23948sdkhjf

Måling av radon på arbeidsplassen – relevant også for indust

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

Radon er en radioaktiv gass, som også er både luktfri og usynlig. Den forekommer naturlig i naturen, i og med at den dannes da stoffet uran brytes ned i jordskorpen.

I Norge er det denne naturlige forekomsten av radon som er relevant, da såkalt «blåbetong» og tilsvarende problematiske byggematerialer ikke har vært brukt her til lands. For industri- og maskinbedrifter er det derfor naturlig radon fra grunnen som må følges opp.

Særlig utsatte miljøer – vannverk, kraftverk og fjellanlegg
Norge er et av de landene i verden med aller høyest konsentrasjon av radon i luften innendørs. I og med at gassen dannes under bakken, er det også bedrifter med virksomhet under jord som er aller mest utsatt. Noen eksempler kan være for eksempel vannkraftverk, gruver og annen virksomhet i fjellanlegg. Husk på at for eksempel enkelt datasentre er plassert i fjellrom under bakken.

Statistikk fra selskapet Radonova viser at omtrent 25 % av målingene fra norske arbeidsplasser, og 35 % av målingene utført i norske skoler, gir måleverdier som befinner seg over den såkalte tiltaksgrensen på 100 Bq/m³? Verdiene må ses opp mot hver lenge ansatte oppholder seg i et område med forhøyede verdier, men et måleresultat over tiltaksgrensen stiller krav til noen type tiltak og oppfølging.

Måling med sporfilmer basert på bruk av lokalene
Kartlegging av radon i større bedriftslokaler kan være en kompleks prosess, særlig med tanke på planlegging, plassering, innhenting og oppfølging av målingene. Det er viktig å gå systematisk til verks. Det er vanlig å ta utgangspunkt i retningslinjer fastsatt av organisasjonen IRMA, International Radon Measurement Association, et regelverk som også henger sammen med kravene til DSA og Arbeidstilsynet. I stort vil kravene være basert på hvor lang tid ansatte oppholder seg i de ulike lokalene:

  • Alle lokaler og rom der ansatte oppholder seg regelmessig i fire timer eller mer skal måles.
  • Underjordiske områder og lokaler med risiko for inntrengning av radon skal måles hvis ansatte oppholder seg der mer enn én time per uke.
  • Generelt i kjeller/sokkel skal alle lokaler måles, inkludert minst én såkalt sporfilm per 150 kvadratmeter.
  • Tilsvarende for etasjere høyere opp er minst én sporfilm per 250 kvadratmeter, kombinert med minst to sporfilmer per etasje.

Med riktig planlegging vil denne prosessen kunne gjennomføres på en systematisk måte. Mange maskin- og industriselskaper vil ha relativt store produksjonslokaler på bakkeplan, og det er viktig at målingen blir gjort riktig første gang. Da vil resultatet være en god grunn for videre arbeid, med både eventuelle nødvendige ytterligere målinger og tiltak som reduserer mengde radon eller de ansattes eksponering for gassen.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.08