23948sdkhjf

Konkurransekraft, additiv produksjon og evne til omstilling

Overskriften er hovedtema for neste NBF Brukermøte som nå er under planlegging, og skal arrangeres 23. og 24. februar 2016 i Gjøvik/Raufoss.

Ledende foredragsholdere fra inn- og utland er allerede på plass. I "Leverandørens Time" - som er et fast og viktig innslag over to timer- vil flere av leverandørene presentere siste nytt innen status, maskiner og utstyr for additiv tilvirkning. Dette og annen aktuell teknologi vil man få høre og se mer av ved besøk i den nyetablerte ADDlab ved Høgskolen i Gjøvik, samt hos tre ledende produksjonsbedrifter i regionen.

Favner bredt

NBF ble etablert allerede i 1977. Gjennom årene har foreningen vokst jevnt og trutt og utviklet seg til et veletablert og attraktivt forum for teknologisk meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte verktøymaskiner (CNC), og andre styrte maskiner, utstyrsenheter og prosesser. Målgruppen, som opprinnelig var verkstedindustrien, leverandører og forhandlere av maskiner, verktøy og utstyr, samt høgskoler og forskningsmiljø, er etter hvert utvidet til å omfatte delvis andre bransjer, systemkonsulenter, rekrutteringsinstitusjoner som opplæringskontor og teknologiorienterte videregående skoler og organisasjoner.

Faglig møteplass

Hovedaktivitetene til NBF er å arrangere Brukermøter og temareiser/studieturer. Målet er i gjennomsnitt tre Brukermøter over hver to-års periode, og en studietur hvert femte år. Et typisk Brukermøte gjennomføres over to dager, og legges til ulike regioner i landet. Første dagen er satt av til fagseminar knyttet til et - i tiden - aktuelt tema. Her benyttes ledende og gode foredragsholdere både fra industri og leverandørsiden i inn- og utland, og likeså aktuelle innlegg fra teknologiorienterte skoler, opplæringssentra og akademia. Andre dagen benyttes til besøk og omvisning hos industribedrifter som har lykkes og kan vise ny og spennende teknologi knyttet til produkter, prosesser og annet av interesse for deltakerne.

Stor åpenhet

Til sammen er det arrangert godt over 50 Brukermøter opp gjennom årene. Til tross for perioder med konjunkturnedgang og utfordrende tider har Brukermøtene alltid samlet stor deltakelse. Hovedgrunnen til dette er at disse samlingene er en god møteplass for målgruppen, nettopp for å bli bedre kjent, være i front av teknologien, lære noe nytt, diskutere og utveksling meninger, og ikke minst det å bygge forretningsforbindelser. Det er blitt sagt mange ganger at lange pauser og det sosiale opplegget om kveldene er gull verdt. Det man i stadig større grad opplever både på fagseminaret og bedriftsbesøkene er den store åpenhet og vilje som finnes for å dele sine kunnskaper og erfaringer med de øvrige, slik at alle kan lære, utvikle seg videre og øke sin kompetanse og konkurranseevne.

Egen hjemmeside

NBF drives på idealistisk grunnlag og er en uavhengig non-profitt-forening. Årlig medlemsavgift har helt siden slutten av 80-tallet vært den samme med kr 800 for industribedrifter og kr 400 for skoler. Antall medlemmer har vokst til rundt 150, med til sammen over 500 kontaktpersoner. Hver medlemsbedrift kan være registrert med så mange kontaktpersoner den bare måtte ønske, registret med kontaktpersonens e-postadresse. NBF-Info med annonseringer, innbydelser, referat, osv. sendes ut med skjult adresse. Imidlertid har NBF nå endelig fått etablert sin egen nye hjemmeside (www.nbf-forum.no), hvor mye av den fremtidige kommunikasjonen vil forgå.

Rekorddeltakelse i år

I 2014 ble det gjennomført to Brukermøter. I begynnelse av juni var 102 deltakere samlet i Ålesund rundt hovedtema "Norge som industrinasjon. Hvordan møte de fremtidige utfordringer". Det ble til sammen gitt 12 inspirerende foredrag. Bedriftsbesøkene var hos Sperre Industrier AS, Ekornes AS, Norsk Maritimt Kompetansesenter og Rolls-Royce Technology and Training Centre. I november med hovedtema "Økt effektivitet i produksjon" deltok 101 personer på Fevik Strand Hotel. Til sammen 11 interessante foredrag, blant annet fra utviklingsavdelingen til Porsche. Besøksbedriftene i regionen var Tore Olsen Produksjon AS, Kristiansands Skruefabrik & Mek. Verksted AS og Oceaneering Rotator AS. I oktober i år arrangerte NBF en tre-dagers studietur til Milano og EMO'15 (omtalt i Maskinregisteret nr. 9/2015) med eget charterfly og rekorddeltakelse på 134 personer. Under festmiddagen på det landlige herskapshuset Rocca di Oggiona var ytterligere flere medlemmer til stede slik at bordsetning var på 141. Ikke rart at servitørene gikk tom for vin den kvelden, noe de aldri før hadde opplevd. Med andre ord en unik mulighet til å diskutere, utveksle og dele erfaringer, bli kjent og bygge relasjoner.

Fremtidige aktiviteter

Numerisk Bruker Forening er fortsatt i vekst, og ser gjerne flere interesserte og aktive bedrifter som nye medlemmer. Planene videre er som nevnt kommende Brukermøte i Gjøvik/Raufoss i februar, og Brukermøte i Bergen i september. I 2017 legges det opp til Brukermøte tidlig vår, og studietur til Hannover/EMO'17 etter samme opplegget som Milano/EMO'15. Tilbakemeldingene fra både Brukermøtene og studietur er veldig mange, og definitivt bare positive.

Følg med på vår web: www.nbf-forum.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063