23948sdkhjf

Betydelig fordel med tørr vakuumteknologi ved ekstrudering

| Medlemsnyhet | Bedrift Busch Vakuumteknikk AS

Tilbake i 2001 var Bada AG et av de første selskapene som tok i bruk Buschs nye Mink klovakuumteknologi for avgassing under ekstrudering. Dette var et modig skritt vekk fra væskeringteknologien som gjerne hadde blitt brukt frem til da.

Bada AG holder til i byen Bühl, sørvest i Tyskland og har siden 1998 produsert teknisk termoplast og termoplastiske elastomerer av høy kvalitet for bransjer som bilindustrien, elektronikk, sport og fritid, konstruksjon, møbelproduksjon, medisinsk teknologi og husholdningsvarer til kunder over hele verden.
Badas spisskompetanse innen produksjon av kompound gjør at de med nøyaktig presisjon kan levere produkter i henhold til helt kundespesifikke krav.

Badas skreddersøm innebærer et individuelt tilpasset produktsortiment, noe som krever høy grad av fleksibilitet i produksjonen. At de i tillegg kan levere små partier gjør ikke dette kravet mindre. Utviklingen og testingen foregår i deres egne høyteknologiske laboratorier. Med sine to anlegg, henholdsvis i Tyskland og Spania, betyr det at de kan produsere et bredt utvalg av, implementere raske formuleringsendringer på ekstruderingslinjene samtidig som de kan garantere for rask implementering av kundespesifikke krav og endringer– et av deres aller viktigste konkurransefortrinn. Denne fleksibiliteten er høyest nødvendig, men utfordrende for produksjonsprosessene. Produksjonssjef Martin Wunsch understreker derfor at en pålitelig prosess er en absolutt prioritet, og at begge produksjonsanleggene er designet med dette i tankene.

De første årene etter at selskapet ble stiftet benyttet Bada AG vakuumpumper med væskeringteknologi på ekstruderingslinjene. Første gangen de tok i bruk Mink klovakuumteknologi var i 2001 da det ble kjøpt inn en ny ekstruder som allerede var utstyrt med en Mink klovakuumpumpe. På den tiden var dette et helt nytt prinsipp for vakuumgenerering; gasser og damp kunne trekkes ut uten driftsvæske.

Det tørre driftsprinsippet har betydelige fordeler i forhold til vakuumteknologien med væskering som krever vann som driftsvæske. Sjef for vedlikehold, Alain Guckert, minnes: "Det var nødvendig med betydelige mengder vann for hver vakuumpumpe. Med Mink vakuumpumpe trenger man hverken tilføre eller tømme vann, og det er heller ikke behov for en avkjølt vannkrets. Dette eliminerer alle tilknyttede kostnader som installasjon, forbruk, styring og vedlikehold av vannforsyningen. Under avgassing av smeltemassen i ekstruderens skruesone ekstraheres hovedsakelig restmonomerer, fuktighet, fett og voks. Med væskering-vakuumpumper er det fare for at flyktige komponenter i damp/gassblandingen kan oppløses i vannet, og dermed gjøre avfallshåndteringen av vannet enda dyrere.

I dag brukes totalt 14 tvillingskrue-ekstrudere. Den nominelle kapasiteten til disse ekstruderne er 40 000 tonn per år. Hver ekstruder har et oppstrøms gravimetrisk doseringssystem. Det sikrer et høyt nivå av gjenbruk av farge og formel. Med en gjennomsnittlig partistørrelse på 2000 og 4000 kilo kreves en formelendring opptil tolv ganger om dagen.

Den helautomatiske materialmatingen fra siloene via miksere og doseringsenheter i ekstruderne, samt transport av den ferdige kompounden etter granulatoren inn i pakkesiloen foregår ved bruk av Mink klovakuumpumper som alle er installert slik at de er lett tilgjengelige for service og vedlikehold. Arbeidet utføres i treskift-drift seks dager i uken, og alle vakuumpumpene er i konstant drift. Mengden av transportluft styres helt automatisk via ventiler som mer eller mindre åpnes eller lukkes avhengig av formuleringen og dens skiftende basismaterialer og -mengder. Dette sikrer at råvarene transporteres gjennom rørene så forsiktig og sikkert som mulig. Sjef for vedlikehold, Alain Guckert, berømmer Mink-vakuumpumpenes pålitelighet, som til tross for lange driftstider sørger for nødvendig pumpekapasitet og opprettholder det definerte vakuumnivået uten problemer. Som sjef for vedlikehold er Alain Guckert ansvarlig for problemfri drift og vedlikehold. Siden en funksjonsfeil eller svikt i en av vakuumpumpene umiddelbart ville føre til et produksjonsavbrudd på en ekstruderingslinje er han ekstremt nøye og utfører en visuell inspeksjon daglig. Innløpsfiltrene rengjøres eller byttes fire ganger i året, og som et forebyggende tiltak skiftes giroljen én gang i året. Ifølge Alain Guckert er det snakk om minimalt arbeid sammenlignet med andre typer vakuumpumper.

Fordelene med å holde seg til bare én pumpetype for vakuumgenerering er åpenbare for produksjonssjef Martin Wunsch. Det interne vedlikeholdsteamet kan konsentrere seg om kun denne typen. I årevis har Mink klovakuumpumper sørget for materialmating uten funksjonsfeil. Bruk av de samme vakuumpumpene ved avgassing av plast under ekstrudering krever ofte skylling eller rengjøring på grunn av de ulikt fremstilte kompoundene. Til tross for oppstrøms syklonseparator er det ikke alltid mulig å forhindre at flyktige komponenter i dampen trenger inn i vakuumpumpen og sprekker der. Alain Guckert har  erstatningspumper tilgjengelig i tilfelle noe sånt skulle skje  slik at vakuumpumpen kan skiftes umiddelbart hvis den sprekker. Mink-vakuumpumpens funksjonelle design gjør det enkelt for det interne vedlikeholdsteamet å åpne og rengjøre den.

Medlemsnyhet

Bedrift
Busch Vakuumteknikk AS

Holterkollveien 3
1448 Drøbak
Norge
Busch Vakuumteknikk AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.094