23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Hvilke egenskaper trenger et ERP-system for Maskinindustrien

Maskinindustri og utstyr betyr produkter i flere deler, endringer mens produksjonen allerede er i gang, og absolutt overholdelse av tidsplaner.

Produktene og prosessene innen maskinteknikk, i maskinindustri og i anleggskonstruksjon er svært komplekse fordi de må tilpasses kundespesifikke krav igjen og igjen.

Dette krever et komplekst ERP-system som kan brukes til å kartlegge og koble sammen alle utviklingsprosesser. Fordi bare egnet ERP-programvare som MONITOR G5 ERP støtter deg med individuell produksjon og komplekse produkter.

Enkelte kapasiteter og ressurser i bedrifter er knappe eller spesielt viktige. Derfor må de tildeles og brukes optimalt. De bør brukes uten avbrudd hvis mulig og ikke stå ubrukt. Dette er ofte såkalte flaskehalsressurser, som er avgjørende for hvor lenge ordrene ligger i produksjonen, hvor lange gjennomløpstider er og hvilken arbeidskapital som er bundet opp.

Hva er Maskinindustri?

Maskinindustri og utstyr er en gren av maskinteknikk for produksjon av spesielle enheter, apparater og spesialmaskiner. Fra planlegging til produksjon jobber ansatte fra en lang rekke områder sammen og skaper nye modeller igjen og igjen.

I motsetning til serieproduksjon er disse spesialdesignet etter kundens krav og individuelt produsert. Spekteret spenner fra den helt nyutviklede maskinen til mer eller mindre omfattende kundespesifikke tilpasninger til serieproduserte maskiner eller maskinkomponenter. Spesialmaskiner er derfor engangs- eller små serieproduksjoner som er bygget for spesielle produkt- og produksjonskrav.

Utvalgte bruksområder for spesialmaskiner:

Bilindustrien
Treforedling
Plastbehandling
Metallbearbeiding
Relevans av ERP-programvare i Maskinindustri

Maskin- og anleggsteknikk er et høyt spesialisert marked som er avhengig av kunnskap og innovasjon. Derfor er effektivitet nøkkelen. Hver maskin er også unik. Dette byr gjentatte ganger på utfordringer for design, prosjektledelse og metallbearbeiding og monteringsteam. Strukturelle og tekniske produktdesignere jobber sammen om en CAD-modell, som de deretter overleverer til de ansatte i produksjonen. En innovativ programvare for forretningsadministrasjon hjelper deg å spare kostnader i lagerstyring og å oppnå høyere merverdi gjennom dine ansatte og ressurser.

Ved hjelp av stykklister på flere nivåer kan du forkorte gjennomløpstiden i design og produksjon. Du kan administrere helhetlige komplekse  flertrinns prosesser effektivt og transparent, selv når det gjelder individuelle og små serier på kundeordrer. Du kan også beholde leveringsdatoer som du forteller kundene dine.

Med intelligente funksjoner som enhetshistorikk kan du forbedre kvaliteten på service og vedlikehold og spore ordrespesifikke design ned til siste detalj. Dette sikrer ikke bare kundenes tilfredshet, men garanterer deg også ordreuavhengig forhåndsplanlegging, som gjør at du kan optimalisere utnyttelsen av dine maskiner og kapasiteter. Så balansen er rett på alle kanter.
 
Mestre spesialmaskinkonstruksjon med rett ERP System Spesialmaskinkonstruksjon og utstyr handler ikke bare om produksjon av perfekte maskiner, men også om å optimalisere tidsstyring og en
Et ERP-system for maskinindustri og utstyr trenger disse funksjonene:

En omfattende ERP-løsning som MONITOR G5 ERP hjelper alle relevante områder fra salg, design og innkjøp til produksjon og service. Tverrfaglig prosjektledelse legger til rette for samarbeidet mellom design, innkjøp og produksjon. Nøyaktig produksjonsplanlegging, som også støtter effektiv ressursbruk, gir også mer sikkerhet. Det muliggjør også pålitelige frist forpliktelser, selv ved kortsiktige endringer.

