenter.

En slik endring må imidlertid sees i helhet. For å konsekvent kartlegge enkeltprosesser digitalt, må alle systemene til en bedrift kobles sammen. Bare på denne måten kan data utveksles meningsfullt og undersystemer koordineres med hverandre. Kommunikasjonsvansker, misforståelser og ventetider gir unødvendige effektivitetstap, som knapt er merkbare i den daglige virksomheten, men som regnet over året gir betydelige salgstap. Av denne grunn er det lurt for enhver bedrift å oppnå en effektivisering med ERP-systemer. Fordi effektiv planlegging, kontroll og permanent optimalisering av bedriftens egne ressurser med ERP fører til mer effektivitet i bedriften på lang sikt.

Hva er ressursplanlegging?

Visse kapasiteter og ressurser i bedriften er knappe eller spesielt viktige. Derfor må de tildeles og brukes optimalt. De bør brukes uten avbrudd hvis mulig og ikke stå ubrukt. Dette er ofte de såkalte flaskehalsressursene, som er avgjørende for hvor lenge ordrer forblir ubehandlet i produksjonen, hvor lange gjennomløpstider er og hvilken arbeidskapital som er bundet.

Utdatert programvare lammer hele virksomheten

ERP-løsninger er kritiske forretningssystemer som krever mye innsats å implementere. Av denne grunn er mange gründere redde for å implementere et nytt system. Men siden programvare bare fungerer så effektivt som de tekniske komponentene tillater, kan det skje at ERP-systemet og de underliggende maskinvarekomponentene allerede er utdaterte etter noen år. Som et resultat av dette kartlegges ikke lenger nye bedriftsprosesser, mobile funksjoner mangler, grensesnitt er utilstrekkelige, prosesstrinn behandles utenfor ERP, handlinger i ERP blir stadig tregere og i verste fall går data tapt. Programvareoppdateringer er kanskje ikke lenger mulig og støtte for versjonen som brukes eller hele programvaren kan til og med bli avviklet.

ERP-systemer tilbyr et enormt potensiale for optimalisering

For å unngå feil bør programvaren alltid være oppdatert, og maskinvaren bør jevnlig tilpasses til endrede krav. Moderne ERP-systemer som MONITOR G5 ERP består av ulike applikasjonsmoduler som kan velges for den respektive bedriften avhengig av bransje og formål. Funksjonsutvalget i MONITOR G5-standarden inkluderer for eksempel produksjon, lager, regnskap, salg og innkjøp. Tilleggsmoduler som for eksempel tidsregistrering eller produktkonfigurasjon bidrar til optimalisering.

 


Her er tre måter ERP-programvare gjør din bedrift mer effektiv:

1. Færre feil og bedre datakvalitet: Med en sentral innsamling og håndtering av data, unngår du feil som dupliseringer, overføringsfeil og andre inkonsekvenser med et ERP-system, som ikke ville blitt lagt merke til i et desentralisert system eller kun ville blitt lagt merke til veldig sent.

 


2. Tids- og kostnadsbesparelser: Uansett om det er å evaluere data, sentralstyre prosesser eller kommunisere mellom enkeltavdelinger, sparer et egnet ERP-system som MONITOR G5 ERP tid i hele bedriften. I tillegg til å spare arbeidstid, kan du også oppnå betydelige kostnadsbesparelser ved å optimalisere en rekke prosesser, for eksempel levering av materialer til rett tid eller effektivt vedlikehold av maskinene dine.

 


3. Større datasikkerhet: Adgangsrettighetene til de enkelte ansatte er sentralt definert og regulert av et ERP-system. På denne måten kan dine ansatte få tilgang til gjeldende data som er viktige for dem fra hvor som helst, men alle konfidensielle data er beskyttet mot uautorisert tilgang. Den sentrale lagringen og sikkerhetskopieringen av dataene sikrer også økt datasikkerhet, for ved systemfeil kan dataene gjenopprettes raskt og fullstendig.

 


Hvilket ERP-system øker effektiviteten?

ERP-programvaresystemer kan være like varierte som oppgavene de utfører. Alle operasjonelt relevante prosesser kan dekkes, fra programvaremoduler for å gi tilbud og fakturering til booking av forretningsprosesser og kompleks produksjonsplanlegging. Valget av et passende ERP-system er trolig en av de vanskeligste avgjørelsene. Det enorme antallet ERP-løsninger på markedet og ulike navn på grunnleggende funksjoner gjør det ikke enklere.


