23948sdkhjf

RSS feeds

RSS feeds gir deg muligheten for å få nyheter, annonser, stillinger og andre oppslag fra Maskinregisteret levert direkte til ditt e-post program eller RSS-leser. Det krever kun at du setter din foretrukne RSS-leser opp til å abonnere på Maskinregisteret feeds. Hvis du ikke allerede har en RSS-leser, kan du finne links til 2 programmer nederst på denne siden.

Maskinregisteret tilbyr fem forskjellige RSS feeds:

Nyhetsoverskrifter fra Maskinregisteret
Feed som gir deg de seneste nyhetsoverskriftene fra Maskinregisteret. Du kan lese hver eneste artikkel ved å klikke på linken i feeden.

Annonser fra markedsplassen på Maskinregisteret
Feed som gir deg de seneste innleggene på markedsplassen fra Maskinregisteret. Du kan lese hele annonsen direkte i din RSS-leser.

Kapasitet tilbys oppslag fra Maskinregisteret
Feed som gir deg de seneste oppslagene for ledig kapasitet fra Maskinregisteret. Du kan lese hele oppslaget direkte i din RSS-leser.

Ledige stillinger fra Maskinregisteret
Feed som gir deg de seneste jobboverskriftene fra Maskinregisteret. Du kan lese hvert oppslag ved å klikke på linken i feeden.

Kurser fra Maskinregisteret
Feed som gir deg de seneste kurs innleggene fra Maskinregisteret. Du kan lese hvert oppslag ved å klikke på linken i feeden.


Du må ha en RSS-leser for å bruke Maskinregisteret's RSS feeds. Det er en stor sannsynlighet at ditt e-post program allerede støtter RSS, men ellers er her et par alternative programmer til RSS-lesning:

FeedReader er en populær og gratis RSS-leser.
Awasu er en moderne og innovativ RSS-leser.

Hvordan du abonnerer på Maskinregisteret's RSS feeds varierer alt etter hvilken RSS-leser du bruker. I de fleste tilfeller er det veldig enkelt, og det finnes hjelp til programmet hvis det skulle være noen tvil.

Send til en kollega

0.016