Hva er produksjonsplanlegging?

Perfekt og individuelt planlagte produksjonsprosesser bidrar også til lønnsomheten til bedrifter på ulike områder. Ved å planlegge komplekse produksjonsprosesser nøye, kan du og din bedrift unngå lagermangel og maksimere salget. For å bryte opp en ineffektiv rutine i produksjon og for å kunne introdusere optimaliserte partier for produkter, trengs først og fremst én ting: regler!

 Med en konsistent kalkyle holder du øye med alle kostnader, planlegger nøye og sikrer deg dermed en passende margin. Sist, men ikke minst, optimaliserer MONITOR G5 ERP ettermarkeds servicegrad. For raskere reservedelsleveranser og unngåelse av nedetid på kundesiden. I det følgende viser vi deg hvilke funksjoner ditt ERP-system, uansett må ha for å mestre de spesielle kravene i spesialmaskinkonstruksjon:

Optimal tilbudsberegning og behandling

Transparente, pålitelige og individuelle tilbud gjennom integrering av alle deler av selskapet er nøkkelen til optimal tilbudsberegning og behandling. Også veldig praktisk: salgsavdelingen får tilgang til informasjon fra lignende prosjekter ved utarbeidelse av tilbudet og jobber dermed enda mer effektivt.

Enkel og rask inntasting av tilbud, bekreftelser, leveranser m.m.
Unik leveringstids kontroll (LTK) allerede på tilbudsnivå
Sporing og dokumentasjon
Spar tid: overføring av alle relevante kundedata.
Lag fakturaer ved et trykk


Individuell produksjonsbehandling

Designet som følger med produksjonen fører med seg hyppige endringer i produksjonsprosessen. Med presis produksjonsplanlegging og kontroll holder du øye med effektene av denne dynamikken og sikrer også nøyaktige anskaffelsesdatoer.

Modulen kan brukes til individuell produksjon samt ordre- eller serieproduksjon og kan gradvis tilpasses kravene.
Omfattende simuleringsmuligheter letter håndteringen av en kontinuerlig produksjonsprosess.
Omfattende og fremtidsrettet kapasitetsplanlegging av menneskelige ressurser, maskinutnyttelse og materialbehov.
Overordnet budsjettplanlegging gjennom forhåndskalkyle, samtidig kalkyle og etterkalkyle.
Detaljert organisering av produksjonsordren ved hjelp av strukturelle delelister
Alle dokumenter som korrespondanse, beregninger, sertifikater, bestillinger og fakturaer er tydelig dokumentert for en prosess.
 

Presis prosjektkontroll

Et rett ERP-system som MONITOR G5 ERP koordinerer alle prosesser og ressurser gjennom fullt integrert prosjektledelse – også på tvers av alle avdelinger og avdelinger. Takket være flerprosjektledelse kan ressursbruken også planlegges og optimaliseres på tvers av flere prosjekter.

Ved et knappetrykk får du en konkret prosjektoversikt med kostnad-inntekt-sammenligning. På denne måten kan du gripe inn på et tidlig tidspunkt ved overskridelser og optimalisere kostnads- og servicestrukturen i din bedrift.

Integrert vedlikehold og ettermarkeds styring

Områdene vedlikehold og service er også avgjørende i spesialmaskinkonstruksjon. Det er derfor du bruker din ERP-programvare til å administrere følgende områder på lang sikt:

Objekter
Sporing og dokumentasjon
Investeringer
Vedlikeholdskontrakter
Avvik
Historikk
Periodiske inspeksjoner/vedlikehold
Vedlikeholdsanalyse
Lokasjon

Spesialmaskinkonstruksjon og utstyr handler ikke bare om produksjon av perfekte maskiner, men også om å optimalisere tidsstyring og en generell økning i effektivitet.

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032