Når du velger et ERP-system, bør du være spesielt oppmerksom på maksimal fleksibilitet, skalerbarhet og bærekraft i systemet. I det ideelle tilfellet vokser ERP-programvaren med bedriftens krav og kan tilpasses individuelle behov. Siden programvaren håndterer sensitive data, som ved tap kan være kritiske, må du også ta hensyn til datasikkerhet og regelmessige sikkerhetskopier. Hvis du er usikker på om programvaren passer for deg og din bedrift, er det best å søke individuelle råd fra ERP-eksperter.

Tips for å øke effektiviteten under en ERP-implementering:

Konkrete ideer og mål før innføring av ERP-systemet bidrar til å oppnå høyere effektivitet. En strukturert katalog over mål inkluderer både tids- og verdimål. Dette gjør suksessen til ERP-systemet målbar.

Ansvarlige beslutningstakere bør sørge for at ERP-implementeringen ikke bare sees på som et IT-prosjekt, men også som en reell organisatorisk effektivitetsgevinst. Det må sikres at det ikke bare er tilstrekkelig IT-kompetanse, men også tilstrekkelige ressurser og kompetanse tilgjengelig i det interne ERP-implementeringsteamet.

Sjekk fortløpende om redesign av forretningsprosessene ledsages av tilsvarende effektivitetsforbedringer.


Tips for å øke effektiviteten med MONITOR ERP:

Den største fordelen som MONITOR ERP tilbyr deg og din bedrift er det store spekteret av funksjoner i standard programvareløsning for alle bedriftsområder i produksjonsindustrien. Tydelig og kraftig på samme tid, hver bruker ser all data og informasjon som er viktig for ham eller henne, avhengig av hans eller hennes rolle i selskapet, umiddelbart etter å ha logget på MONITOR ERP . Dette kan være KPI-er, favoritter, oppgaver eller fakturaoversikter. Disse visningene er interaktive og kan hentes frem med et klikk, og du har de respektive detaljene for hånden.

 


Enkel tilkobling av tredjepartssystemer med det åpne API:

For en omfattende økning i effektivitet kan det noen ganger være nødvendig med ulike integrasjoner mellom MONITOR og andre systemer. I MONITOR G5 er det derfor en åpen API som kan nås av alle systemer, noe som gjør det mulig å utvikle egne integrasjoner med MONITOR. I tillegg finnes det allerede et stort antall eksisterende integrasjonsmuligheter for de viktigste systemene, inkludert DATEV, CAD eller AutoCAD, for eksempel.


Integrert forretningsinnsikt (BI):

Forretningsinnsikt gjør det mulig å ta velbegrunnede beslutninger basert på oppdaterte data. MONITOR G5 ERP har derfor integrert forretningsinnsikt med ferdige visningsalternativer. Med denne funksjonen har du tilgang til viktige nøkkeltall og statistikk om kjøp og salg, og kan utføre analyser basert på dem. Du kan også legge til egne visninger i BI når som helst.

Noen fordeler med Monitor ERP BI:

Kompleks innkjøps- og salgsstatistikk kan enkelt lages.
Du kan kombinere omsetning og dekningsbidrag med en rekke kriterier og lagre det som en mal.
Med et museklikk kan du analysere dine innkommende bestillinger etter ulike kriterier.
Generert statistikk kan enkelt eksporteres til Office-formater.
Daglig produksjonskontroll

Med den daglige produksjonskontrollen i MONITOR ERP kan du gjennomføre nåværende daglig planlegging basert på langsiktig og kortsiktig planlegging. Funksjonene lar deg se status for ulike arbeidssentraler, se prioriteringsplaner for utvalgte arbeidssentraler, endre prioritering for drift, ombestille bestillinger, låne ut personell mellom arbeidssentraler og endre kapasiteten i arbeidssentraler.

 


Konklusjon: Økt digitalisering og nettverksbygging har blitt stadig viktigere i dagens økonomi, og bedrifter som ønsker å holde seg konkurransedyktige må tenke på intern effektivitet. Implementering av en ERP-løsning kan være en viktig faktor for å oppnå dette. Med en sentralisert innsamling og håndtering av data, kan bedrifter unngå feil og inkonsekvenser, og oppnå tids- og kostnadsbesparelser. I tillegg kan bedrifter oppnå større datasikkerhet med sentralt definerte og regulerte adgangsrettigheter. Moderne ERP-systemer som MONITOR ERP kan bidra til å optimalisere bedriftsprosesser og øke effektiviteten på lang sikt. Bedrifter bør sørge for å jevnlig oppdatere programvare og maskinvare for å sikre optimal ytelse av ERP-systemene sine.
 
Vil du vite mer? Ta kontakt på Atle.Karlsrud@monitor.erp.com

 

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047